Cyniskt spel med människoliv


Från politisk idé …

 

till dödlig konsekvens

En kvinna har avlidit i Stockholms privata förlossningsvård. Detta dödsfall är inte bara ytterst tragiskt, det var även fullständigt onödigt!

Hon blev ett offer på profitens altare.

En äkta make har drabbats av bottenlös sorg och ett barn har förlorat sin mor och kanske även drabbats av skador för livet. Det vet vi ännu inget om.

Tragedin är för de inblandade obeskrivlig.


 

1

De politiskt ansvariga

Den moderata politiska idén handlar om att privatisera. Det är lösningen på allting. När således förlossningsvården går på knäna i Stockholm är inte lösningen att bygga ut landstingets egna resurser. Istället stödjer man från moderat håll privata initiativ.

I Stockholms läns landsting har Filippa Reinfeldt (M) betydande makt i egenskap av innehav av olika ansvarsområden.

Filippa reinfeldts ansvarsområden

Stockholms läns landstings politiska ledning domineras under åren 2010 – 2014 av moderater och övriga borgerliga partier, vilket framgår av bilden nedan. Det är då man öppnar möjligheten för privata vinstdrivande intressen inom förlossningsvården i Stockholmsregionen. Och för att släppa in dessa profitörer på skattemedlen måste regelverket ändras, eftersom det nästan var omöjligt att bedriva förlossningsvård utanför akutsjukhusen.

Stockholms läns landsting beslöt således att se över regelverket och tumma på patientsäkerheten för att den privata förlossningskliniken BB Sophia skulle kunna öppna. Att det var moderaterna, med Filippa Reinfeldt i spetsen, som drev igenom regeländringarna kan ingen förneka eller ens förundras över.

SLL ledning

2

Remisser

Remissvar 1

I ett remissvar 2008 till landstinget var Svensk förening för obstetrik och gynekologi, SFOG, kritiska till separata förlossningsenheter utan koppling till övrig gynekologisk verksamhet. ”Främsta skälet till en sammanhållen verksamhet är att det behövs en samlad kompetens för att kunna upprätthålla en hög patientsäkerhet. Skapar man enheter med förlossningsvård utan gynekologi så blir det svårare att hantera svåra komplikationer som kan uppstå”. Det sa Charlotta Grunewald, som då  var ordförande i SFOG, till DN.

Remissvar 2

När förslaget än en gång gick ut på remiss, 2013, fick SFOG ge sina synpunkter åter igen och denna gång hade de plötsligt inga som helst invändningar! Alla farhågor var puts väck! Remissvaret från maj 2013 undertecknades av styrelsens ordförande Harald Almström. Den 1 oktober samma år tillträdde han som vd på BB Sophia”Harald Almström gav råd till landstinget om regeländringar som möjliggjorde verksamheter som BB Sophia. Kort därefter tillträdde han själv som vd för BB Sophia.” / DN (länk som ovan)

3

Dödsfall

Efter 13 års äktenskap och fem år av fertilitetsbehandlingar hade paret äntligen blivit med barn. Den blivande mamman var bara 1,53 lång och barnet vägde nästan fem kilo. Trots det hade ingen av barnmorskorna på BB Sophia i Stockholm övervägt kejsarsnitt!

Förlossningskliniken BB Sophia ”är auktoriserad av Stockholms läns landstings vårdval för förlossningsvården. Den är en del av den offentligt finansierade vården. Avtalet med landstinget gäller förlossningar för kvinnor som nått graviditetsvecka 37, med undantag för dem som bedöms ha en förhöjd risk. Källa: Wikipedia.

”Kvinnan är stark och klarar mycket mer än vad man tror”, sa sjukvårdspersonalen, enligt pappans historia. Men förlossningen blev komplicerad och efter två dagar av intensivt värkarbete valde sjukvårdspersonalen att sätta i gång förlossningen. Mamman var då helt utmattad.

Maken sa till personalen flera gånger att hon inte orkade mer. Men kvinnan uppmanades istället att fortsätta att krysta. Strax därefter blev kvinnan askgrå i ansiktet, blå på läpparna och okontaktbar. Maken ropade att något var fel, att hon inte andades, ropade igen, men upplevde att ingen lyssnade. Det var först när man vände mamman som man upptäckte att hon var okontaktbar. Då uppstod tumult och en läkare påbörjade hjärt- och lungräddning. Då saknade kvinnan puls och hade inte andats på mellan tre och fem minuter.

Läkaren lyckas få igång hjätat. Efter en och en halv timme fördes hon med ambulans till Karolinska sjukhuset. En dryg vecka senare avled hon till följd av omfattande hjärnskador på grund av syrebrist och hjärtstillestånd. Hon fick aldrig se sitt barn.

Det borde ju vara alldeles uppenbart att detta kunde bli en riskförlossning då kvinnan var så liten och barnet så stort. BB Sophia har inget tillstånd för riskförlossningar på grund av avsaknaden av akutsjukvård. Sådant kostar ”onödiga” pengar och BB Sophias uppgift är att vara vinstdrivande, med specialisering på okomplicerade förlossningar. Resten får den offentliga vården ta hand om. Ändå valde man att skriva in kvinnan på kliniken. Det är cyniskt. Och nu har denna cynism skördat ett liv. Det är ett offer på profitens altare.

Kritiker menade att det bara var en fråga om när, inte om, ett liv skulle skördas. Det tog alltså mindre än ett år.

Källor:

AB

EXPRESSEN Mer

”Kliniken blev redan innan öppnandet hårt kritiserad för att den skulle sakna resurser för att hantera svåra komplikationer. Och många inom förlossningsvården utryckte farhågor när landstinget beslutade att införa fri etablering av förlossningskliniker. Svensk förening för obstetrik och gynekologi, SFOG, som består av svenska gynekologer och förlossningsläkare, varnade för beslutet 2008. I ett remissvar till landstinget var de kritiska till separata förlossningsenheter utan koppling till övrig gynekologisk verksamhet, verksamhet så som BB Sophia.” / DN

”… planerna på att transportera akuta fall med förlossningskomplikationer till andra sjukhus avråder vi definitivt från. Det är alldeles för medicinskt riskfyllt och när Allmänna BB stängdes i Stockholm på 1970-talet var det just av det skälet att det inte låg intill ett akutsjukhus med alla dess resurser, säger Susanne Ledin Eriksson.” / SvD

”Vi blev sedan ombedda att göra en inspektion på BB Sophia i slutet av januari där vi kom fram till att kravspecifikationen vi ställt upp inte uppfylldes. Vi som gjorde inspektionen är Sveriges dugligaste förlossningsnarkosläkare. Man hittar ingen högre kompetens. Politikerna i Stockholm har drivit igenom att det ska privatiseras till nästan vilket pris som helst”, säger Ove Karlsson, vårdenhetsöverläkare på Östra sjukhuset. Citat: EXPRESSEN

Den 3 mars 2014 öppnade BB Sophia sina dörrar ”för kvinnor i graviditetsvecka 37+0, utan förhöjd risk”. Källa: Dagens Medicin.

”Vi ser allt fler tecken på att mycket i Stockholms sjukvård går åt fel håll. Sjuka äldre bollas mellan vårdgivare, barncancerpatienter lotsas runt mellan olika sjukhus och olika län, och födande kvinnor hänvisas till andra kliniker än de valt. Gång på gång hör vi hur personal larmar om bristande patientsäkerhet och stress. Vårdplatsbristen är akut och på akutmottagningarna tvingas våra äldre ligga och vänta i flera timmar på att få hjälp.

I grunden handlar det om bristande planering och ansvar från den Moderata politiska ledningen. Deras lösningar har varit privatiseringar och skattesänkningar.” / Helene Hellmark Knutsson (S)

Sjuksköterskan My Morin skickade ett mail till sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (M). Hon avslutar det med följande rader: ”Jag ber dig inte längre att ta ansvar Filippa och jag ber dig inte förstå eller ens svara på detta brev. Däremot kräver jag din avgång då jag anser att du bryter mot hälso- och sjukvårdslagen.”

