Dessa envetna nätbedragare


Folk går på det

annars hade ju slutat

Det är ytterst tragiskt. Se upp med alla mail med liknade innehåll!

Bedräger Telia

Man kan inte varna för ofta, det visar ju deras fortsatta aktivitet. Låt vara att det nog är färre än en promille som luras, men det är illa nog.

Värre är det faktiskt i politiken. Där luras majoriteten. Om så inte vore hade jag ju sluppit att skapa nedanstående bild:

Bidragsberoende

Bedragare, högerpolitiker och psykopater ska man aldrig lita på. De kan gestalta allt!

Skoningslöst


Två verkligheter

 

och de går aldrig att förena

Det som är bra för de rika är inte bra för de fattiga.

Därför blir det aldrig bra för de fattiga hur länge än Alliansen regerar. Tvärt om, det blir bara värre och värre och inte bara fattiga förlorar. Varenda löntagare förlorar. Till och med de som tycker sig ha fått mera i plånboken genom jobbskatteavdraget.

Jasså, hur då?

Skoningslöst

Jo, incitamentet för att få löneförhöjning har ju försvunnit, löneutvecklingen avstannat och välfärden raserats.

Skvitt grubblar

Dra Israel till Haag!


Krav från Morales m.fl.

 

Vad ska domstolen annars vara bra för?

Ställs inte Israel inför Internationella domstolen i Haag så har vi inte rätt att ställa någon till svars inför denna domstol och kan såldes avskaffa den.

Israel inför skranket

Länk till sidan

Vad ställer Stefan Löven för krav? Läs det här!

Krav på Löven att föklara sig

Tänk först


tala sen

 

facebook tänkte först och handlade sen

Och de fick kritik för sin senfärdighet att stänga av en sida. Kritik kan nog snarare vara befogad när det går för kvickt. Särskilt om det gäller en text. Den kan ju vara helt OK om man läser den rätt, men kanske så dåligt skriven att den kan missförstås. Ett enda syftningsfel, ack så vanligt, kan helt förändra betydelsen.

Yttrandefriheten är helig. Men inte okränkbar. Med yttrandefrihet gäller, som för alla andra rättigheter, vissa skyldigheter. En sådan är att man måste visa respekt för andra människor. Gränsen för vad denna respekt kräver är lite flytande beroende på vilka människor det är. En politiker, till exempel, måste tåla lite mer än en vanlig privatperson., men alls inte så mycket som Håkan Juholt fick utstå.

När det är befogat med snabba beslut om att stänga av en användare, är till exempel om den lägger ut barnpornografiska bilder. Det är nog alla ense om. Även naket på vuxna, eftersom det inte är självklart att personen på bilden har godkänt det eller förstått vilken skada som kan uppkomma.

Nu var det en person som hade skrivit synnerligen olämpligt om folkgrupp som stängdes av från sin sida på facebook. Se bilden!
Tänk först handla senFacebook fick enligt pressen väldigt många varningar utan att man raderade sidan. Men till sist skred man till verket och tog bort den, vilket också framgår av bilden ovan.

För mig är det glasklart att den ska bort. Frågan är bara hur fort man måste agera. Och, måste jag poängtera, jag vet för lite om detaljerna kring detta  för att säga något om facebooks agerande i detta fall. Det är inte den frågan jag vill diskutera. Snarare hur viktigt det är att tänka först och handla sen, precis som jag skrivit i bilden. Det mesta jag vill ha sagt står där, kan jag tillägga. Där står att ”Yttrandefrihet är helig, men bara om den utövas med respekt för andra människor och moder jord. Bryter man mot det har man förverkat sin rätt att yttra sig!”

Jag tror alla kan skriva under på det.

Det jag tycker först och främst är ett legitimt skäl att suspendera skribenten är ordet ”slakt” i kombination med ordet för en folkgrupp. Än värre blir det när det föregås av ordet ”Vitmakt”. Just denna kombination av orden gör att det blir uppenbart ett politiskt hot som kan få förvirrade personer att handla fysiskt mordiskt. Då är det riktigt farligt! Och förvirrade människor finns det, både med och utan psykisk sjukdom, till exempel skribenten själv; förvirrad (sannolikt utan psykisk sjukdom), men förmodligen inte tillräckligt förvirrad för att handla som han skriver.

