Välkommen Lydia!


Men är det den globala uppvärmningen?

 

Jag vet inte, men nu kommer vithajen!

Nåja, än vet vi inte, men hon är i vart fall på väg mot Europa just nu.

Hajen Lydia

Här kan man följa hennes simtur. Och härifrån fick jag tipset om lilla Lydia.

Ska vi vara rädda för Lydia? Knappast! Det är snarare hon som ska vara rädd mör oss. Miljoner hajar dödas varje år av människan, men nästan inga människor dödas av hajar. Faktum är att många hajarter är på väg att utrotas för att deras fenor används till smaklös soppa. Och de blir av med sina fenor utan att dödas och kastas fortfarande levande tillbaka till havet där de går en långsam och plågsam död till mötes. Detta barbari måste stoppas.

Hajar har en mycket långsam reproduktion, det gör dem så sårbara.

En annan sak att tänka på, vissa hajar har nyligen visat sig vara ganska intelligenta och vissa är varmblodiga!, om det nu har något med saken att göra. Djurplågeri är alltid djurplågeri och utrotning är alltid utrotning! Människan borde vara lite bättre, men vissa profitgalna människor kan ju aldrig visa någon som helst hänsyn. Då får rovfiske fortgå så länge det finns haj i haven. Sen använder de sina ackumulerade vinster till någon annan rovdrift på ändliga resurser.

Aldrig mer!


Aldrig mer antisemitism!

Men gärna antiandra.

Det är numera politiskt korrekt för vi har ju ett riksdagsparti som är antiandra.

”Efter förintelsen av sex miljoner judar under Andra världskriget beslöt västvärlden att detta aldrig mer får hända och upprättade ett tabu; viss hets och vissa påståenden om en viss folkgrupp är så ohyggligt skadliga att de bör brännmärkas för all framtid, ett undantag från yttrandefriheten och den objektivitet, som säger att man får säga och skriva i stort sett vad som helst, när som helst. 

Det tycker jag är ett lysande tabu. Jag använder det hela tiden som mätsticka för att bedöma om en text eller ett uttalande är rasistiskt. Om man byter ut ”utom-europeiska invandrare” mot ”judar” – vore denna text då acceptabel?” Det skriver Maria-Pia Boëthius. Läs hela hennes artikel här.

Läs också ”Nazister på gatan och Säpo blundar

Massprotesterna mot våldet

Nackdelen med vindkraft


När det inte blåser

då kan inte vindsnurrorna fläkta bort bilavgaserna!

pershuvud

Så säger pershuvud, lite skämtsamt. Men han har ju egentligen ett helt annat budskap och det kan du ta del av här.

Sälj din kossa och köp mjölken istället!


Det låter kanske inte så vettigt

Har man gratis mjölk är det ju dumt att betala för den.

Men det är ju just så Alliansens politik ser ut. Den privatiserar offentlig verksamhet och går miste om intäkterna. Alliansen säljer ut kassako efter kassako! Det är ju helt uppåt väggarna!

Det är inte en felsatsning av Alliansen, vilket man skulle kunna tro. Det är istället dess ideologi. Det är så den gör för att överföra gemensam egendom till privata profitörer. Det är inte för folkets i gemen bästa som Alliansen driver sin politik. Den går istället ut på att göra ett fåtal kapitalister ännu rikare. Och därför kommer vi att se ännu fler utförsäljningar.

”Ingen svensk som står och väntar på tåg jublar över privat tågkonkurrens.

Ingen som besöker ett apotek med ett svettigt recept i handen tycker det är kul med privatiserade icke samarbetande apotek.

De största byråkratiska apparaterna finns dessutom inte i offentlig sektor. De finns hos storföretagen.”

Läs mer här.

Fördömt fusk och förlåtet


När propagandamaskineriet arbetar

Då faller vi pladask för lögner.

Det gjorde folk när Goebbels höll i pennan och det gör vi i dag i samma utsträckning. Därför är det viktigt att slå tillbaka med kalla fakta och det gör Björn Alvebrand.

Fusket som drabbar Försäkringskassan av att vi medborgare sjukskriver oss när vi faktiskt är friska, är en fråga som har diskuterats flitigt och lett till kraftigt försämrade sjukskrivningsvillkor.

Men hur ser det ut i verkligheten?

Det ”visade sig slutligen bestå av endast 0.04% av de sjukersättningsberättigade. Svenskarna i allmänhet är således oskyldigt anklagade för att vara ett folk som utan moral ock etik gärna fuskar ock bedrager för att tillskansa sig pengar ur vår gemensamma skattekista.” skriver Björn Alvebrand på sin blogg i augusti 2012. Det är lika läsvärt och aktuellt i dag efter ett och ett halvt år och bör absolut läsas.

Propaganda - sjukskrivningsfusk

Björn Alvebrand ställer sedan detta i motsats till skattefusket, som inte tycks bekymra varken Svenskt näringsliv eller regeringen särskilt mycket trots att det utgör en tiondel av det skatter staten begär in och vida överträffar det påhittade belopp som sjukskrivningsfusket skulle handla om!

Som sagt, läs inlägget!

Propaganda av alla slag utsätts vi dagligen för. Lita inte på våra media!

Tufft i dag i vården


Spara!

År efter år, nya sparbeting.

Varje vårdavdelning har sin chef. Och den har ansvar för sin lilla budget som måste hållas. Så är det ju nu för tiden. Annat var det förr och då var det bättre. Då sattes budget efter verksamhetens behov! Nu sätts verksamhetens resurser efter budgeten. Det är inte längre behovet som styr. Det är pengarna! Och de ska ju sparas, säger politikerna!

Si och så stort är behovet, ”men vi ger bara si och så mycket till verksamheten, punkt slut! Spara!”

Vad är det vi sparar till?

Samhället har ju sina intäkter. De är till för att fördelas. Och intäkternas storlek bestämmer politikerna. Dessa intäkter bör ställas i proportion till behoven och att ”spara” är ju bara ett ord som har hittats på för att dölja det verkliga förhållandet att man missunnar folket en utjämnande fördelningspolitik och istället främjar ojämlikhet. ”Spara” är i det här sammanhanget inte detsamma som när en ekonomiskt förnuftig människa sparar lite av sin lön för kommande oförutsedda utgifter. I det här sammanhanget är ”spara” detsamma som att inte hjälpa varandra solidariskt!

När politikerna ”sparar” ökar arbetslösheten, fattigdomen, utslagningen, folkhälsa och utbildning äventyras.

Så vad är det vi ”sparar” till? Jo, för att berika de redan rika!

Det blir bara kallare i vårt allt rikare samhälle. Du kan dö för att resurserna i samhället påstås inte räcka till! Är det inte märkligt?

Nu ger jag ordet till en som kallar sig KNASKORKEN, en bloggare som absolut inte är någon knaskork.

Sjukvårdspersonal

 

(Inlägget)