När BB Sophia öppnade varande många för att säkerheten var för dålig. ”Alla förlossningsavdelningar i Sverige ligger ju på akutsjukhus utom den här på BB Sophia” / EXPRESSEN. ”Vi befarar att enstaka patienter kan komma att fara illa, eller till och med dö”. / EXPRESSEN.

BB Sophia ledning

Klinikens inställning var att om något skulle tillstöta kan man skicka patienten till den offentliga sjukvården. Alltså, man vill bara tjäna pengar och får man problem så lastar man dem på det offentliga. Det är mycket cyniskt. Nu har det visat sig att inte ens den modellen fungerade.

BB Sophia

(Frågetecknet är nog obefogat)

BB Sophia rekryterade barnmorskor för sin verksamhet, vilket bidrog till en barnmorskebrist vid övriga förlossningskliniker i Stockholmsområdet. Någon påtaglig förbättring av förlossningsvården i Stockholmsområdet genom förlossningsavdelningens tillkomst blev det alltså inte.

BB Sophia är ett helägt dotterbolag till Praktikertjänst AB med målsättning att vara vinstdrivande. Då gäller det att inte ha mer än det nödvändiga för att förlösa kvinnorna. Och just så är upplägget på BB Sophia. Lokalerna är moderna och ger mer associationer till hotell än sjukhus. Flott värre kan man säga. Se deras bildgalleri. Det är inte där det brister! Läs också

”Om Filippa Reinfeldt dessutom släpper fram Sverigedemokraterna blir det direkt provocerande. Stockholm är det moderata skyltfönstret och där skulle hon visa att det är okej att ge SD inflytande. Normaliseringen skulle gå med expressfart. Välkomna till Stockholm, här är det rasisterna som avgör vem som får vård. 

Under Filippa Reinfeldts tid som sjukvårdslandstingsråd har den rika innerstaden fått fler vårdcentraler för i grunden friska patienter medan de riktigt sjuka tvingats köa på akuten.” / AB

M privatisering

 Nysatsning av Moderaterna

Skrumphjärna


Eller finare uttryckt:

 

hjärnatrofi

Det är oftast sådana misstankar jag får när det gäller Sverigedemokrater, främlingsfientliga, fascister och nazister.  Men tyvärr också poliser.

SD låg nivå

 

Men i vissa fall förklaras det bäst med något helt annat.

Polisen, ett demokratiskt hot!


En fråga

 

Vad skyddar polisen egentligen?

Är det demokratiska fri- och rättigheter, eller är det krafterna som vill störta dessa värden i avgrunden?

Jag har mitt svar och kan någon dra någon annan slutsats än den jag gör efter att ha sett denna talande och avslöjande bild?

Nazism och polis

Min slutsats är att polisen gör vad den kan för att nazismen skall komma åter till makten. Jag är inte förvånad. Polisen har alltid haft det bäst i fascistiska diktaturer. Därför ställer polisen upp för nazisterna på alla tänkbara sätt. Polisen är ett uppenbart demokratiskt hot nu när nazismen är på frammarsch!


Fascistisk inställning

Sila mygg och svälja elefanter

Den tillåtna organiserade brottsligheten

Rullar bollen utför, nu igen?

Polisövergreppen i Malmö

Anmäl polisen

Ögonkontakt

”Det var våldsamt upplopp”

Polisen Kalle protesterade mot SD: Varnades av chefen

Detta är en politiker!


Ja, alltså bara en Sverigedemokrat

 

Men även de gör anspråk på sådana titlar

Men man kan ju undra om det inte borde vara en fjutt av krav på en politiker i Sverige. Och nog är det ändå det i de flesta fall. Men inte när det gäller Sverigedemokrater. Då duger vilken fjant, dönick och pucko som helst.

Jag tackar pershuvud för att han uppmärksammade mig på en av Sverigedemokraternas politiker. En man som nu sitter i Avestas kommunfullmäktige. Han heter Ola Sjökvist och ser mest ut som om han har rymt från svinstian. Inte i egenskap av galt. Svin är det inget fel på. Man kanske som dyngrakardräng. Ja vad vet jag? Vad vet jag? Vad vet jag om han duger till sådant?

SD Ola heilar

Det är säkert många som helt saknar vetskap om att Hitler faktiskt övade in sina gester mycket noggrant framför spegeln. Se infälld bild ovan!

När man ser Adolf den förskräcklige domdera inför folkmassorna är det alltså väl inövade gester och poser. En selfmade koreografi ligger alltså bakom.

Lille Ola är nog en av de få, vid sidan om Skvitt, som känner till ovanstående. Till synes har Ola-ponken tagit efter sin store idol. Men jag tror faktiskt Hitler var smartare och hade mera i huvudet än lille Ola. En sak som tyder på det är att Hitler gick å stad och sköt skallen av sig, något som lille Ola nog inte har vett på att göra. Och inte heller kommer han bli ihågkommen för eftervärlden.

Vid närmare granskning av Ola-ponkens selfie kan jag se att han poserar med en burk Bellman 6,0%. Det är en öl, om någon händelsevis inte visste.

Hitler var både nykterist och ickerökare. Jag tror inte Hitler skulle gilla lille Ola. Han hade svårt för mindre begåvade typer som bekant. Av det skälet borde lille Ola skaffa sig en annan förebild. Men det är ju klart, först krävs självinsikt. En sak som är oförenligt med självinsikt är storhetsvansinne. Därför ska vi nog helst inte störa Ola utan låta honom fortsätta att göra sig till åtlöje så länge han håller sig till toaletten dit skit som bekant ska förpassas.

Smaka egen medicin


Aldrig för mitt liv

 

skulle jag ta jobb hos Moderaterna!

Lite anständighet har jag ju.

Av de som har gjort det får nu 55 gå. Det är för mig inte bekant vilka men de måste väl ha haft vissa sympatier med moderatpolitiken eftersom de har jobbat åt dem. Nu kanske de får känna på politiken också. Jag hoppas ju det i all fall.

Nu kan de alltså glädja sig åt FAS 3, om inte Löfven hinner plocka bort det innan det blir dags. Om han alltså har sådana planer. Men om så är fallet kan han väl för tusan låta några FAS 3-”tjänster” få vara kvar. Förslagsvis 55 stycken.

Egen (M)edicin

Danska MRSA-grisar


88% danska grisar

 

Så många bär på resistenta bakterier

”I fjol bar 88 procent av alla danska grisar på bakterier som är resistenta mot antibiotika och i fler än var femte paket med fläskkött i danska affärer har resistenta MRSA-bakterier hittats. Bara i år har det hittills importerats 21 600 ton grisprodukter till Sverige. Dessa har inte testats för MRSA.

I maj i år dog fyra danskar efter att ha smittats av MRSA-bakterier från grisar. // Enligt Bo Algers, professor och veterinär på Sveriges lantbruksuniversitet , är problemet minst lika utbrett i Tyskland och Sydeuropa som i Danmark.” / Natursidan.se

”I dagens medicin skrev dietisten Ylva Gefvert om att sjukhuskök köper in köttproduktion som bidrar till spridning av MRSA. MRSA är en bakterie av typen gula stafylokocker. Bakterien är ovanlig, men om man bär på den brukar den finnas på huden, oftast i näsan.
MRSA är motståndskraftig, resistent, mot många olika sorters antibiotika. För det mesta orsakar bakterien inte några besvär, men om man får en infektion som kräver behandling finns färre sorters antibiotika att välja mellan än för vanliga stafylokocker.” / Kurera

Dansk gris

Om du går till läkaren och vill ha antibiotika kommer du snart att märka att läkaren är lite restriktiv med förskrivningen. Det är läkarens direktiv. Det gäller att hålla igen på det. Annars kommer vi snart att ha multiresistenta bakterier om ingen antibiotika biter på.

Jodå, det är förnuftigt. I dag harmlösa sjukdomar kan snart vara lika dödliga som de var innan vi fick penicillin.

Men märkligt nog får djurhållningen ösa ut antibiotika i djurens foder för att förebygga sjukdomar och främja tillväxten. Det är en eftergift åt profiten och man spelar med människors hälsa på sikt.

