Smarta kapitalister skapar fattigdom


 

och snyltar på det allmänna

 

Som om det var något nytt.

Men inte desto mindre finns det alltid skäl att tala om det. Kanske för att folk kan vara väldigt blåögda ibland. Ja, alltså vissa, de godtrogna.

Därför är det bra att Björnbrum tar upp ett exempel på saken.

Walmart 2

 

Men vad är detta?


Jordbruksverket

 

En myndighet i mentalt förfall?

myndighet b

Alltså, jag undrar. Så här kan man ju inte lägga upp sitt arbete. Inte om det ska ligga till grund för en effektiv verksamhet. En sådan här arbetsmodell kan ju aldrig främja en myndighetsutövning värld namnet eller svara upp mot uppdraget.

Gå in på Astrids blogg och läs om galenskapen.

Detta är djurplågeri!


Det är inte bara jag som tycker det!

 

Det finns fler.

En är pershuvud.

Sa du Moderat

 

Men skämt åsido. Här kan du läsa om djurplågerieliten, bestående av Miljöminister Lena Ek, Naturvårdsverkets Maria Ågren samt Jordbruksminister Eskil Erlandsson.

Bebodd (?) planet funnen


Ett genombrott!

 

Det säger lyriska astronomer

Planeten ligger inom den zon där vatten existerar i flytande form och atmosfären innehåller 27% syre, alltså något mer än här på jorden. Det visar spektometriska undersökningar som sonden PHILSPECTOR gjort av planeten som än så länge katalogiseras som 2014SA0104wow i stjärnbilden sagitarius. Se även här!

Forskarna blev så lyriska att de lade till ”wow” i planetens namn. ”Något liknande har man aldrig gjort förr vid någon som helst upptäckt, men detta slår ju allt annat vi sett i rymden”, säger NASA:s astronomiska taleskvinna Sarah April och tillägger: ”Det är den bästa bilden hittills på en planet utanför solsystemet”.

April 1

Planeten kretsar kring en stjärna, Sagitarius 2012, som är 2,3% mindre än solen och ca 12% äldre. Syrenivån är det närmaste ett bevis man kan komma att planeten hyser liv och det är inte uteslutet att det rör sig om högtstående liv med tekniskt överlägsen kultur. Mystiska svårfångade neutrinosignaler har detekterats under både februari och mars från planeten.

Det anses uteslutet att dessa signaler kan ha en naturlig förklaring därför att dessa har en modulerad frekvens på hypobar disconterad herzomodolv nivå, vilket enligt kända fysikaliska lagar inte kan frambringas på naturlig väg. Strålningen tycks innehålla någon form av budskap säger man från SETI-projektet.

Vi lever i en spännande tid! Om vi sänder ett meddelande nu kommer vi att kunna ta emot ett svar tidigast om exakt ett år, 2015 04 01. Det är knappt att man orkar vänta. Oj, det här var riktigt spännande!

Gå in på sidan APOD?spec.rep.guv.com och läs mera!

Reinfeldt och den vise mannen


Reinfeldt träffade en helig man

 

Det hände sig i det inre av Tibet.

Den han träffade var en mycket vis buddistisk munk.

Freddan och munken talade om existentiella frågor och de talade om meningen med livet, meningen med empati, moral, solidaritet och altruism. Och de talade om dess motsats, egoismen, självförverkligandet och girigheten. Fredrik sa att just det där med motsatsen, det tilltalade honom väldigt mycket!

Den vise munken sa till Fredrik att han kunde uppnå en stor gudomlig insikt om han följde ett gott råd.

”Jasså, vad är det för ett råd?”, frågade han.

”Gå ut i regnet och vänd ditt ansiktet mot skyn! Då kommer du att få en uppenbarelse och en insikt! Du kommer att få en insikt om dig själv! Du kommer att få en insikt till din egen och till alla andra människors stora nytta!”.

”Alla andras, det har jag ju ingen nytta av!”

”Jo, du har det ifall du vinner den högsta visheten!”, sa den vise mannen.

Freddan, Reinfeldt alltså, blev nyfiken och tänkte: ”Aha! Till min egen nytta!”, och så följde han den vise mannens råd.

Han gick ut i regnet. Han vände ansikte mot skyn. Regnet piskade honom i ansiktet! Men han blev besviken. Han märkte ingenting och han förstod ingenting.

Han gick tillbaka till den vise mannan och han sa med en klandrande min och ett irriterat tonfall till mannen med den gränslöst gudomliga visheten:
”Jag stod där i regnet och det rann över flinten, ned över ansiktet och innanför kragen. Jag blev bara blöt, genomblöt! Kostymen, skjortan, slipsen, byxorna och och skorna och till slut var till och med kallingarna drypande våta. Men någon uppenbarelse fick jag inte och ingen som helst insikt! Jag kände mig faktiskt som världens allra mest korkade idiot.”

Fashis(M)

Munken svarade: ”Jo, men nu har du kommit till insikt!”.