Lönesänkarna


Videon du verkligen bör se!

 

Från SVT, Dokument inifrån.

 

Självklart finns det pengar i samhället för att vi ska få en betydligt bättre levnadsstandard, välfärd, skola, omsorg och pension!