I Sverige är antibiotikaanvändningen lite mera försiktig inom djuruppfödningen, men inte på långa vägar lika restriktiv som när människor ska behandlas. Det är skrämmande vilken makt kapitalstarka organisationer har.

Köp svenskt kött eller bli vegetarian. Av dansk gris kan du i värsta fall dö! ”I maj i år dog fyra danskar efter att ha smittats av MRSA-bakterier från grisar.” Natursidan som ovan.

Flera döda av MRSA från grisar

Smaklig måltid

ICA-handlare: Inget danskt griskött!

Djurplågerieliten

 

Hederspris


Fast med förhinder

 

Det finns ju intressen, så att säga

Så nu får han, ja ni vet, priset av stiftelsen Right Livelihood för att ha avslöjat alla avlyssningar som USA gör av alla våra förehavanden som vi lämnar som digitala spår efter oss vad vi än gör. Och det gillar vi ju inte. Det är en kränkning som drabbar oss alla. Även oss vanliga svenskar. Och som det inte vore nog med att USA spionerar på oss, så får de all den hjälp de behöver av det ”utomordentligt kompetenta” svenska FRA.

FRA fr Skvitt

Hederspriset ja. Jo jag talar givetvis om Edward Snowden.

Pristagarna kommer ofta från små och svaga länder. Det är personer som har jobbat mot orättvisor och som kritiserat regeringar som har brutit mot sina egna lagar. Sverige har då stått upp för dessa värderingar, demokrati och mänskliga rättigheter, genom att öppna UD:s lokaler för prisutdelningarna. Men nu har Right Livelihood-stiftelsen valt att hedra en person som har vågat stå för dessa värderingarna gentemot världens mäktigaste stat, USA. I sak är det ingen skillnad. Enda skillnaden är att USA dikterar villkoren lite var stans i världen, till exempel i Sverige. Och då stänger Carl Bildt dörren för ceremonin. Givetvis med en falsk motivering om att man nu har höjt säkerheten och då kan man inte släppa in arrangörerna. Men är det inte tvärt om? Alltså att UD:s lokaler passar ännu bättre när säkerheten har höjts!Stoppad Snowden

Man ska också dela ut ett hederspris till Alan Rusbridger. Han är redaktör på tidningen The Guardian. Det var den tidningen som först publicerade Snowdens material. Han får priset för denna publicering, men också för tidigare artiklar i samma anda.

Som en bonus bjuder jag på ännu en bild.

NSA Merkel

Det är kanske också på sin plats att nämna att Carl Bildt informerade USA om vad som sades under slutna regerings­överläggningar redan på 70-talet. Förre statsministern Thorbjörn Fälldin och Folkpartiets före detta partiledare visste ingenting om Bildts kontakter. ”Allt vi sa var hemligt. Inte bara för utländska intressenter, utan också för våra egna partier”, har Per Ahlmark (FP) berättat när saken kom fram i ljuset. ”Har man kommit överens om att det här för vi inte ut i offentligheten, då gäller det.” Det sa Thorbjörn Fälldin (C). Men för Carl Bildt fanns inga hemligheter för USA! Han tycks vara helt juridiskt immun. Andra hade åtalats för landsförräderi. Men inte Carl Bildt. Han är ju misstänkt delaktighet i folkrättsbrott (krigsförbrytelser) i Sudan. Läs mer om det här.

Carl Bildt är som en kloakråtta. Det stinker om honom. Men han har ju att brås på. Det har antagligen luckrat upp hans moral till total obefintlighet.

Hos Kao skrev jag denna kommentar:

Carl Bildt 1884

 

Jag rekommenderar också läsning av en av mina andra bloggkollegsfavoriter, pershuvud.

Från Skvitts kommer följande:

Avlyssningsskandalen

Kortlivad konst utställd på en vägg

Vår nya vardag

 

När Skvitt klantade sig


Tidsnöd

 

min vanliga sits

Då kan saker och ting hända.

Men det är inte bara mitt fel. Bonniers har sin del i det hela också. Och det hela börjar med att när man har en prenumeration på någon av deras tidningar får man två inbetalningskort från dem. Det ena avser betalning för tidningen man prenumererar på. Det andra avser samma prenumeration, men med ett erbjudande dessutom. Är man lite ouppmärksam kan man lätt ta fel.

I mitt fall är det så att jag har flera tidningar som jag prenumererar på. Vid ett tillfälle tog jag fel inbetalningskort och råkade då beställa en prenumeration på en tidning som jag redan prenumererade på när jag skulle betala för en annan tidning. Jag märkte ingenting innan det plötsligt damp ned två ex av samma tidning. För att slippa obehag betalade jag även den nya prenumerationen, som avsåg två nummer. Nu kom tidningen igen och det var dags att kontakta Bonnier för uppsägning av den extra tidningen. Jag ringde alltså prenumerationsavdelningen och hamnade i telefonkö som väntat. Under tiden läste jag på baksidan av det papper som inbetalningskortet satt på. Där stod bland annat att man kunde kontakta dem via nätet. ”Bra”, tänkte jag, ”då slipper jag köa”.

Det var väldigt enkelt att säga upp prenumerationen. Allt gick jättesnabbt. Det gick faktiskt alldeles för snabbt för mig som ständigt har tidsnöd. Det insåg jag alldeles efter att jag var klar. Då slog det mig nämligen att det stod något om att jag hade prenumererat i 72 månader. Hoppsan! Jag sa upp fel prenumeration, nämligen den som jag har betalat för i hela ett år! Den andra avin löpte på två månader, som sagt. Därför stod det att jag skulle betala noll kronor på båda avierna. De såg alltså lika dana ut!

Så fel det kan bli!

”Jag får väl ringa till dem och berätta så de kan justera saken så det blir rätt”, tänkte jag och ringde dem igen. Då hamnade jag åter igen i telefonkö, men nu var den fyra gånger längre än första gången. ”Fan”, tänkte jag, ”inte ska jag sitta i evigheter i telefonkö hos Bonniers kundtjänst. Jag säger upp den nya prenumerationen också. Tidningen kan jag ta en ny prenumeration på sen, eller helt låta bli. Som pensionär är ju inkomsten mer än skral så jag kan läsa den på biblioteket istället. Så får det bli!”

Nej, det är inte bara mitt fel. Bonniers fel är att den del med avin för erbjudanden är alldeles för lik den andra delen och man kan lätt göra fel. Ett tips till Bonnier är att göra de båda sidorna mer olika. Ett annat tips är att bemanna kundservice så att man slipper sitta i evighet i telefonkö. Nu gick de miste om en prenumerant på National Geographic.

NG

Tidningen är mycket bra. Jag rekommenderar den verkligen. Men nu får det vara nog för min del.

 

Ett tredje tips till Bonniers

Det är att de borde trycka på politikerna så pensionerna förbättras så folk har råd med deras tidningar. Tidningar att påverka med har de ju gott om! Skäl finns det också gott om; för det finns många pensionärer som har det sämre än jag och som inte har råd med så mycket som en enda prenumeration. Med all den tid en pensionär har så skulle säkert många av dem vilja ha både en och flera tidningar direkt hem i brevlådan, men de får så vackert avstå. Alltför många har ju knappt så det räcker till mat och hyra. Så blev det när ATP-systemet avskaffades av 1994 med motiveringen att det behövdes ett billigare pensionssystem. Regeringen visste vad den gjorde. Billigare system betyder ju mindre pengar i utbetalningar och alltså fattigare pensionärer. Fattiga pensionärer skulle betala borgerliga omfördelningar till de rika i samhället.

”ATP-systemet trädde i kraft den 1 januari 1960 och de första ATP-utbetalningarna skedde 1963. 1994 fattade riksdagen beslut om en reformering av pensionssystemet eftersom man ansåg att det var för kostsamt med ett förmånsbaserat system. Vänsterpartiet var det enda partiet i riksdagen som motsatte sig förändringen. I det nya systemet grundar sig pensionen delvis på livsinkomsten och delvis på inbetalda premier.” / Wikipedia

Sveriges regering  under perioden 1991-10-04 – 1994-10-07 bestod av följande partier i koalition: Moderata samlingspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokratiska samhällspartiet. Det var alltså socialnedrustningspartierna som satt vid makten, men de fick alltså Socialdemokraternas stöd i frågan! Statsminister var Carl Bildt!


