Klyftorna ökar


Det är Alliansens vilja

Eller?

Tja, om det inte är Alliansens mål så måste det ju betyda att de inte kan regera. Något annat alternativ kan jag inte se.

Eller finns det en annan kraft i samhället som är starkare än regeringen och som styr i själva verket, styr bakom kulisserna?

Klyftor ökar

I så fall har vi ju inte ”demokrati”!

”Hur vad det nu igen Tietmeyer sa… Jo, han sa faktiskt… ‘Politiker borde inse att de från och med nu står under de finansiella marknadernas kontroll’.

Som konsekvens av det innebär det faktiskt samtidigt att demokratin är död. Punkt.” / Kloktok. Läs hela inlägget!

”Sverige har fått de största klyftor i Norden under Fredrik Reinfeldts tid som statsminister” / AB Debatt

”Vi är ett av få länder i Europa där företag och privatpersoner kan ge stora bidrag till politiska partier och politiker utan att det redovisas.

Det är dags att göra något åt det, ­menar EU-kommissionen som i går släppte en antikorruptionsrapport. Väljarna har rätt att veta vems intressen det är som styr politiken.” / AB

Demokratins död


Den borgerliga demokratin har aldrig varit en demokrati

Men den har gjort anspråk på att vara det.

Är det fortfarande möjligt att göra sådana anspråk? Knappast. För två och ett halvt år sedan tog Kloktok upp saken i ett inlägg.

”Hur vad det nu igen Tietmeyer sa… Jo, han sa faktiskt… ‘Politiker borde inse att de från och med nu står under de finansiella marknadernas kontroll’.

Som konsekvens av det innebär det faktiskt samtidigt att demokratin är död. Punkt.” Läs hela inlägget!

Spöket i kulissen


Att lära av historien

Det är viktigt, ja ett måste!

Det är ett måste därför att historien tenderar att upprepa sig. Att till exempel nazismen var den mest högerextrema politik som har sett dagens ljus kan ju aldrig förnekas. Men många tänker kanske inte på nazismen på det viset. De tänker att nazism är nazism och höger är höger. Men någonstans glider ”rumsren” högerpolitik över i oanständig högerpolitik.

Mycket av Alliansens politik, som ju styrs av Moderaterna, har drag av nazism. Jag tänker på hur Alliansen jagar livet ur de svagaste grupperna, utförsäkrade och långtidsarbetslösa som vi till och från läser om tar livet av sig.

Nu har Moderaterna klivit över en annan gräns, som inte var nazisterna främmande. I valet 1933 fick nazisterna Wilhelm Frick och Herman Göring posterna som Tysklands inrikesminister respektive inrikesminister för Tysklands största delstat Preussen. Därmed tilldelades de ansvaret för lag och ordning. Efter riksdagshusbranden fick polisen tillåtelse att rannsaka personer och bostäder utan domstolsbeslut och på bara några timmar stormade polis och SA kommunistiska partikontor och privata hem. Klappjakten på alla oppositionella var ett faktum.

Visst är det än så länge stor skillnad på nazister och Moderater. Och det nazisterna är mest kända för kommer sannolik Moderaterna aldrig att ägna sig åt, judeförföljelse. Men grundpolitiken är densamma. Arbetarklassen skall sättas på plats och dess politiska kraft ska omintetgöras och utplånas. Det är den minsta gemensamma nämnaren hos alla högerkrafter.

Nu har Moderaterna använt sig av Stockholm Läns Landsting för att skrämma dess personal för att rösta höger och utnyttjar alltså en samhällsinstitution på samma som som nazisterna gjorde när de lät polisen gå deras ärende.

SSL (M)

Högerkrafterna breder ut sig och fast man inte vill erkänna det så är ju Sverigedemokraternas politik i stort sett densamma som Moderaternas. Frågan är hur mycket dessa krafter ska kunna växa, när de ska förena sig i sina strävanden och hur långt de ska gå?

Är det bara början, nu när Moderaterna bedriver propaganda på Stockholms Läns Landstings webbplats?

Hur långt är man beredd att gå? En gräns är uppenbarligen redan överskriden!

Spöke i kullisenDet är inte ens sant det man skriver i sitt öppna brev som är ägnat att skrämma landstingsanställda att rösta på Socialdemokraterna. En skrämseltaktik som även den för tankarna till nazisterna. Jag tänker bland annat på det sofistikerade sätt som man fick nästan varenda unge i Tyskland att gå med i Bund Deutscher Mädel (flickor) och Hitlerjugend (pojkar). Det var skollärarnas plikt att värva barnen till dessa organisationer och skolor tävlade mot varandra om vilka som hade flest anslutna, alltså ett grupptryck. Men det var frivilligt att gå med. För att få slippa krävdes dock intyg från föräldrarna och de var tvungna att uppge arbetsplats. Att avsked och arbetslöshet var det självklara priset var det knappast någon förälder som inte begrep.

Metoderna att tvinga folk att ge sitt stöd påminner om varandra. Man säger ju öppet och i klartext: ”Röstar du inte på moderaterna så kanske du förlorar jobbet!”

Originaltexten lyder: ”Till dig som jobbar inom sjukvården i Stockholm vill jag därför rikta en uppmaning. Många frågor är viktiga för en bra sjukvård. En av de mest centrala handlar om jobben. Rösta inte fram en vänsterregering som vill chockhöja arbetsgivaravgiften för unga som jobbar i Stockholms läns landsting. Gör det inte dyrare att anställa nyexaminerade undersköterskor och sjuksköterskor. Rösta inte bort sjukvårdens unga medarbetare.”

Visst kan det låta bestickande. Men sanningen är att om man höjer arbetsgivaravgiften så går den till statskassan och kan alltså användas för att anställa fler i offentlig tjänst, till exempel i sjukvården. Om man däremot låter sig luras av Moderaternas propaganda kommer skatterna att sänkas och den offentliga sektorn minska, varpå jobben reduceras och sjukvårdpersonal blir av med sina jobb. Endast de politiskt efterblivna kan låta sig luras av Moderaternas lögner!

Lögner och falsk propaganda är bara en sak som Moderaterna har gemensamt med nazister och alla andra högerkrafter! Sanningen kan de inte säga för då flyr folk dem.

Nazisterna kom till makten med lögner och det är samma taktik som Moderaterna använder sig av, liksom resten av Alliansen.

Läs också:

Moderaternas varning till landstingsanställda JO-anmäls

S stormar mot landstingsmoderaternas (M)ax-brev

Max talar om för anställda hur de ska rösta

Ny skandal på Max: Rankar anställda i ligasystem