Man kan inte tjäna både Gud och Mammon!


Eller hur?, alla Kristdemokrater

Eller hur Göran Hägglund?

Vad är då er politik värd? Är det inte bättre att byta namn på partiet. Det har ju inget med kristendomen att göra i grund och botten. Kristdemokraterna bryter mot första budet, det allra viktigaste budet, budet som som står över alla andra: ”Du skall inga andra gudar hava jämte mig.” Det betyder att kristendomen är en monoteism till skillnad från polyteismen som tillåter mer än en gud.

”I sin bergspredikan, som Jesus håller (kan läsas i Nya Testamentet Matteusevangeliets 6e kapitel) säger han klart och tydligt: ‘Man kan inte både tjäna Gud och Mammon’.” Det skriver Kao i sin blogg.

Kaos nya lya

Kristdemokraterna har från allra första stund sedan partiets tillkomst stått på dagens klassamhälles sida, alltså på kapitalismens sida. Inget har ändrats i den frågan, vilket ju bevisas av att partiet trivs i Moderaternas famn, alltså i Alliansregeringen.

Eller för att säga det på ett annat sätt; Moderaterna är det största partiet i Alliansen och därmed det tongivande och företräder borgerskapets intressen och därmed storfinansen, egenföretagare och hela det  kapitalistiska samhällets ledande klass. Med detta i grunden odemokratiska parti ”delar Kristdemokraterna säng” utan minsta problem. Hela Alliansens politik går ut på att ta från de fattiga och ge till de rika. Inget av allt vad Alliansen har gjort i regeringsställning under nästan 12 års tid motsäger detta! Och det trivs Kristdemokraterna med!

Kristdemokraterna bryter mot alla Guds bud!

Första budet: ”Du skall inga andra gudar hava jämte mig.”

Kristet Samhällsansvar bildades 1956 för att lyfta fram kristna kandidater och värderingar. Ur denna grupp av kristna växte en idé om att grunda ett kristligt parti. Den mest pådrivande var Lewi Pethrus och ett av de starkare skälen för partibildning var 1963 års förslag till ny gymnasiereform där kristendomsämnet skulle ges mycket mindre utrymme. 1964 bildades först en förening, ”Kristen Demokratisk Samling”, men redan samma år blev föreningen ett parti och Birger Ekstedt valdes till dess ordförande. Han efterträddes 1974 av paritets mest kände frontfigur, Alf Svensson, efter att Ekstedt hade avlidit. Trettio år senare avgick Alf Svensson till förmån för värmlänningen Göran Hägglund 2004.  

Kristna värderingar har partiet alltid framhållit som dess ledstjärna och ingen kan väl tvivla på att partiets kärna måste vara väl förtrogen med dessa. Ändå väljer partiet en politik som gynnar ett ojämlikt samhälle och står upp för de rika på alla andras bekostnad. Man dyrkar Mammon framför alla andra gudar. Kan en sådan politik vara trovärdig? Är den politiken inte i grunden en falsk politik och en politik i svarta antikrists anda?

#

Andra budet: ”Du skall icke missbruka Herrens din Guds namn, ty Herren skall icke låta den bliva ostraffad, som missbrukar hans namn.” 

Genom hela partiets historiska existens har det stått på Mammons sida. Partiet har alltid stått på företagares och kapitalägares sida, och kraftigt agiterat mot och fördömt socialistiska och solidariska strävanden. Det har alltid främjat motsatsen till detta och stött kapitalet, samt hyllat Mammon. Kan man mer än så missbruka den kristna gudens namn?

#

Tredje budet: ”Tänk på vilodagen, så att du helgar den.”

Sedan partiets tillkomst har allt fler tvingats arbeta under helgerna, inklusive söndagen. Knappt en enda butik har i dag söndagsstängt eftersom Mammon går före allt annat. Och inte ett ord om att dessa arbetsförhållanden måste upphöra har hörts från Kristdemokraterna. Kan man mer än så helt glömma bort tredje budet om att helga vilodagen

#

Fjärde budet: ”Hedra din fader och din moder, på det att det må gå dig väl och du må länge leva i ditt land.”

