Varför strandar valarna?


100 valar strandade vid samma tillfälle

 

Plats och tid: Madagaskar 2008 

Länk till den katastrofen, som Natursidan har skrivit om, finner du mot slutet i detta inlägg.

Än värre var det på King Island 2009.

Valar strandade

Över 100 på Tasmanien.

Strandning i Florida.

Strandningar ökar längs Englands kust

Öresvin strandade vid Vík í Mýrdal.

Listan kan göra hur lång som helst.

 

En vetenskaplig undersökning genomfördes för att få svar på vad orsaken kunde vara vid madagaskarstrandningen. Man kom fram till att ”den mest troliga anledningen” var en sorts sonar som används för att kartlägga havsbotten.

Oljebolag och militär kan starkt misstänkas vara de skyldiga marodörerna bakom dessa masstrandningar, men självklart förnekar de skuld och bevisen är inte vattentäta. Vi vet inte tillräckligt om valar och deras sätt att fungera menar de som har intressen att bevaka och ogärna tar ansvar för sådant som kan gå stick i stäv med dessa intressen. Så fungerar det i andra sammanhang och så fungerar det ju givetvis även i detta sammanhang.

Valarna har en utvecklingshistoria kring cirka 50 miljoner år och senan 40 miljoner år har de helt förlorat anknytningen till land. Under denna tid måste de ha utvecklat egenskaper som gör att de inte i någon större utsträckning råkar ut för strandningar och rapporter om strandningar i större omfattning från tiden före människans ljuddekontaminering av våra hav är få och de kan säkert förklaras med naturliga ljudutsläpp, till exempel från jordbävningar och undervattensvulkaner. En annan förklaring som ofta framhävts är att vissa svagt upp mot land sluttande havsbottnar inte ger valarna något varnande eko.

Men det förklarar inte att rapporter om masstrandning är vanligare i dag är förr.

Jag tror vi människor har skuld i dessa katastrofer. Alla moderna maskindrivna fartyg väsnas. Militären väsnas inte bara med sina fartyg utan även med sina sprängningar som de utför av olika skäl, samt med sina sonarutrustningar. Oljeindustrin använder också utrustning som skapar fruktansvärt höga ljudnivåer, särskilt vid prospekteringar. Alla dessa ljudstörningar transporteras milsvida sträckor i haven eftersom ljud leds lättar i vatten än i luft, samt kan ledas genom olika vattenskikt, separerade genom skillnader i temperaturer och salthalter. Valarna själva utnyttjar ju dessa egenskaper hos vatten när de kommunicerar över enorma havsområden.

Natursidan

Läs mer på Natursidan.

Vi roffar åt oss utan hänsyn och det får effekter. Allt fler utsvultna valar strandar nämligen, vilket kan ha med människans rovdriftsfiske att göra.

Det är hög tid att tänk om. Vi har bara en natur och en jord. Vi måste ta konsekvensen av det.