Inlägg med endast en mening


Utan invandrare hade alla brott begåtts av svenskar,

men man får inte vara svagbegåvad

om man ska förstå det.

Hedersdoktorn


Leif Lapidus

 

Överläkare på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg

En läkare som liksom de flesta andra ser vart det barkar med vården i Alliansens Sverige. Det måst bli stopp på försämringarna som beror på det systemfel som vinster i vården genast leder till.

Givetvis ser även Alliansens partier detta, men problemen är för dem underordnade ideologin att privata intressen ska kunna sko sig på skattemedel och vinsten gå före allting annat, även patientsäkerhet, liv och lem.

Så kan ju självfallet inte en  läkare se på saken. det strider mot läkaretiken.

”Jag är inte aktiv vänsterpartist eller partimedlem, säger han.

– Om det hade funnits andra partier som hade drivit den här frågan lika tydligt, och som hade grundläggande värderingar som överstämde med mina, så hade jag lika gärna kunnat skänka pengar även till dem.”, säger han och skänker 425.000 kronor till Vänsterpartiet, pengar som ska öronmärkas till ”projekt som handlar om vinster i välfärden, Vänsterpartiets kanske viktigaste valfråga.”, Skriver SvD

Läk mot privatiseringSett ur ett etiskt och mänskligt perspektiv är Alliansens partier primitiva partier. Det är partier vi borde hysa stor avsky för!