Läs också S och pensionerna

 

Underskatta inte djuren


Inte ens en fisk

 

Ja, om nu en rocka är en fisk

Jo, jag menar det. Alla kallar rockor och hajar för fiskar, men deras anatomi skiljer sig så mycket att de bör få en egen gren att sitta på. Alltså en egen klass.

Här en liten video som visar hur en rocka söker dykares hjälp att bli av med fisklinetrassel!

Stackars Sverige (del 1 av 4)


Vårt land och fosterland

 

Svårt att förstå

Jag kan inte förstå hur människor kan tro på alla gravt överdrivna fördomar som folk tycks ha anammat och som sprids och underblåses av Sverigedemokrater, rasister, nazister och fascister hela tiden.

”Våldtäkt är ett uttryck för islamsk kultur”! Det påstår Richard Jomshof, Sverigedemokraternas kriminalpolitiska talesperson.

SD ISLAMISK KULTURDet är nog inte så många som tror på sådana amsagor och av det skälet röstade på Sverigedemokraterna. Men det är illavarslande att partiet fick 12,9% när ledande personer i partiet för fram sådana uppenbara lögner. Bland de 12,9% som valde partiet finns det dock säkert ganska många som tycks tro att det till stor del är muslimer som begår våldtäkterna mot våra flickor och kvinnor i Sverige. Och säkert en och annan som inte röstade på dem tror samma sak.

Hur ser det då ut i verkligheten?

Bilden talar för sig själv. Klicka här och gå till sidan som bilden kommer ifrån.

Våldtäktsmännen

Även om de mest perversa påståendena från Sverigedemokrater, rasister, nazister och fascister inte har gått hem hos alla som valde att lägga sin röst på SD, så finns det många andra galna idéer som är mer utbredda än bara hos dem som röstade på partiet. Ett sådant påstående är till exempel att hitkommande kostar oss enorma summor i mångmiljardklassen. Fredrik Reinfeldt gav denna fördom ytterligare näring nyligen när han sa att vi måste öppna vårt hjärta och ta emot alla flyktingar och asylsökande, men det kostar så mycket att vi inte har råd med några reformer.

Reinfeldt curlar SD

Jag vet inte vad han var ute efter när han sa detta, men en sak är klar: han curlade Sverigedemokraterna. Om det var avsikten eller om han bara ville skylla på flyktingmottagningen för att han har ruinerat Sverige till den milda grad att inget finns kvar för välfärden, som han under åtta år gjort allt för att rusta ned, kan nog bara han själv svara på.

Fredrik o Adolf i samspråk

Asylmottagande kostar. Det kan vi inte bortse ifrån. Men hade Alliansen inte sålt ut Sveriges rikedomar och sänkt skatten med 150 miljarder så hade asylpolitiken inte varit något problem. Och faktum är att den faktiskt inte är något större ekonomiskt problem trots allt. Problemet är Reinfeldt, och den Allians han styrt, som under åtta år har ruinerat Sverige och skapat de stora samhällsklyftor ur vilket främlingsfientligheten delvis får sin näring.

Hur är det då med invandringen som sådan.

Enligt Åkesson kostar den skjortan. Men denne obskyre rasistiske politiker kan knappt öppna käften utan att lögnerna haglar ur densamma. I färskt minne har väl de flesta som såg på valvakan att han framställde sitt högerextrema populistiska parti som ett mittenparti som lika ofta har stött de rödgröna som Alliansen, medan verkligheten är att Sverigedemokraterna har röstat för högerregeringens motioner i 90% av fallen och i de frågor Sverigedemokraterna har stött oppositionen har det bara handlat om mycket betydelselösa frågor.

SD alliansens stödparti

Så hur är det då med kostnaden för invandringen som sådan?

Jo, i snitt tar det sju år innan invandrare får ett jobb. Det är lätt att tycka att det är en fasligt lång tid under vilken de lever på bidrag och innan de tillför vårt land något välstånd. Tycker man så kan det vara på sin plats att jämföra det med våra infödda etniskt svenska barn som ju i allmänhet inte kommer i sysselsättning innan de har fyllt tjugo år eller mer. Under alla dessa år innan de kan försörja sig själva kostar dessa svenska barn och ungdomar oss en väldig massa pengar.

Jämför detta med att många hitkommande är vuxna individer, ej sällan med en yrkesutbildning och teoretiskt skulle de kunna börja arbeta så fort de har lärt sig svenska. Många får faktiskt arbete nästan på en gång. För de som trots allt inte genast får något arbete beror det mera på arbetsmarknaden än på de individer som förblir längre tid i arbetslöshet. I del tre i denna serie om vårt stackars Sverige går jag in på att arbetslösheten är politiskt skapad och önskad av våra politiker, helt i strid med vad de säger. Den anses till  och med vara nödvändig!

Dessa utifrån kommande människor är en billig resurs för samhället. Hela deras barndom och skolgång har deras hemländer bekostat. Tyvärr är Sveriges olika arbetsgivare dåliga på att ta vara på denna resurs. Ta en taxi och fråga den utländskt födde chauffören vad han sysslade med i sitt hemland. Bli inte förvånad om svaret blir läkare, ingenjör eller advokat!

Stackars Sverige!

Det är synd om oss. Vi får hit fina resurser, men vi värdesätter dem inte och vi tror hellre illa än gott om de hitkommande. Vi gör det lite till mans. Det är helt säkert vanligare bland de 12,9% som röstade på Sverigedemokraterna, men tyvärr gäller det nog även andra. Och just därför tar vi inte vara på de resurser som invandrarna utgör och Sverigedemokraterna vänder vår försummelse till invandrarnas nackdel. Allt tycks ju vara deras fel.

Nu har 12,9% röstat på ett parti som hotar att ställa till med nyval. Hade de istället röstat på det rödgröna blocket hade det funnits möjlighet att bygga ut välfärden. Det är ju trots allt bara den offentliga sektorn som kan ta ett samhällsansvar. Med en utbyggd välfärd skulle vi få det mycket bättre och dessutom kunde denna utbyggnad av offentliga sektorn anställa många av de utifrån kommande. 12,9% har saboterat dessa möjligheter.

Stackars Sverige!


Stackars Sverige! (Del 2 av 4)

Stackars Sverige! (Del 3 av 4)

Stackars Sverige! (Del 4 av 4)


24 exempel på att det är Jimmie och SD som står för hatet

Här är politikerna som Expressen avslöjat

Inget annat svenskt parti har anhängare som hotar journalister på det här sättet

”Sverigedemokraterna håller inte måttet”

Bara höjda löner kan rädda Sverige

 

Stackars Sverige (del 2 av 4)


Vårt land och fosterland

 

Skolan och invandrarna

I våras var det som vanligt skolavslutning och jag stod på gatan och såg på alla barnen på lastbilsflaken. De firade sin så kallade studentexamen. Alla hade vita mössor från realskolans ojämlika tid då en högre skola än folkskolan var förbehållen de mer besuttnas barn.

På flaken var det idel glada miner. Barnen hade gått ut gymnasiet. Det är ju dagens högre, men lägsta, frivilliga skola för dem som fått godkända betyg i den obligatoriska skolan och som har föräldrar som har råd att hålla barnen ekonomiskt under armarna en tid till. Alla barnen på bilflaken såg ut att vara äkta etniskt ursvenska barn. Klassamhället har förändrats, men klassamhälle består.