Vi kan alla hedra våra föräldrar för vad de har gjort för landet, då de i sitt anletes svett byggde upp välfärden. Men vi kan bara hedra dem genom att bygga vidare på deras arbeta och bygga ut välfärden ytterligare! Kristdemokraterna monterar ned denna välfärd i allians med tre andra partier, där Moderaterna är de mest drivande och Kristdemokraterna de som icke protesterar. Kan man mera kraftfullt än så bryta mot det fjärde budet?
#
Femte budet: ”Du skall icke dräpa.”
Sverige är per capita sett ett av världens mest vapenproducerande land och ett av de som mest intensivt med statligt stöd exporterar krigsmateriel till andra länder och utan minsta betänkligheter kring om dessa länder lever upp till skydd av mänskliga fri- och rättigheter. Bakom vapenexporten sluter Kristdemokraterna oreserverat upp! Kan en sådan politik vara kristlig och främja demokrati?
#
Sjätte budet: ”Du skall icke begå äktenskapsbrott.” 
Kristdemokraterna har motsatt sig samkönade äktenskap och att ge homosexuella rätten att i kyrkan inför prästen och Gud svara varandra evig trohet. Är det på så vis partiet vill förhindra att äktenskapsbrott begås, och borde det i så fall vara konsekvent att förbjuda alla former av äktenskap så att sådana brott ej kan begås?
#
Sjunde budet: ”Du skall icke stjäla.”

Sedan Alliansen tog över har privatiseringarna skenat iväg och vi ser var dag hur privata företag med våra skattemedel driver skola och omsorg med vinst som de stoppar i egen ficka, för utomlands till lågskatteländer och undviker att skatta i Sverige. Statlig egendom säljs ut till reapris utan att vi som var ägarna fick säga ett endaste ord. Och naturresurser som vår malm i vårt gemensamma land numera kan brytas utan att vi får ett korvöre tillbaka. 2006 fick vi i vart fall hälften av vinsten, men nu får vi bara 0,2%, vilket inte täcker kostnaderna för SGU:s service åt de utländska aktörerna! Sitter ni såldes inte i en en regering av stortjuvar?

#

Åttonde budet: ”Du skall icke bära falskt vittnesbörd mot din nästa.”

De kristna värdena förs främst fram i den kommunistiska ideologin. Med kommunism menas gemenskap och allas lika värde på alla plan, inte minst att alla är likställda ägare till gemensam egendom och därmed att ingen berikar sig på andras arbete. Men Kristdemokraterna är bland de främsta att kritisera sådana idéer och smutskastar varje människa som för dessa tankar till torgs. Man påstår att de vill ha diktatur och slaveri. Är det inte att bära falsk vittnesbörd mot alla som vill åstadkomma ett mera rättvist samhälle utan klasskillnader, så säg?

#

Nionde budet: ”Du skall icke hava begärelse till din nästas hus.”

Det här budet betyder att du inte ska kräva att få ta del av din nästas arv. Vårt arv från våra föräldrar är ett socialt trygghetssystem och det har odiskutabelt Alliansen verkligen begärelse till. Dag för dag tas detta arv ifrån oss med Kristdemokraternas goda minne och helt utan protester. Hur förklarar Kristdemokraterna att de tar vårt arv ifrån oss?

#

Tionde budet: ”Du skall icke hava begärelse till din nästas hustru, ej heller till hans tjänare eller hans tjänarinna, ej heller till något, som tillhör din nästa.”

Det här budet betyder att du inte ska vara avundsjuk på något som andra har. Men Kristdemokraterna sitter i en regering som till och med missunnar dödssjuka att få sjukersättning! De ska arbeta in i döden har Alliansen slagit fast! Och denna politik, som är så ovärdig ett mänskligt samhälle som det bara kan bli, har stöd av Kristdemokraterna! Hur stämmer det överens med kristna värden?

KD o bodorden

34 tankar om “Man kan inte tjäna både Gud och Mammon!

