Naiv eller medvetet enögd


Frågan gäller våra media

 

Låt mig ta ett exempel Varför inte se hur man skriver om Ukraina.

pressen

 Svenska  journalister har valt sida med full uppslutning bakom Carl Bildts ensidiga ställningstagande för de fascistoida kuppmakarna.

I teorin ska vi ha kritiska journalister som ska granska den egna makten och vad våra politiker gör, bland annat genom att vara källkritiska. Så är det alltså i teorin, men det är sådant som helt lyser med sin frånvaro. I själva verket har vi istället ett propagandamaskineri som skulle ha gjort Goebbels fullständigt blå av avundsjuka, för medan trots allt många tyskar förstod att all information var tillrättalagd för führerns politiska strävanden och mål, så är det många som tror att vår press är mera självständig. 

När det således, nu så aktuellt, gäller bevakningen av östra Ukrainas folkomröstningar beskriver den svenska journalistkåren dessa som fullkomligt oacceptabla. Man kallar dessa folkliga viljeyttringar till och med olagliga och att det till och med är raka motsatsen till demokrati att folk får göra sin röst hörd. Men gårdagens presidentval anses däremot vara både legitimt och demokratiskt, trots att det utlystes av kuppmakarna som störtade en lagligt vald president.

Normalt sett har det förr alltid setts med skepsis på sådana val som utlysts av olagligt tillkomna makthavare, men nu råder andra tider. Dagens Nyheters ledarsida, för att ta ett exempel, anklagade folkomröstningarna i östra Ukraina för att inte respektera konstitutionen! Men om några verkligen inte respekterade denna konstitution så var det ju kuppmakarna själva. Men media stödde dem före och applåderade dem direkt efter statskuppen mot den folkvalde presidenten! Det började som bekant med att oppositionen, bland annat bestående av fascister och nazister ockuperade regeringsbyggnader och myndighetslokaler i början av året. Dessa beskrevs som demokratikämpar för frihet. Men när frihetsälskande människor som är emot fascismen tar tillbaka kontrollen av offentliga lokaler kallas de odemokratiska ockupanter, proryssar och till och med terrorister, samt att det spekuleras i att det är invaderande ryssar som försöker annektera Ukraina.

När den lagliga regeringen, innan den tvingades bort, beordrade polis och militär att ingripa mot demonstranterna på Majdantorget skrev våra media att det rådde rena blodbadet och att det var ett angrepp på den egna befolkningen. När kuppregeringen i Kiev nu skickar ut militär mot folket i östra Ukraina, då är det en annan ton som anslås. Då ger pressen sitt stöd till terroriserande fascistförband och deras mord. Då talar man om legitima och nödvändiga regeringsoperationer mot proryska styrkor. Alla borde inse att det inte är objektiv nyhetsförmedling, det är politisk propaganda som ställer sig bakom de starka ekonomiska och odemokratiska intressen i både USA och EU som hela tiden manat fram dagens situation med en illegal kuppregim. 

Granskande, källkritisk och neutral journalistik är ett minne blott.