Jag såg också en klunga på cirka tio ungdomar som stod utanför ingången till Östra Nordstan, där de brukar hålla till. En del är svenskar och andra har utländsk bakgrund av utseendet att döma. Tre hade av utseendet att döma sitt ursprung i Afrika. Om alla dessa barn som jag såg utanför ingången till Östra Nordstan kommer från lågavlönade och lågutbildade arbetarfamiljer och har därför inte råd med nöjen som kostar pengar i vårt kommersialiserade samhälle. Men det är gratis att hänga utanför ingången till Östra Nordstans köpcentrum. De flesta kommer aldrig längre än dit. De har inte råd med Universeum, Ullevi eller Liseberg. De har ingen vana att gå på museum och andra kulturella offentliga rum. Men det finns glädjeämnen. De umgås över alla gränser. Hos dem gäller inte etnicitets-, ras- eller religionsbegrepp och de fördomar som följer i kölvattnet av sådant. De är bara kompisar.

I dessa underbara barns ögon såg jag en längtan. Det ville gärna ha varit med på lastbilsflaken. Men varför var de inte det?

?

Det sociala arvet

Utlandsfödda barn i grundskolan lyckas tyvärr sämre än andra med att få bra slutbetyg. De har svårare att få gymnasiekompetens. Sämst lyckas afrikaner, inte på grund av ”ras”, men det vill ju säkert rasister, nazister och främlingsfientliga Sverigedemokrater påstå,  utan på grund av bakgrund. Man kan till och med peka ut en orsak; Berlinkongressen 1884 då Europas stater delade upp Afrika sins emellan och sedan bedrev rovdrift på länderna och korrumperade hela samhällen.

Den som inte har föräldrar med bra utbildning och studievana får det svårare i skolan. Det gäller alla barn. Därför fanns det också etniskt svenska barn i gruppen utanför Östra Nordstan i Göteborg våren 2014. De som har lågutbildade föräldrar är dock i första hand barn med invandrarföräldrar och alltså i synnerhet barn med föräldrar från Afrika. Således kastar kolonialismens mörka historia än i dag en skugga över dagens verklighet. Bilden nedan illustrerar det tydligt. Läs mer här.

img010

Vad bilden tydligt visar är att invandrarbarn måste få extra stöd i skolan och särskilt barn från de delar av världen där utbildningsnivån är låg. De måste få mera hjälp än andra så att skolbetygen avspeglar faktisk förmåga hos barnen istället för föräldrarnas låga utbildning. Men här har Alliansen agerat tvärt emot vad som krävs! Alliansen har gjort det möjligt för ekonomiskt starka familjer att hyra in privatundervisning till sina barn genom skattefinansierat bidrag i form av RUT-avdrag för läxhjälp åt barn som faktiskt i allmänhet har välutbildade föräldrar med god studievana! Alliansen har såldes skapat en förmånlig chans till stöd och hjälp för i första hand barn som inte behöver det och till stor del finansierat av föräldrar till barn som är i särskilt behov av ett extra stöd! Det är bara ett exempel på så kallade reformer i Alliansens omvända ”Robyn Hood”-politik.

Barn som inte kvalar in för högre studier kommer att börja arbeta tidigare om de får chansen att komma in i arbetslivet och således kostar de också betydligt mindre för samhället än genomsnittet för de infödda barnen, statistiskt sett. Barnen på lastbilsflaken är de som är de dyra, inte barnen som såg på. Inte ifall de får några jobb.

Om dessa barn med dåliga betyg inte får arbeten beror det ju givetvis på att det inte finns några arbeten att få för de lågutbildade, vilket i sin tur bland annat beror på företagen som inte anställer människor med dåliga betyg. Men det beror också på att företag inte anställer fler än de oundgängligen behöver och för att de avskedar så fort de kan. Fastanställningar hör snart helt till historien, men bemanningsföretag tycks ha kommit för att stanna. De privata företagen anlitar arbetskraft enbart den tid de behöver, som det är numera. Det ligger således i systemet, i vårt kapitalistiska samhällssystem, att det finns arbetslöshet. Och arbetslöshet kostar, inte för företagen men väl för samhället. Ytterst få arbetslösa har sig själva att skylla. Men det finns ännu en förklaring till varför vi har en hög arbetslöshet.

Om en regering menar allvar med att ta krafttag mot arbetslösheten måste press sättas på företagen, inte på de arbetslösa! Och därför måste det också poängteras att våra politiker än i dag rättar sig efter Milton Friedman som lanserade teorin om den nödvändiga arbetslösheten på ca 7%. Men mer om det i del tre i denna serie om stackars Sverige där jag tar upp att arbetslösheten faktiskt beror på politiska beslut.

Stackars Sverige!

12,9% av  Sveriges röstberättigade ville ha en förändring och röstade på Sverigedemokraterna. Fick de då vad de önskade sig?

Naturligtvis inte.

Nu ser det politiska landskapet ut som så att vi får en så kallad ”vänsterregering” som har så svagt stöd hos folket och i riksdagen att den till stor del måste dansa efter Allianspartiernas piska och ingen större förändring är möjlig. Allt det som 12,9% ville ha bort kommer att bestå!

Stackars Sverige!


Stackars Sverige! (Del 1 av 4)

Stackars Sverige! (Del 3 av 4)

Stackars Sverige! (Del 4 av 4)


När man har begränsat invandringen, tror du verkligen att det slutar där?

”En markant vänstervind gick S fullständigt förbi”

Stackars Sverige (del 3 av 4)


Vårt land och fosterland

 

Invandrarna och kriminaliteten

12,9% av de röstande i det senaste riksdagsvalet valde Sverigedemokraterna. Alla föll inte för det främlingsfientliga budskapet. Kanske många bara ville ha en förändring efter alla neddragningarna som Alliansen har gjort i välfärden. Och i så fall var det väldigt dumt tänkt. Sverigedemokraterna är ju ett ännu mera högerextremt parti än de som ingår i Alliansen.

En del kanske röstade på partiet för att de tycker att invandrarna är för många och de begår så många brott. I ”Stackars Sverige (del 1 av 4)” avfärdade jag de främlingsfientligas påståenden om att muslimer begår de flesta våldtäktsbrotten. Jag nöjde mig med en bild för att avfärda den saken.

Våldtäktsmännen

Mer än så behöver ju inte sägas. Men hur är det med andra brott, som misshandel och stöld till exempel. Jag kommer strax till det.

 

Plötsligt kommer polisen

Du sitter som vanligt på jobbkontoret. Utan förvarning rycks dörren upp och in stormar en massa poliser och skriker ”Var är chefsekonomen?” Du chockas och stammar fram att han sitter längst bort i korridoren. Poliserna rusar dit. Efter en stund kommer de ut med både honom och hela bokföringen. Samtidigt har de gjort razzia hemma hos företagets ägare. Och strax sitter de gripna på stationen medan bokföringen kollas upp. Efter en vecka har man hittat vissa ”oegentligheter”, som ekonomiska brott förskönande kallas. Men vad gick man på? Hade man fått något tips?

Nej, det var bara en rutinkontroll som gav för polisen positivt resultat, om än något klent. Det var några dubbelfaktureringar och det vanliga med uteblivna inbetalningar av skatter och momsredovisning, brott som bara drabbar staten och det allmänna, det vill säga oss allesammans.

Lustigt nog kunde din äkta hälft till kvällsfikat berätta om en annan razzia. Polisen hade stormat in på fabriken på samma burdusa sätt för att kontrollera att arbetsmiljölagen följdes till punkt och pricka. Och flera chefer och ägaren greps då man upptäckte en del allvarliga ”brister” både vad gällde säkerhet och miljö. Sådana försumligheter kallar man helst inte för kriminalitet, fast de begås på ett systematiskt sätt. Det är ju en del av det ”samhällsbärande” etablissemanget som har råkat ”missa” vissa skyldigheter.

”Nej, men så går det väl inte till!”, säger du. Nej, så går det inte till. Och just därför är det många brott som aldrig upptäcks. Så ser verkligheten ut. Det är många ur socialgrupp ett som aldrig ens blir misstänkta för brott. Det är för dem ganska riskfritt att bryta mot vissa lagar som aldrig gäller en vanlig människa som bara har ett vanligt arbete, eller kanske inget alls. Skulle det bli åtal så finns resurser för att anlita de bästa advokater. Och skulle de ändå dömas så är straffen sällan fängelse. Istället stannar det vid böter som inte drabbar någon fattig. Kanske man rent av kan skylla allt på en förman. Eller så mal rättsapparaten så långsamt att allt är preskriberat när utredningen väl är slutförd. Så går det däremot till!