 1. Intressant inlägg och en intressant kommentarstråd.
  När KDS bildades var det nog ingen som ville hamna i linjen höger- vänster. Men för att komma in riksdagen tvingades man alliera sig åt något håll. Det var ju centern som gav Alf Svensson en riksdagsplats genom en valallians. Vid nästa val kom KD in på egna röster. Man blev KD för att passa ihop med andra kristdemokratiska partier i Europa.

  Man kan tycka vad man vill om KD. Men få politiker har upplevts så rejäla som Alf Svensson. Hans personliga förtroendekapital var stort.

  Jag tror inte Jesus skulle röstat på nåt parti. Hans rike är inte av denna världen. Därför är kristendomen aldrig partpolitisk. Men därför inte opolitisk. Diakonerna tvingas ständigt slåss för enskilda politiska frågor. Typ utförsäkring och sänkta försörjningsstöd.

  Tron och vetenskapen är ett kärt debattämne. Det finns ingen motsättning, även om vissa på båda hållen vill få en sådan motsättning. Skapelseberättelserna berättar att Gud skapade, inte hur. Berättelserna är myter men ändå säger de en massa om Gud och människan och skapelsen. T ex brukar jag peka på att ordningen för vad som skapades ju stämmer… Och syndafallet är väl på pricken hur vi beter oss.

  Vetenskapen producerar tillfälliga sanningar som ständigt måste revideras. Men de urgamla sanningarna fortsätter att hålla. Oavsett om man tror på en Gud eller ej.

  Gillad av 1 person

  • ”Skapelseberättelserna berättar att Gud skapade, inte hur. Berättelserna är myter men ändå säger de en massa om Gud och människan och skapelsen.”

   En av många alternativa skapelseberättelser finns här.

   Gilla

  • Lustigt, två gånger har mitt svar hamnat i anslutning till Josef Boberg. Nu gör jag ett sista försök. Funkar det inte så är det i alla fall Kyrkis som jag svarar!

   Tack för din kommentar!
   Det är mycket du tar upp och jag ska försöka att inte missa något när jag nu bemöter dig.

   Partiets ideologi gör att det platsar åt höger och har gjort det hela tiden och därför var det kanske ingen slump att det var C som fick in dem i riksdagen. Men för att veta hur snacket gick i partiets kärna kan väl bara de veta som tillhörde den och personligen avstår jag därför att uttala mig om den saken.
   Många vanliga medlemmar ville nog helst se partiet som något som inte platsade på en höger-vänsterskala, men sådant är ju helt omöjligt. ALLA partier finns någonstans på den skalan, det kommer man aldrig ifrån.

   Oavsett vad man tycker i själva politiken så är ju den skalan ganska lätt att beskriva, även om det då förloras i detaljer. Skalan ser alltså ut så att längst ut på vänster, vänster om alla riksdagspartier, där står kommunister och anarkister. Deras mål är att skapa ett klasslöst samhälle på sikt och alltså en samhällsrevolution där arbetarklassen tar över alla produktionsmedel och borgarklassen försvinner på sikt. Innan borgarklassen (den som i dag äger produktionsmedel bland annat) försvinner, menar man att det råder ett socialistiskt klassamhälle med arbetarklassen vid makten. Detta kallas även en demokratisk diktatur, varmed man menar att det är folkflertalet som står för diktaturen istället för minoriteten, som ju borgarklassen utgör när den utövar sin diktatur i våra dagars samhällen.

   En del vänder sig emot formuleringen ”demokratis diktatur” därför att detta kan låta motsägelsefullt och också klingar dåligt. Jag tycker dock att uttrycket fungera väldigt bra, men man ska icke associera till diktaturer som till exempel nazismen.
   Det är egentligen en diktatur som bejakar alla mänskliga fri- och rättigheter, men inte de rättigheter som borgarklassen har givit sig själv på arbetarklassens bekostnad.

   Längst ut på högerkanten finns de öppet fascistiska politiska riktningarna och inte heller där har vi som tur är något riksdagsparti. Det närmaste vi kommer är SD, som ju säkert visar sin sanna natur ifall de skulle kunna bli ett regeringsparti.

