All högerpolitiks essens


Sköt dig själv och skit i andra

 

 

Var och en sig själv närmast

Åt den som har skola vara givet. Så kan man sammanfatta hela borgarklassens ideologi och dess politiska partiers motto.

Dessa borgarklassens ideal och innersta väsen har sin alldeles självklara förklaring. Det handlar inte om en total brist på empati eller en allt igenom förhärskande bottenlös egoism i första hand. Istället handlar det om själva klassens överlevnad som klass i samhället. Då har den inget annat val än att slå vakt om sina egna intressen. Det handlar alltså om denna samhällsklass egen klasskamp, vars strävan är att upprätthålla ett ekonomiskt system som garanterar ett ständigt flöde av rikedom från de som skapar dem, alltså från arbetarklassen.

Följden för svagare grupper är katastrofal.

EGEN SMED

Jonna Sima skrev en bra ledare i AFTONBLADET. En helt annan vinkel har pershuvud. Läs båda.

Bonus:

Kajan och den romska tiggerskan