 

En annan verklighet

Folkvimmel

”Hej! Stanna! Har du några vapen på dig? Töm fickorna, du kan ha knark! Vad har du i väskan? Ge den till oss, vi ska kontrollera den!” Det var två poliser som stoppade min vän. Med handskbeklädda nävar höll de honom i ett stadigt grepp om armarna och visiterade honom. Han har ett helt vanligt jobb och har aldrig begått något brott. Han kom gående helt nykter mitt på ljusan dagen i stans stora köpcentrum. Det enda som utmärkte honom var hans ickesvenska utseende.

Givetvis hittades inget olagligt. Vi radio kom de fram till att han var svensk medborgare sedan många år. Poliserna gick därifrån utan att kunna gripa honom för någonting. ”Det var väldigt obehagligt. Folk runt omkring glodde när de gick förbi och trodde jag hade begått något brott. Och sen fick jag plocka upp alla mina saker som de bara lämnade på marken. Jag hade kunnat bli bestulen innan jag hunnit krafsa ihop och ta hand om alltsammans.”, sa han när han berättade om det. ”Det är inte första gången jag stoppas för att de ska kontrollera min identitet.”, tillade han.

Det är två olika verkligheter som infödda med svenskt utseende och människor med annat utseende lever i. Och de som tillhör överklassen lever i inte ens i någon av dessa världar. I deras värld ber polisen lite skämmigt om ursäkt om de måste kontroller något.

Bland de värst drabbade är invandrarungdomar. Ofta råkar de ut för att polisen kollar upp dem rent rutinmässigt, som vore de garanterat kriminella allesammans. Det drabbar dem långt oftare än vad det drabbar våra infödda små rackarungar. Och naturligtvis föder det här ett polishat, som till exempel har kommit till uttryck i förorter med bland annat kontraproduktiva och helt meningslösa bilbränder som följd. Tyvärr leder det till att polis och invandrarungdomar helt saknar respekt för varandra.

 

Den som söker skola finna

Tänk så mycket visdom som döljer sig i talesätt. För så är det ju. Om polisen kontrollerar invandrare men inte de infödda, för att inte tala om överklassen, så är det ju mer sannolikt att man griper en invandrare som faktiskt har begått brott. Ja, risken är även större att en invandrare  blir oskyldigt dömd för att den inte lyckats bevisa sin oskuld och inte haft råd med egen advokat utan fått nöja sig med den som råkade stå på listan. Och detta sätter sina spår i brottsstatistiken!

 

Tänk på ett brott!

Tänk på något vanligt brott! Vilket tänker du på? Rån? Misshandel? Stöld? Antagligen gissade jag rätt. Och det är dessa brott som polisen prioriterar och spanar på dygnet runt. De stormar inte in på företagen för att kontrollera att lagarna efterlevs. Till exempel att folk får ut sina avtalsenliga löner eller att företaget inte anlitar svart arbetskraft. De är fokuserade på ”vardagsbrotten”, som det heter. Men allt företagsfiffel är också vardagsbrott. Man spanar bara inte på dem och kallar dem inte ens för vardagsbrott.

Nu har det gått elva år sedan en kompis förslog att vi skulle kila in i en tobaksaffär. Klockan var cirka halv tio på förmiddagen och han var sugen på en öl. Det kunde man få där i 33-cl burkar. Glas tillhandahölls inte. Spelautomaterna var till råga på allt olagliga, fick jag senare veta. På mindre än fem hundra meters avstånd låg polisstationen, varför affären regelbundet besöktes av poliser som handlade där. Ingen sa något. Alla såg vad som pågick. Ingen ingrep. Ändå fanns självklart inget utskänkningstillstånd. Hur det är i dag är mer än jag vet. Jag har aldrig varit där sedan den gången.

 

Det finns skillnader

Polisprio

Det är ju inte bara dessa skillnader som leder till en överrepresentation av invandrare i vår domstolar. För överrepresentation finns, det kan vi inte komma ifrån. Men beror det på en större brottsbenägenhet hos människor som är utifrån kommande bara för att de är just utifrån kommande?

Ska man tro de invandrarfientligas propaganda så är det ju så. Men det ska man ju inte. Jag har redan berört flera skäl som leder till denna överrepresentation. Ett av dem ska jag utveckla närmare eftersom det kanske inte var tydligt nog i texten ovan.

De som vanligtvis begår vardagsbrotten som polisen aktivt spanar på är människor ur arbetarklassens lägre skikt. Det är i detta skikt många invandrare befinner sig. De är oftare mera utsatta, har sämre utbildning, mindre ekonomiska resurser och frustrationen är av många olika skäl större bland dem. Det är just sådana faktorer som är grogrunden för många brott av den så kallade vardagskaraktären, som just ungdomar begår. Det är klart att det bidrar.

 

Låt oss göra ett tankexperiment.

Jimmie Åkesson lyckades göra Sverige helt invandrarfritt. Många svenskar skulle halka ned ett pinnhål på den sociala skalan eftersom de måste fylla luckorna efter invandrarna. Är det då någon som verkligen vill tro att de så kallade vardagsbrotten skulle minska? Det har jag svårt att tro. Men givetvis var det bara svenskar som begick dessa brott och nästan alla var frustrerade låginkomsttagare.

Nu har nog några av de 12,9% som röstat på Sverigedemokraterna gjort det på grund av brottsligheten. I så fall har de bortsett från större delen eller kanske rent av hela den övriga delen av den politik Sverigedemokraterna har på sin agenda.  De kanske knappast ens känner till den. I så fall är det skrämmande, därför att många tycks fastna för en enskild fråga och ids inte ta reda på hela det det politiska konceptet. Det gäller för övrig även många som väljer andra partier också. För just så är det. När TV intervjuade folk på stan var det några som sa att de valde Sverigedemokraterna för att de lyfte pensionsfrågan. Ändå är det inte ens fickpengar Sverigedemokraterna har att erbjuda.

Åkeson pensionsljuger

Det gäller att tänka lite längre, både när det gäller fickpengar och fickstölder och hur saker hänger ihop. Men för 12,9% var det uppenbart för mycket begärt!

Stackars Sverige!


Stackars Sverige! (Del 1 av 4)

Stackars Sverige! (Del 2 av 4)

Stackars Sverige! (Del 4 av 4)


 

Brottsdömda SD:are kommer in i riksdagen

 

Stackars Sverige! (del 4 av 4)


Vårt land och fosterland

 

Invandrarna och arbetslösheten

Om en regering menar allvar med att ta krafttag mot arbetslösheten måste press sättas på företagen, inte på de arbetslösa! Och därför måste det också poängteras att våra politiker än i dag rättar sig efter Milton Friedman som lanserade teorin om den nödvändiga arbetslösheten på ca 7%.

Det är en teori som inte fungerar. Den har aldrig bevisats men däremot ofta visat sig vara felaktig. Likväl håller politikerna fast vid den! De eftersträvar alltså en arbetslöshet kring 7%, men det är inget som de öppet talar om för oss. De pratar om att sänka arbetslösheten, men agerar utifrån att en sänkt arbetslöshet ökar inflationen. Och detta trots att sanningen är att inflation i alla tider har skapats uteslutande av av att det finns för mycket pengar i omlopp. Mängden cirkulerande pengar hade regeringar och statsmakter tidigare kontrollen över, men sedan ett antal decennier är det bankerna som skapar pengar och staterna har inget inflytande över denna penningproduktion!