   Alldeles till vänster om SD ligger givetvis M, men med de förändringar som har skett under de senaste decennierna har C seglat upp som ett parti som tävlar med M om att vara mest åt höger.

   Bland riksdagspartierna på vänsterkanten har vi ju självklart V längst ut på den flygeln. Men var placerar man S? Det är ju ett uttalat klassamarbetsparti och det gör att jag placerar S längre till höger än de flesta brukar göra.

   I mitten är det lite knepigt att exakt fastställa hur partierna egentligen inbördes ska placeras ideologiskt. Egentligen är skillnaden inte så stor om man ser det ur klassperspektiv. Men när det kommer till KD blir det relativt enkelt, någonstans i samma fack som C, M och faktiskt lite av SD också. Jag har full förståelse för att en KD-are inte håller med om den saken.

   Om Alf Svenssons kan jag bara hålla med dig. Han var allmänt omtyckt även av politiska motståndare och respekterad som en ärlig och genuin person. Om jag själv tyckte det? Både ja och nej, faktiskt. Det beror på hur man ser på saken och vad man lägger mest vikt vid.

   Och om Jesus, han hade kanske gjort som jag, att inte rösta alls. Han kanske hade sagt som jag, att borgarklassens parlamentariska system är tillkommet bland annat för att förhindra att arbetarklassen blir revolutionär och att rösta är att ge legitimitet till en styrelseform som i grunden är odemokratisk, borgarklassens diktatur.

   Kristendomen som religion sett är givetvis inte partibunden. Men den har tagit olika politiska ställningstaganden under hela sin existens och gör det på olika sätt i olika delar av världen. Och man kan inte heller behandla kristendomen som en enda enhet, som ju du bör veta mycket mera om än vad jag gör.

   Katolska kyrkan stödde Italiens fascister och hjälpte också i viss mån nazisterna. Å andra sidan var det många katolska präster i Latinamerika som stod upp för de svaga, fattiga bönder som berövades sin jord, revolutionärer på flykt från militärjuntorna, samt stred och strider alltjämt mot de stora multinationella företagen på kontinenten. Och själv nämner du ju dagens diakoner som säkert gör ett helt fantastiskt arbete. De har ju till och med angripit Alliansen direkt politisk för hur deras politik drabbar utförsäkrade om jag inte minns fel.

   Luthers läror passade ett framväxande borgerskap. Därefter kom nya avläggare som passade den begynnande kapitalismen. Tyvärr är jag för dåligt påläst för att kunna redogör mera i detalj om detta. Jag skulle behöva läsa på igen i så fall. Men kontentan blir i vart fall att kristendomen fungerar politiskt utan att vara partipolitiskt bunden. Det är inget unikt, tvärt om. Alla religioner har politisk inverkan i större eller mindre utsträckning OCH framför allt utnyttjas religioner för politiska syften och låter sig utnyttjas, annars hade de ju sagt ifrån.

   Ett bra exempel är ju när protestantiska präster mässade och predikade för och välsignade sitt eget land soldater, på ena sidan britter och å den andra sidan tyskar, så sent som under andra världskriget. Därmed gick de storfinansen ärende på bägge sidor istället för att predika fred, som ju låg i arbetarklassens intresse.
   Politiskt, men inte partipolitiskt ställningstagande, såldes.

   När det gäller tro vs vetenskap kan ju bara sägas att det är som att jämföra äpplen och päron och alla vet att man inte ska göra det.
   Som en liten kuriositet kan jag nämna den belgiske astronomen George Lemaître. 1931 lanserade han sin teori att universum hade börjat som en explosion och allt sedan dess utvidgade sig. På den tiden var den allmänna uppfattningen dock att universum var statiskt och enda sättet för att Einstein skulle få sin matematik att stämma med ett statiskt universum var han ju att införde en konstant, vilket han småningom såg som sitt största misstag.