Analys

Egentligen är det ganska intressant att analysera en sådan person som skribenten bakom facebooksidan. Redan det lilla som står där, tillkommet av skribenten själv, säger en del. Man kan såldes utläsa att det är en i vart fall i skriftligt hänseende obegåvad person. Det heter ju faktiskt ”vit makt” och ”negerslakt”. Inte tvärt om, som personen skriver. Det bör den känna till även om den är väldigt ung, men gör det uppenbarligen inte. Därav kan man dra slutsatsen att det är en person som inte läser något, eller i alla fall har en mycket begränsad läsvana. Det i sin tur betyder att bildningsnivån ligger i det allra nedersta skiktet jämfört med folk i allmänhet.

Att sakna bildning gör att man lättare faller offer för inkrökta idéer. Dit hör sådana idéer som framförs med de tre orden ovan. Och det intressanta är att precis samma svårigheter med det skrivna ordet ser man ofta bland de som ger uttryck för liknande idéer i sociala medier. Sannolikt är det de enda tillfällena de skriver över huvud taget. Och när man väl sitter där vid tangenterna vet man inte när man ska skriva e eller ä, vilket framgår av följande exempel: ”1000 andra sett att se på det”.

Men kan det då bara vara en mycket omogen person som skriver så? Den frågan kan man bara besvara med ett ”JA!”, under alla omständigheter. Den är omogen även om den bara har skrivit det ”på skoj” utan allvarliga eftertänkligheter. Det är nämligen omoget även att skoja om sådant och det blir faktiskt inte roligare av att det rimmar. Det är bara sorgligt omoget och plumpt.

”Neger”

Om ordet ”neger” har jag, ur min kultursfärs horisont, ingen invändning emot i sig. Det är ett bra ord, förutsatt att man inte är rasist. Det är ett precist ord och ett ord som vi av hävd har använt mycket lång tid. Det avser svarta människor från Afrika, men inte av semitisk folkstam. Eritreaner och etiopier hör såldes inte dit. Inte heller Somalier, trots att de kan vara helt svarta. Och man kan lika lite kalla melanesier, andamaner, eller aboriginer för neger, trots att de är svarta eller mycket mörkhyade.

Visst kan man istället för ”neger” säga ”ugandier”, kongoles”, ”liberian” osv. men ofta vet man inte varifrån en person kommer, annat än att det är från Afrika. Det är ju för övrigt en kontinent de flesta knappast vet något om, tyvärr. Vi har oss själva att skylla. Vi är helt enkelt inte intresserade, vilket borde vara mycket värre än att använda ordet ”neger”. Samtidigt är det så för oss, när vi talar om dem, att det inte har så stor betydelse att vi inte vet de enskilda personernas härkomst. Ett sådant ointresse borde vi skämmas för! Det är mer respektlöst än vad vi kalla dem för.

Men det finns ännu en sak som har betydelse. Vi vet ju inte vad vi ska kalla vissa för ens om vi vet varifrån de kommer. Vad kallar man en person från Burkina Faso, Elfenbenskusten, Ekvatorialguinea? Och även enklare landsnamn ställer till det för oss. Vad heter en som är i från Gabon, Ghana, Bénin eller Togo? Dessutom är alla dessa länder skapade av imperialistiska européer och därmed konstgjorda stater utan naturliga gränser.

Krånglig?

Det är bara förnamnet. Fel blir det när man bortser från hur vi européer uppfattar ordet ”neger” och funderar på hur de svarta afrikanerna själva uppfattar ordet. De tänker ju inte på att det helt enkelt bara betyder ”svart” och ingenting annat, egentligen. För mig är det bara så, men för många svarta är det inte alls på det viset. För dem är det nedsättande eftersom det är vit mans eget ord för dem som har varit underkuvade och förslavade. Det är ett ord som för tankarna till ”slav” och ”undermänniska”. Och därför måste vi påminna oss om det här med att visa respekt för andra människor. Det var ju det som jag skrev om ovan, att yttrandefrihet är heligt, men bara så länge man inte kränker andra människor. Och just därför har vi ingen rätt att kalla någon för ”neger”!

