Skandal!


Det är ju bara palestinier!

 

De är väl vana vid att hemmen utplånas

Liksom att inte veta från dag till annan om de lever eller ej. Och med den vanan kan de ju inte behöva asyl. Det är ju ett kroniskt tillstånd som de alltid har levt i sedan staten Israel utropades 14 maj 1948. Då finns knappast något asylbehov.

Kan det vara så som Migrationsverket resonerar?

Läs notisen i metro.

Palestinier hungerstrejkar

Jämför man palestiniernas asyl- och flyktingskäl med många andra som kommer hit med sådana skäl, då framstår palestiniernas skäl som synnerligen rimliga, milt uttryckt. Men förmodligen styr Israeliska intressen som vanligt. Att ge palestinierna asyl och uppehåll är ju detsamma som att erkänna det Israeliska folkmordet och det vill knappast vår myndigheter göra.

Migrationsverkets särbehandling av palestinierna är myndighetsrasism och folkmordspolitik!

Tänk så olika …

Inte Israel 2

Gaza

Gaza-våldet

Känslor och politisk korrekthet

Barnen i Gaza 2

Israels politik

Folkmord med USA:s stöd

Dubbelspel

Folkmord tillåtet

Allt det går ut på


Göda privata företag

 

och redan rika

När regeringen lanserar ”reformer” då kommer vanligt folk i kläm. I förra inlägget tog jag upp vår tids pigors situation när de städar i rikemanshemmen. För att få igenom den ”reformen” talades det om att få bort svartjobben och därigenom skulle staten dra in många sköna miljoner. Men det är bara retorik. Vad det handlade om var att erbjuda de rika en billig piga.

Vad jag inte tog upp var det absurda att RUT-avdraget dessutom används till läxhjälp åt de som har råd. Dessa är i de flesta fallen högutbildade och har därför avsevärt bättre förutsättningar än arbetarklassen att själva stötta sina barn med läxorna. Men den högerpolitik som Alliansen bedriver syftar som alltid till att låta de som redan har ska få än mer.

Hur det går för arbetarklassens barn är för Alliansen totalt ointressant. Därför satsar Alliansen också på möjligheterna för privata företag att sko sig på barnens utbildning.

Tidningen Byggnadsarbetaren nämner en skandalskola som vänder sig till arbetarklassens barn, med huvudsyfte att dra in maximalt med vinst till ägarna och intresset för att barnen ska utbildas tycks helt lysa med sin frånvaro. Läs artikeln.

Skolskandal

 

Pigpolitiken


RUT-avdraget

 

Hur ser verkligheten ut:

Åsa Linderborg på pekar på några viktiga punkter.

1. För rut-städerskor är sexuella trakasserier en del av vardagen.

2.  Inga arbetsmiljöinspektioner.

3. Ytterst få inom rut-sektorn är fackligt organiserade.

4. Många är papperslösa.

5. Arbetsvillkoren är otrygga.

6. 1,33% av företagen har tecknat kollektivavtal.

7. Huvudsakligen handlar det om deltidsjobb och timanställningar.

8. Det är ett bidragssystem för de rika.

Läs hennes artikel.

Pispolitik

Ett litet citat att tänka på. Det handlar om Centerpartiets stora lögn i valkampanjen.

”Centerpartiet valkampanjar med en undersökning som visar att 7 av 10 som utnyttjar rut tjänar under 32 000 kronor i månaden. Vanligt folk, alltså. Det är blajsiffror, eftersom en enstaka flyttstädning går in i statistiken.”