Penningproduktion

Bankernas penningproduktion hänger intimt samman med långivningen. Det är när bankerna beviljar lån som de samtidigt skapar pengar ur ingenting. Det är ett faktum som varken banker eller politiker vill erkänna och många politiker har inte ens någon kunskap om det. Men det är ett viktigt inslag i vår ekonomi så som den just nu fungerar. Det kallas konsumtionssamhälle och borgerliga ekonomer anser att konsumtionen hela tiden måste öka för att hålla igång samhället. Mer produktion måste ge mera konsumtion annars stagnerar ekonomin. Och konsumtionen måste upprätthållas med nya lån. Räntorna på lånen måste betalas med ytterligare nya lån i det oändliga och skuldsättningen bara ökar. Det är en omöjlig utveckling i längden och en ekonomisk katastrof lurar runt hörnet. Men ingen tycks kunna hejda marschen mot den oundvikliga avgrunden. De okunniga ser inte ens vad som måste komma.

Kopplingen mellan cirkulerande penningmängd och inflation är känd sedan länge, men Milton Friedman lade ut en dimridå och fick nobelpris i ekonomi för det när han istället kopplade inflationen till låg arbetslöshet. Och än i dag driver politikerna denna tes och just därför har vi arbetslöshet. Den är till stora delar skapad med medveten politisk vilja. Därför är det också en ren lögn när politiker talar om insatser mot arbetslösheten. Det förklarar också varför det aldrig blir något resultat av alla arbetsmarknadsåtgärder.

Kopplingen mellan inflation och arbetslöshet är bara en skröna!

Valet till riksdagen 2014

Människor har nu röstat på Sverigedemokraterna. Bland annat på grund av invandringen. Tyvärr för att de tror att invandring skapar arbetslöshet. Och tyvärr för att de inte inser att varje människa är en marknad och en tillgång för samhället och att glesbygd är oekonomiskt medan hög befolkningstäthet är grunden för en god samhällsekonomi.

Stackars Sverige som varken har media eller politiker som vill avslöja sanningen om hur vår ekonomi fungerar. Och stackars Sverige som har ett parti som lockar 12,9% av väljarna på en politik som ”förklarar” allting med invandringen, även arbetslösheten, trots att detta påstående är lika felaktigt som Milton Friedmans ekonomiska och prisbelönta fantasi-teorier. Och nu har dessa 12,9% försatt landet i en situation där ingen riktigt stabil och handlingskraftig regering kan bildas med mindre än att den driver en politik som nära ansluter till den politik Alliansen bedrev. Det var ju just den politiken som curlade de främlingsfientliga Sverigedemokraterna. Det blir alltså ingen större politisk skillnad med regeringsskiftet och sannolikt leder det till än fler röster på Sverigedemokraterna vid nästa val, som kanske kommer redan i höst. Stackars Sverige!

img011(Klicka på bilden så blir den större)

Till alltför stor del är de arbetslösa de som är våra invandrare. Hade vi inte haft några invandrare hade det istället bara varit svenskar som var arbetslösa! Med Friedmans teori bakom den ekonomiska politiken rör det sig alltså om cirka 7%, oavsett om vi har några invandrare eller inte! Detta anser politikerna såldes vara alldeles nödvändigt! Men arbetslösheten är inte nödvändig, den är politiskt skapad, men det talar man tyst om!

Märkligt nog har många okunniga människor två diametralt motsatta uppfattningar samtidigt: ”Invandrare kommer bara hit för att leva på bidrag!” och ”Invandrarna tar vår jobb!” Två påståenden som de främlingsfientliga har hittat på. Det är märkligt hur lite logik och hur mycket motsägelsefulla vanföreställningar som ryms i vissa människors hjärnor.

Varje människa är en marknad.

Många företag växer över tid och den inhemska marknaden räcker till slut inte till. De etablerar sig på utländska marknader för att få avsättning för sin produkter. I det sammanhanget spelar det inge roll hur köparen ser ut, vilken etnicitet den har och ej eller vilken religion den bekänner sig till. Det enda som räknas är att det finns människor som köper produktionen i varuledet och att de kan betala för sig, med eller utan att ta lån. Var denne köpare bor spelar ingen roll. Den kan bo utomlands lika väl som den kan vara infödd svensk eller invandrare. Varje människa är nämligen en marknad så snart den konsumerar. Och då spelar det ingen roll, som sagt, hur köparen ser ut, vilken etnicitet den har och ej eller vilken religion den bekänner sig till. Det enda som räknas, vill jag upprepa, är att den köper, köper och köper och att den kan betala för sig.

Arbetstillfällen

När det finns en marknad kan en produktion hållas igång och då skapas arbetstillfällen. Och marknaden växer om befolkningen växer. Men företagen blir alltmer globaliserade och arbetstillfällena förläggs där löner, arbetsvillkor, skatter och lagstiftning anses gynnsammast. När det ligger till på det viset beror ju inte arbetslösheten på invandrarna utan den beror på företagen och på regeringen som inte styr upp företagen. Likväl skyller Sverigedemokraterna mot bättre vetande arbetslösheten på invandringen. Något sådant samband finns helt enkelt inte. Att det förhåller sig precis tvärt om har jag redan visat.

Mest skrämmande är att vare sig media eller våra partiers politiker inte avslöjar Sverigedemokraternas påhittade och icke existerande samband mellan invandring och arbetslöshet. De och media borde se det som sin plikt att upplysa om den faktiska sanningen. Då hade vi sannolikt förskonats från Sverigedemokraterna. Så varför är det så att lögnerna tillåts utan att bemötas sakligt? Jo det finns en politisk önskan att arbetarklassen är splittrad i ”vi” och ”dom” och okunnigheten hos de vanliga människorna är kapitalets styrka.

Stackars Sverige!

Reinfeldt curlar SD 2

En sådan regering som vi nu har haft under åtta år har varit rent förödande för Sverige.

”Vi har fått fas 3, jobbcoacher, a-kasseförsämringar, cancersjuka som måste gå till arbetsförmedlingen, staplingar av visstidsanställningar och en välfärd som kommer behöva massvis med nya pengar, enligt Konjunkturinstitutets prognoser.

Borg har dessutom sänkt fastighetsskatten och bolagsskatten. Han har tagit bort förmögenhetsskatten och infört rader av skatteavdrag så att det blir billigare att renovera köket eller få städat hemma i stället för att bygga nya hus.

Mot arbetslösheten och det så kallade utanförskapet har hans politik inte fungerat. Det där är inget strålande facit för en framgångsrik och förment apolitisk finansminister. Däremot är det ett finfint facit för en väldigt framgångsrik Moderatpolitiker.” / Daniel Swedin

Det är helt klart så att detta har fått politiskt okunniga att söka en alternativ politik. Som vettskrämda kreatur som precis har räddats ur en brinnande ladugård springer de in i eldhavet igen! Just så begåvat har våra Sverigedemokratiskt röstande väljare betett sig i valet tjugohundrafjorton! Det är skrämmande! Stackars Sverige!

 

Nu

Moderaterna har satt sin prägel på svensk politik under åtta år. I två mandatperioder har klyftorna i samhället ökat riktigt rejält och stora grupper som redan haft det illa ställt har fått det än mycket sämre. I dessa grupper som har missgynnats finns många, som liksom många andra i samhället, saknar både intresse och intellektuell förmåga att sätta sig in i samhällsfrågorna. Därför lyssnar de gärna till mycket enkla budskap om icke existerande samband när rasister, fascister och Sverigedemokrater gör sina illvilliga röster hörda. De som lyssnar till detta förrädiska tal lockas att tro att deras försämrade välfärd beror på invandringen istället för att se hur det egentligen ligger till; att försämringarna bara beror på en skoningslös högerpolitik förd av Alliansen med Moderaterna i spetsen. Och resultatet ser vi i valresultatet. 12,9% röstande på en politik som är ännu mera högerextrem än den politik som regeringen man ogillade drev.

Stackars Sverige!


Stackars Sverige! (Del 1 av 4)

Stackars Sverige! (Del 2 av 4)

Stackars Sverige! (Del 3 av 4)


 

SD har vunnit nu – och de struntar i dig

Vem är dummast?

100 antirasistiska boktips

Bara höjda löner kan rädda Sverige

FINANSSEKTORN OCH VÄRLDENS MÄKTIGASTE BOLAG

21 stödmiljarder betalades ut till arbetsgivare

 

 

 

Stressen framför skärmen


Jag märker det själv

 

Långa texter skapar stress

Inte alltid, men ganska ofta. Ibland hoppar i vart fall jag till något annat om texten är för lång. Jag vill ju hinna med så mycket på Internet. Då går jag vidare istället för att läsa allt.

