Dyr taxi!


Bolag som lever på att skinna

 

Aftonbladet åker taxi

”Anmälningarna mot taxiskojarna ligger på hög hos Transportstyrelsen och Allmänna reklamationsnämnden. Runt turiststråken i Stockholm trängs de friåkare som har skyhöga taxor. Utanför Centralstationen, NK, Stockholmsmässan och vid kryssningsfartygens kajplatser försöker de att locka aningslösa passagerare.

Branschens värstingar kan ta upp till tusen kronor per kilometer – utan att bryta mot lagen. Det räcker med att priset står på en liten skylt på bakre sidorutan.” /AFTONBLADET

 

Så här kan det gå när man avreglerar och privatiserar. Alla vill ju tjäna så mycket som möjligt. Det är inget konstigt med det.

Då försöker vissa sko sig så mycket som möjligt.

 

”En resenär tvingades betala rekordsumman 38 000 kronor för de dryga fyra milen mellan Frihamnen i Stockholm och Arlanda.

Det berättar Tommy Åhslund, på Swedavia som driver flygplatsen.

– När de kom ut till Arlanda och fick reda på att resan kostade en förmögenhet kontaktades polisen, men de kunde inget göra.”  / AFTONBLADET

 

Det är en uppskörtning utan motstycke, men tydligen likväl lagligt. Eller ska man kanske säga att vi har fått ett laglöst land?

Om än inte alls i samma skala, sett i procent men långt värre sett till totalbelopp, så ser vi samma princip gälla inom privat vård, skola och omsorg. Även dessa bolag lever på att skinna oss så mycket de kan. Vi skörtas upp för att ägarna ska kamma hem miljoner och miljarder. För våra skattepengar får vi inte vad vi har betalat för. Tack för det alla kapitalistvurmande politiker, från Socialdemokrater till alla Alliansens partier!

Riskkapitalister och friåkare

Sveriges nationaldag


6 juni

 

Varför?

Vi är så hiskeligt icke-nationella att de flesta inte har en aning om varför vi har en nationaldag.

Kanske är det bara nationalisterna som håller reda på den saken, så det är nog så viktigt att vi övriga också är pålästa, hur obetydligt det än är.

Är det?

Kanske inte. Nog bör vi veta att det var den 6 juni 1523 som Gustav Wasa valdes till kung efter ett uppror i Sverige under åren 1521–1523 mot kungen Kristian II. Därmed upplöstes Kalmarunionen, en union som bildades 1397 mellan kungarikena Danmark, Norge och Sverige.

Kalmarunionen

Stockholms blodbad, med avrättningar av omkring 100 personer inom aristokratin, ägde rum i Stockholm 7 – 9 november 1520 och påbörjades direkt efter dansken Kristian II:s kröning till svensk kung och när gästerna på kröningsfesten kallades till ett möte på slottet. Det var bara ett av många dåd han gjorde sig skyldig till i all sin despotism.

Omdömena om Gustav Wasa är skiftande. Men man kan inte ta ifrån honom att han frigjorde landet från Roms inflytande genom att bryta med påvemakten och införa den nya lära som Martin Luther ofrivilligt råkade skapa med sina 95 teser, protestantismen. Därmed gjorde han sig också till kyrkans huvudman och kunde ta i beslag för kronans räkning stora delar av dess rikedom. Man kan alltså säga att han skapade ett självständigt Sverige fritt från den tidens EU.

Nu är det de högerextrema nationalisterna som vill lägga beslag på vår nationaldag och det ska vi inte tillåta dem. Därför bör även internationella krafter, så som ju arbetarrörelsen är, fira vår nationaldag och säga NEJ till EU utan att förlora oss i nationalromantik.