   George Lemaître avfärdades med att han skulle försöka införa en absolut början på både tiden och rummet, varmed man menade att han blandade samman religiösa och vetenskapliga begrepp. Alla ”visste” ju att universum var oföränderligt, men han kom med en skapelseberättelse. Det var ovetenskapligt. Naturligtvis var sådana argument lättköpta eftersom Lemaître faktiskt vid sidan om astronom också var en romersk-katolsk präst!
   1964 upptäcktes den kosmiska bakgrundsstrålningen som bevisade att Lemaître faktiskt hade rätt!
   Vad som en gång var en vetenskaplig sanning hade plötsligt blivit ett villospår. Och så fungerar vetenskapen. Den är aldrig bokstavstrogen, men diskussionerna kan vara häftiga när var och en tror på sin tes. Och nu har vi en vetenskaplig skapelseberättelse, men den är redan utsatt för diskussioner kring om det verkligen var då det började, eller om universum pulserar, eller kanske bara är en bubbla i ett mycket större multiversum. Vissa tolka en kall fläck i bakgrundsstrålningen, som först noterades av satelliten WMAP och senare än tydligare visades med hjälp av mätningarna från Planc-satelliten, att vårt universum har krockat med ett ett annat universum. Det är onekligen en spännande tanke, men går den någonsin att bevisa?
   Är det inte som frågan om Guds existens – går den någonsin att bevisa eller slutgiltigt dödförklara?

   Här har ju Kao fått mig att inse att man inte ska se på Gud på det sättet. Gud finns liksom inom oss istället och tron har mest ett psykologiskt värde. Det kan jag i så fall acceptera, men då ska ingen pådyvla mig en tro som jag inte har behov av. Som tur är gör ju ingen det nu för tiden. Jehovas vittnen har försökt och jag hade många roliga diskussioner tills de tröttnade (sic!). Men jag tänker på andra och då självklart på islam. Många med den tron tar den på så stort allvar att det blir deras angelägenhet om jag tror eller inte och i extremfall kan de tänka sig att ta död på mig om jag inte tror på den ende guden Allah! Hade jag varit född i vissa islamska länder kunde det vara ett hot att leva under.

   Att bibeln har något helt annat att säga än det som faktiskt står i den är väl något som inte alla vet, men du beskriver det ju tydligt nog i näst sista stycket: ”Och syndafallet är väl på pricken hur vi beter oss.”
   Men om var och en ska tolka den som den vill …? Jo, det är väl som Kao säger, Gud finns inom en. Då är det inte mycket att revidera, eller kanske sker det då en ständig revision?

   Kyrkis, en sådan här diskussion tar aldrig slut, men visst är den intressant!

   Kram!
   /Skvitt

   Gilla

 2. Allt här i världen går inte förklara med vetenskap och ‘förnuft’ och det har jag skrivit tidigare, och det är jag glad för. En tro är mycket större än så.

  T.ex Döden finns det ingen som kan förklara, annat än att hjärnan är på högsta aktivitet en stund efter att hjärtat slutat slå. Men man vet inte varför.

  Jag tror inte på nåt ‘Helvete’, men jag tror att man lever vidare i en annan dimension och att man på något sätt får göra upp med sitt liv när man dör, eller under dödskampen, Jag har sett många männskor dö på min arbetsplats på ett akutsjukhus och det är en mycket speciell upplevelse.
  ”Helvetet” finns här på Jorden nu, och har alltid funnits. Det kallas krig, tortyr och förtryck.

  Kram
  Kao

  Gilla

  • Uti detta vill jag inte polemisera för visst finns det mycket vi inte kan förklara. Men vi måste ändå försöka relatera till en vetenskaplig grundsyn.

   Jag kan ju också säga om döden att min flickvän besökt mig i mina drömmar och till och med i vaket tillstånd.

   Det sista hon sa mig var att hon återvänt till livet igen och efter det har hon inte kontaktat mig mera. Kanske det inte går efter en pånyttfödelse.

   Det här kan man inte förklara med vetenskapen i dag, men för mig är det en verklighet som jag har upplevt. Och jag tackar min älskade väninna.