Vill vi verkligen visa de svarta från Afrika lite acceptabel respekt ska vi faktiskt fråga dem själva vad de vill bli kallade. Och om det är svårt att förstå ska man kanske tänka sig att en som bara har hört talas om Stockholm kallar alla svenskar för stockholmare. En norrlänning eller en skåning skulle inte gilla det och allra minst en göteborgare.

Djupa tankar?

Det är det säkert och förmodligen alldeles för djupa tankegångar för i synnerhet sådana som skriver ”Vitmakt neger slakt”, säger ”ut med invandrarna” och liknande ogenomtänkta slogans, samt ger uttryck åt rasism, förakt och intolerans.

Och kanske kunde facebook agerat snabbare, även om de ville väga det ena mot det andra, det rasistiska mot yttrandefriheten, om det nu var det som var orsaken till dröjsmålet. Jag hoppas ju på att det var av det skälet man dröjde med responsen. Det är ju inte lätt att veta i dagens förfallna samhälle där man inte bryr sig om vissa saker och ser även viktiga saker som petitesser för att man inte tänker efter vad man egentligen håller på med.

 

 

Om att diskutera


”Saknar egen åsikt”

 

”… länka till nån skum blogg”

Man läser mig icke. Det besvärar mig inte men är lite bekymmersamt och tråkigt. Å andra sidan vittnar det om ett visst ointresse. Men framför allt tyder det på att man undviker sakfrågan och vänder den till personliga angrepp. Så gör den som saknar argument. Det har jag stött på under hela mitt vuxna liv. Ja, redan som barn, men då kunde jag inte hantera det. Då föll jag i fällan. Då gick jag i svaromål på stickspåret. Det som spårade ur. Det som var begynnelsen till urspårandet av diskussionen.

OK, men faller jag inte i fällan igen, nu när jag bemöter sådana angrepp, istället för att hålla den tråd som sådana individer vill klippa av för att inte trassla in sig i diskussioner de inte klarar av?

Nej, inte den här gången! Istället belyser jag ett typiskt omoget sätt att föra en diskussion, där målet inte är att reda ut en fråga och komma till djupare insikt och förståelse utan istället på något märkligt sätt försöka ”vinna” diskussionen på felaktiga grunder och tro att man har vunnit på poäng. Eller att man i bästa fall tror att den man diskuterar med tror sig ha ”förlorat” diskussionen. För om det är så illa att man själv tror man ”vunnit” den då har man bara lurat sig själv. Det är det ultimata självbedrägeriet!

Det viktiga är inte att vinna en diskussion! Det viktiga är istället att vinna kunskap och större visdom, vilket bara uppnås genom att lyssna och reflektera, samt inte vara för feg för att låta egna åsikter stryka på foten när de inte längre håller måttet. Att bara sträva efter att få rätt är dårens mål. Och den blir aldrig vis, som bekant!

Min blogg

Alexander; jag ser inget regelbrott i att vara rationell. Det spar energi. Och att kalla en oläst blogg ”skum” är skumt i sig. Det är att förklena bloggen istället för att bemöta den och det är både lumpet och fegt.

Heisenberg Motander; mina åsikter är välgrundade. Det är inte detsamma som att de nödvändigtvis måste vara felfria, men den som har invändningar är välkommen att bemöta dem sakligt och givetvis utan personliga angrepp som saknar relevans.

”Tillbe döda människor som Stalin, Hitler eller Mandela är det förhoppningsvis ingen som gör, bättre att leva i nuet och för framtiden? Men att dela uppfattningar av stora ledare är nog inget fel i sig, för all politik har rötter i det förflutna”.  Märkliga motsägelser! Å ena sidan ska man ”leva i nuet och för framtiden” så man ska inte ”tillbe döda …”. Men å andra sidan har all politik ”rötter i det förflutna”. Jaha!

Nåja, jag kan skriva under på att man inte ska tillbedja döda. Det är ju att behandla dem som gudar. Det har vi väl ändå fått nog av. För vissa var Hitler som en gud och det såg vi ju hur det gick med det. Att tillbe är att inte tänka själv. Då vill man helst låta sig ledas. Det kan gå käpprätt åt helvete i så fall. Det har historien lärt oss!

Man kan däremot beundra en stor ledare, men aldrig frånhända sig att tänka fritt. Beundransvärd är i högsta grad Mandela, men absolut inte Hitler. Och till Stalin förhåller jag mig fritt.