”Den nuvarande regeringsformen och riksdagsordningen antogs av riksdagen första gången den 6 juni 1973. Sedan 1983 är svenska flaggans dag – den 6 juni – officiellt Sveriges nationaldag och från och med 2005 även en helgdag. Under flera år avslogs riksdagsmotioner om att göra nationaldagen till helgdag, senast år 2000 med konstitutionsutskottets motivering att ‘de gällande formerna för firande av nationaldagen och svenska flaggans dag den 6 juni ger tillräckligt utrymme för att markera denna dags betydelse i det svenska samhället’. I propositionen från 2004 ansågs att om man gör nationaldagen till en helgdag i Sverige skulle det vara ett sätt att visa att nationaldagen är värd ett större utrymme än den hade när den enbart var flaggans dag.

Som ett av skälen till att göra nationaldagen till en helgdag har även angivits att många invandrare förvånades över att svenskarna inte firade sin nationaldag. Det fanns en del förslag på vilka helgdagar som skulle utgå, till exempel Kristi himmelfärdsdag. Anledningen till att det inte blev fler helgdagar (som också föreslagits) är framförallt invändningen från bland annat Svenskt Näringsliv att det skulle ha en negativ inverkan på Sveriges ekonomi. Fackföreningar har å sin sida kritiserat det tagna beslutet att ersätta Annandag pingst med nationaldagen som helgdag, eftersom det innebär färre arbetsfria dagar. Om den 6 juni infaller på lördag eller söndag blir det ingen ledig dag det året, trots att annandag pingst, som alltid infaller på en måndag, gav ledighet varje år. Många kollektivavtal ger dock rätt till lokala uppgörelser om ledighet på annan dag de år nationaldagen infaller på en lördag eller söndag” / Wikipedia

Till sist: Jimmie Åkesson har inget att fira denna dag eftersom Gustav Wasas Sverige inte inbegrep landskapet Blekinge, varifrån han härstammar. Vi övriga kan fira denna dag oavsett härstamning ifall vi följer en gammal kär svensk tradition att välkomna andra att bosätta sig här och såsom vallonerna, tyskarna, skottarna med flera hjälpa oss att bygga vårt land i fredlig samexistens och utan att hänge oss åt nationalistisk förhävelse. Låt oss hylla Sverige och det svenska folk som förenas internationellt och fredligt med all världens övriga arbetarklass. Vi kan fira Sverige utan att vara nationalister, ty är vi nationalister drar vi skam över landet och dess historia.


 

Andra 6 juni

1809 års regeringsform

Landstigningen i Normandie

Ostindiefararen Götheborg

 Novarupta

Lars Ekborg

Mode-demokraterna


Partiet med identitetskris?

I begynnelsen var ordet. Alltså  ordet ”valmansförbund. Cirka tvåhundra män bildade Allmänna valmansförbundet, AVF, i oktober 1904  på restaurang Runan i Stockholm. De ogillade visserligen partier, men samtidigt ansåg de att de konservativa krafterna behövde en organisation för att bekämpa ”socialdemokratiens och den radikala vänsterns ständigt fortgående upplösningsarbete”. Det 1893 bildade Fosterländska förbundet kan ses som en föregångare.

”Sedan åtskilliga år tillbaka bedriven sinom vårt land omfattande och ivriga agitationer, vilka även om ledarna synes närmast vilja främja det obemedlade flertalets intressen, huvudsakligen gå i den riktningen, att de framkalla split och tvedräkt mellan samhällets olika folklager. Att dessa agitationer med sitt förstörelsearbete kunnat uträtta vad de redan gjort, torde i främsta rummet bero på den organisation och sammanslutning som deras ledare lyckats åstadkomma. Sammanslutning mellan motståndarna till dessa strävanden är därför en nödvändighet, om någonting skall kunna göras för att med framgång motarbeta denna agitatoriska verksamhet med dess sorgliga och samhällsvådliga följder.” 1904 års partiprogram