   Kram!
   /Skvitt

   Gilla

   • Beklagar verkligen att hon dog, men då förstår du också vad jag menar i förlängningen av resonemanget. Du har upplevt saker du inte kan förklara vetenskapligt, men minnena och upplevelserna är ändå högst levande för dej och det kan ingen ta ifrån dej.

    Kram
    Kao

    Gilla

    • Det är en del av min erfarenhet.

     Jag har fler ”ockulta” upplevelser, men de är från min barndom.
     Jag grunnar inte mycket på det utan konstaterar bara att det är en del av mina upplevelser, men kan inte förklaras med vetenskap. Jag accepterar det därför att vetenskapen är och kommer alltid att förbli ofullkomlig. För den skull ska man inte hemfalla till att medvetet försöka förklara fenomen på ett ovetenskapligt sätt, vilket jag menar att teister gör.

     Kram!
     /Skvitt

     Gilla

   • Det vet jag inte. Det har de säkert, de flesta av dem. Men hur de tänker i dessa frågor vet jag inte. Skulle vara intressant att få en förklaring av dem själva.

    Nu ska jag ge mej i kast med ”När Jesus drev ut månglarna ur templet”.

    Kram
    Kao

    Gilla

    • Det enda jag kan säga är att jag inte begriper hur de kan få ihop det! Alltså att förena det kristna budskapet med månglarnas ideologi och försvara borgarklassens självpåtagna rätt att i demokratins namn förtrycka hela arbetarklassen och sko sig på den och dess arbete.

     Kram!
     /Skvitt

     Gilla

     • Detta har naturligtvis en mycket djupare botten och den som bäst kan svara på detta på bloggen är naturligtvis Kyrkis. Hon kan förklara på ett bättre sätt än jag, om hur man tänkte då och hur man kan tolka detta idag.

      Jag kör min egen tolkning.

      Kao

      Gilla

      • Man måste vara konsekvent och här handlar det faktiskt inte om tro i första hand. Istället handlar det om etik.
       Första och andra budet kan vi bortse ifrån. De handlar ju om hur vi ska förhålla oss till Gud, icke ha flera och icke missbruka Hans namn. Båda dess bud bryter Kristdemokraterna emot, vilket bör vara helt uppenbart.

       De resterande buden förbjuder på ett eller annat sätt varje form av klassamhälle och översitteri, handlar om etik och krockar med kapitalismen. Det är väl i högsta grad uppenbart.

       När Kristdemokraterna påstår att de är ett kristet parti är det lika falskt som när Moderaterna och Sverigedemokraterna påstår att de är arbetarpartier!

       Den enda politiska riktning som verkligen lever upp till kristen etik är kommunismen, trots att denna politiska riktning är antiteistisk.

       Inte ens med de mest halsbrytande logiska kullerbyttor går det att förena kapitalism med kristna värden och om Kristdemokraterna tog kristendomen på allvar så skulle de omedelbart lämna Alliansen och bilda ett nytt kommunistiskt parti eftersom inte ens Vänsterparti i dag vågar stå för de kommunistiska idéerna!

       Kram!
       /Skvitt

       Gilla

      • Sant!

       Men de kristna etiska värderingarna borde gå före hur man ställer sig till den religiösa överbyggnaden. Där tror jag Jesus skulle hålla med mig.

       Kram!
       /Skvitt

       Gilla

       • Det tror jag säkert att Jesus skulle.
        Är glad att du tar del i dessa resonemang och visar att det är ok att tro. Även om du är ateist 😉

        Kram

        Gilla

        • Jag är inte ateist, alltså en gudsförnekare. Jag är en anti-teist, vilket innebär att jag ur en materialistisk grundsyn tar avstånd från varje tanke på högre makter som inte har stöd av vetenskapliga rön eller vad som kan betraktas som tänkbart ur ett vetenskapligt perspektiv. Med det sistnämnda menar jag sådant som ännu inte är vetenskapligt förklarat, men har en vetenskaplig prägel.

         Många religioner har en etik som är acceptabel eller till och med god. Men så vitt jag vet har varje religion också oacceptabla inslag.

         Kram!
         /Skvitt

         Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s