5200


Tänkvärda konsekvenser av högerpolitik!

pershuvud

Mellan åren 2001 och 2012 hände det saker i Sverige beträffande sjukvården.  Speciellt efter 2006 då Alliansen tog över makten.  Ny siffror visa detta.

BildAntalet anställda inom sjukvården har sjunkit dramatiskt. Liksom antalet vårdplatser. Det som däremot ökat är vinsten till dom privata vårdföretagen. En vinst som direkt försvinner utomlands.

En vinst som motsvara 5200 sjuksköterskor.

brokenVanstyre kan väl i ärlighetens namn inte anses vara en sjukdom. Men att sätta Alliansen i karantän under en väldigt lång tid skulle onekligen bidra till ett friskare Sverige.

Visa originalinlägg

Konsekvenser för decennier


Olyckor och olyckor

Det är lite skillnad

Oljekatastrofer är illa nog, det håller nog alla med om. Men kärnkraftens olyckor får konsekvenser för många decennier och var faran finns kan man aldrig se. Platsen för olyckan kan märkas ut och göras till förbjudet område. Den kan spärras av. Men man kan inte spärra av vattnet från dessa områden från att sprida sig till åar och andra vattendrag, till grundvattnet och havet, eller från att avdunsta, spridas med vinden och falla ned som regn över hela planeten.

Giftet sprids i näringskedjan och når efter tid var och en av oss.

Man talar om gränsvärden och säkra nivåer av strålning. Men det finns inga sådana säkra nivåer. Det kan räcka med en enda alfapartikel som träffar DNA och ändrar en gen som skapar en tumör.  Detta vet man, både från myndighetshåll och från industrin som hellre ser till sin vinst än till människors hälsa.

Rekommenderad läsning.

Rune Lanestrand

Katastrofen i Fukushima borde avskräcka alla kärnkraftskramare

En omodern frågeställning


Svensk och icke svensk

När är man svensk?

Jagade Jimmie

Det här blir bara ett problem ifall man tillmäter nationalstaten en betydelse, vilket absolut inte är någon nödvändighet. Går vi bara några 100 år bakåt i tiden var man bara kungens undersåte och inget annat och det bestämdes utifrån om kungen hade lyckats erövra det territorium där man bodde, eller hade fått avträda det.

Många danskar blev till exempel i ett enda slag svenskar bara med ett par underskrifter i freden i Roskilde. Polacker, tyskar, finländare har varit svenskar osv. Gränsändringar efter de stora krigen på 1900-talet gjorde också att många människor plötsligt fick byta nationalitet och en del fick ingen alls. Det här sistnämnda drabbar ju folk även i dag. De blir av olika skäl statslösa.

Kommunismen som idé tar oss ur detta tankesätt eftersom den förespråkar en internationell syn på världen och att vi bör riva alla stater, nationer och gränser. Och i dag är vi på väg dit i ett avseende, kapitalismen vet ju inga gränser och borgarklassen har vuxit ur den kostymen, men på sina egna villkor. Det är dags för oss andra att göra det också och se oss som världsmedborgare. Då spelar varken hudfärg, kultur eller religion någon roll. Trångsynt nationalism byts mot internationalism.

Vindkraft som dödar


Inget är problemfritt

Inte ens vindkraften

Visst måste vi satsa på förnyelsebar energi. Inte tu tal om den saken. I ALLT OM VETENSKAP nr 3 2014 skriver Johan Hansson, professor i teoretisk fysik: ”Man kan inte annat än häpna över vissa politikers och företagares mentala hälsa – de jublar över att Arktis is smälter, på grund av oljans inverkan på klimatet, så att man nu lättare kan exploatera även Arktis olja …

Det är ju nu bevisat bortom allt tvivel att människan ligger bakom klimatförändringarna. Det borde inte komma som en stor överraskning eftersom vilken idiot som helst kan förstå att om man på 100 år plockar upp, och bränner upp, det som tagit naturen miljontals år att skapa kommer det att påverka något.”

Nog så sant.

Han förespråkar solkraft som det enda hållbara alternativet och påpekar att det krävs hela Sveriges årsförbrukning att smälta isen i en sjö stor som Torne träsk, men att solen klarar detta på några veckor. Mot den bakgrunden är nog solens energi något att allvarligt överväga att satsa storskaligt på. Problemet är väl att vi får betala några procent mera för elen, men det kanske det trots allt är värt.

Miljövänner talar om vindkraft. Men inte ens den är problemfri. Några enstaka vindmöllor kan vi väl stå ut med, men vem vill ha en miljö som den i Danmark där man inte kan kika åt något håll utan att se mölla vid mölla, på land och till havs. Det stör onekligen ögat. Men värre än så. Det har visat sig att fåglar dödas av dessa kraftverks vingar. Och de dödas i stor omfattning. Fler än man har trott.

August Thomasson råkade bli vittne till hur en örn dödades av ett vindkraftverk på Kristianstadslätten när en ung havsörn kom glidande på ganska låg höjd. Han hade kamera med sig och skyndade fram för att se om han kunde hjälpa örnen och fick till sin fasa se att vindkraftverket hade delat den i fyra delar. Han skrev om det på sin blogg under rubriken ”Ond Bråd Död”.

Vindkraftsdöden

Fler fåglar dödas av vindkraftverk | Inrikes | SvD

Fler fåglar dödas av vindkraftverk | vindkraftsnyheter.se

Vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss  – Naturvård

Skrämmande samband


Först dataspel

Sen krig

Det tycks finnas ett skrämmande samband mellan dessa spel som på ett märkligt sätt förutspår kommande krig. Synkroniseringen kan knappast vara en slump. Någon planerar och skapar konflikter i världen och förbereder tilltänkta soldater och opinioner långt innan konflikterna bryter ut.

Statsterrorism o krigsspel

”Statsterrorismen är termen som massmedia och politiker undviker att diskutera. Den är utförd av av stater som rekryterat unga män i 20-25 årsåldern vilka direkt eller indirekt dödar ‘skyldiga’ och oskyldiga i Mellanöstern, Afrika och Eurasien.

Det är märkligt att konstatera att spelens krigsscenarier, allt eftersom den nya versionerna presenteras, ofta ligger några få år före de verkliga krigen i världen. Det är som krigsspelen förbereder rekryteringsprocessen. Gränsen mellan fiktion och planerad verklighet suddas ut.

Affärerna går lysande för speltillverkarna före krigen, för den militära industrin under krigen och för infrastrukturbolagen som ska ‘hjälpa’ till med att bygga upp länderna efter krigen.”

Läs hela texten av Torbjörn Sassersson