Det var en ganska löst formad organisation eftersom de sammanslutna omfattades av borgerskapets individualism och olust att följa en partipiska. Kvinnor fick inte delta. Avsikten var därför främst avsedd att fungera vid valen.  Förgrundsfigurer och namnkunniga bland grundarna var arbetsgivarföreningens chef Gustaf Fredrik Östberg, den konservative bruksägaren Christian Lundeberg , historieprofessor Harald Hjärne och bruksägaren Hugo Tamm. En sammanslutning för överklassen, med andra ord.
Först på 1920-talet  fick högern en lika stark central ledning som de andra partierna.
Lundeberg genomförde som ordförande i Mackmyra bruk vräkningar mitt i vintern av arbetare som organiserat sig fackligt. / Wikipedia.
Han var statsministern under unionskrisen 1905 och en ultrakonservativ demokratimotståndare och som sådan ville han genomdriva att den konservativa 1:a kammaren skulle få veto i lagfrågor och ekonomiska frågor, ”det Lundenbergska villkoret”, för att skydda högern mot socialdemokrater och liberaler om allmän rösträtt skulle införas och när Karl Staaffs liberala regering 1906 lade fram en proposition om allmän rösträtt med stöd av socialdemokraterna röstades denna ned av Allmänna valmansförbundet. Man var emot själva parlamentarismen som sådan och man var emot kvinnors rättigheter,  emot så kallad kulturradikalism och emot alla nedrustningskrav. Då, som nu, var man emot social välfärd och trygghet. Mycket av detta är värderingar som i princip och i grunden ännu omhuldas i dagens parti, Moderaterna, men man talar idag tyst om delar i den saken.

Depressionen 1929 ledde till att högerns ungdomsorganisation, Sveriges nationella ungdomsförbund influerades av Mussolinis italienska fascism och Hitlers tyska nazism. Demokrati blev ett skällsord (SNU uteslöts 1934 och högern bildade ett nytt ungdomsförbund, Ungsvenskarna).

Ny identitet

Sedan sin tillblivelse har Moderaterna/Högern bytt namn som andra byter skjortor, som om ett nytt namn skulle kunna locka fler väljare vartefter folk förstår vad slags politik de ska förknippas med.

1904–1938: Allmänna valmansförbundet

1938–1952/1969: Högerns riksorganisation

1952–1969: Högerpartiet

1969–: Moderata samlingspartiet

Det verkar som att partiet har någon form av identitetskris. Alltså en kris för att folket identifierar partiet som ett parti enbart för de rika. Och det är ju rätt. Men det bekymrar uppenbarligen partiet när det ska flirta med vanligt folk med vanliga inkomster och ingen förmögenhet.

Numera kallar partiet sig sålunda ”De nya moderaterna”, och helt fräckt ”Det nya arbetarpartiet” och ”Sveriges enda arbetarparti”.

”Moderaterna, Sveriges Arbetarparti? utbrast Margit, min svärmor. Jo, det är sant. Dom har bytt namn, intygade jag. Hon skakade på huvudet och sade: att dom inte skäms! Finns det mer att säga än så om det parti som företrätt eliterna i alla tider, som föddes i kampen mot arbetarna – och som nu alltså tagit namnet Sveriges Arbetarparti?” / FOLKBLADET

Finns det mer att säga? Jo, att det är en verklighetsförfalskning som för tankarna till Goebbels propagandanummer. En tidsfråga är när partiet skaffar nedanstående logga.

Nya mode-demokraterna

Grönköpings Veckoblad nr 9 2013

Bästa val: 1928 (29,4 procent) Sämsta val: 1970 (11,5 procent) Bästa kommun 2006: Danderyd, 59,7 procent Sämsta kommun 2006: Överkalix, 7,1 procent

I Danderyd är en genomsnittlig invånare mångmiljonär. Och Moderaterna passar dem perfekt.

M historia

Klicka på bilden för ökad storlek

 Moderat välfärd…..

NE

Wikipedia

Att bekräfta en bild

Grönköpings Veckoblad nr 9 2013 

Max Gustafson

RUT en svart historia