Känner ni igen er?

Kommentera gärna. Skriv hur ni själva fungerar. Det är inget att skämmas för.

Just nu författar jag ett inlägg som bara blir längre och längre. Men det är ett angeläget inlägg så det måste skrivas, känner jag. Och under tiden blir vissa saker i inlägget inaktuella. Just nu sker saker och ting med en rasande fart. Och vissa delar av texten måste skrivas om. Då kommer jag samtidigt på att en del måste utvecklas ytterligare och då blir texten ännu längre. Det är inte bra, men nödvändigt.

Nu har jag insett att jag bör dela upp inlägget i flera inlägg som hänger samman. De ska få samma titel, men med tillägget ”Del 1 av …”, Del 2 av …”, och så vidare. Kika alltså in igen under helgen. Kanske blir jag färdig innan måndag.

Till dess får ni hålla tillgodo med andra inlägg, så som detta till exempel.

Välfärdsmassakern

Hela texten som Daniel Swedin skrev och som till stor del visas i bilden ovan, kan ni läsa här.

I de nu påannonserade inläggen kommer ni att få se olika bilder. En av dem är denna bild:

img011

Verkar det spännande? Jag hoppas i alla fall att ni ska tycka det.

Och här är en annan bild som kanske väcker ert intresse:

img010Jag kommer också att få användning av en bild som jag lade ut på Skvitts. Här är den bearbetad för just Eaqhan-bloggen.

Reinfeldt curlar SD 2

Verkar det spännande? Jag hoppas i alla fall att ni ska tycka det.

 

Arvet efter Reinfeldt


Alliansen och …

… hela hans anhang

Detta arv kan nu summeras. Och det blir förskräckligt – för Sverige och för Sveriges folk.

Det räckte med bara fyra år för att skapa en politisk miljö av stort socialt missnöje och en plattform för rasister, nazister och främlingsfientliga nationalister.

Efter bara fyra år med Reinfeldts sociala nedrustningspolitik, ivrigt stödd av Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna, skapades ett gigantiskt folkligt missnöje, vilket varken Socialdemokraterna, Miljöpartiet eller Vänsterpartiet kunde suga upp eftersom inget av dessa partier konsekvent driver en uttalad arbetarvänlig politik. Närmast kommer Vänsterpartiet, men få stödjer deras politik eftersom den hela tiden sätts på undantag i media. Istället blev det Jimmie Åkesson som med Sverigedemokraterna lyckades fånga upp missnöjet genom enkelspåriga och falska argument. Många politiskt omedvetna svenskar klarar inte av att se att en invandrarfientlig politik inte löser några problem eftersom arbetslöshet och invandring inte har något samband.

Blott fyra år av social nedrustningspolitik genomförd av Alliansen med Reinfeldt vid rodret räckte således för att ge Sverigedemokraterna 5,7 % i valet 2010 som därmed kom de in i riksdagen.

Efter ytterligare fyra år av samma skamlösa sociala skövling ökade missnöjet än mer, vilket ledde till att Sverigedemokraterna gick från 5,7% till 12,9% av de röstberättigade och detta missnöje kunde oppositionen inte heller under dessa år fånga upp. Så nu sitter vi här med en katastrofal situation för Sverige och Sveriges folk. Brottsdömda tar plats i riksdagen.

Vi har fått ett starkt parti med rasistisk och främlingsfientlig politik på sin dagordning, som lika lite som Reinfeldts Moderater och hans Allians vill minska de sociala klyftorna.

Att Reinfeldt väljer att göra sorti och vägrar kännas vid vad han skapat, samt helt ansvarslöst lämnar arenan i detta läge är helt i linje med hans personlighet. Det kan varje psykolog med kunskap om personlighetsstörningar som specialitet verifiera.

 

Tack, Reinfeldt!

Tack för att du äntligen visar att du inte tar något som helst ansvar för Sverige och vad du har ställt till med. Synd bara att folk inte insåg från början vad du och din politik går för!

M curlade SD

 

Inför valet


Om att rösta rätt

 

Jag ska inte säga vilket parti som är det enda rätta!

Istället ska jag tala om taktikröstning.

I det här valet är taktikröstning viktigare än det har varit vid något annat val i Sverige. Hur den taktikröstningen ska göras förklarar jag strax. Man har två val, som ni strax ska se! Men först lite om sossarna.

 

Sossarnas affisch

Vad säger den? Studera bildens båda delar och fundera ett tag, så förstår du vad jag menar.

S OMÖJLIGA LÖFTEÄr sosseaffischen trovärdig? Kan man få ett bättre Sverige för alla? Är det ändå inte så att när intressen är oförenliga blir det bättre för den ene om det blir sämre för den andre och vise versa?

Alla intressen är inte oförenliga, men vissa är det och vilka intressen är det som är oförenliga? Fundera på det. Bilden har svaret.

Socialdemokraterna är inget äkta arbetarparti. Men något riktigt äkta arbetarparti har vi tyvärr inte att välja på.

Däremot finns det partier som helt driver företagens intressen, alltså kapitalets intressen. Och det är detsamma som borgarklassens intressen.

 

Det är ett ödesval i år!

Om du avser att rösta åt vänster för en rödgrön regering ska du inte rösta sossarna den här gången. Då ska du rösta på Miljöpartiet. Särskilt om du är rädd för vad Sverigedemokraterna kan åstadkomma om de får en vågmästarroll. Ju större Miljöpartiet blir dess mer minskar chansen för Sverigedemokraterna att lägga beslag på den rollen. Och det är oerhört viktigt att de inte får den.

Om du avser att rösta på sossarna eller på Vänsterpartiet har du två val. Antingen att rösta på Miljöpartiet, eller att rösta på Fi. Och Fi är att föredra. Särskilt för dig som tänkt att rösta på Vänsterpartiet.

Skälet är enkelt.

Alla röster som Fi får går till Alliansen och SD om Fi inte kommer in i riksdagen. Och ett vet vi; de kommer att få många röster, men kanske inte tillräckligt för att komma över 4%-spärren. Lägg därför din röst på Fi så de kommer in i riksdagen. Det är den bästa garantin för en rödgrön regering.

I år är det ett ödesval! Tänk på det. Gå till valurnan och rösta taktiskt! Rädda Sverige! Åtta år med Alliansen har ödelagt landet och de extra pengar du har fått i plånboken av Alliansen är faktiskt inga extra pengar. De var dina redan innan! Det kan du se i bilden nedan!

M-trolleri

Om du tänkt att rösta på Sverigedemokraterna för att få en förändring ska genast glömma den saken. Det du i så fall får, om SD får för mycket inflytande (vågmästarroll), är bara en vassare och skoningslösare politik än den du redan har sett med Alliansen.

SD förflutet

 

 

Bloggars genomslagskraft


Ibland är det imponerade

 

Blogga du också, det kan göra skillnad

”Emelie Holmquists blogginlägg för fyra år sedan höll på att kosta Fredrik Reinfeldt segern. Bara tre dagar innan valet startar hon rörelsen ‘Vi är 86 000’ för att uppmärksamma de utförsäkrades situation.

– Frågan har synts i media, men det är ingen som har gjort tillräckligt åt det, det är därför jag vill lyfta den, säger Emelie Holmquist.

För fyra år sedan skrev Emelie Holmquist ett blogginlägg om sin mamma Annika Holmquist som utförsäkrats.

Fallet hamnade på löpsedlar, tv-inslag och partiledarutfrågningar. Fyra år senare startar Emelie Holmquist, som är vänsterpartist, sajten ‘Vi är 86000’.

På sajten har Emelie Holmquist samlat berättelse från media de senaste åren för att förstå hur många som utförsäkrats. Anledningen: hon vill få folk att lyssna och att folk aldrig får sluta kräva att något görs.” Läs mera på EXPRESSEN och klicka på länkarna.

Fälla Reinfeldt

 

Eller gå direkt till siten.

Hej då!


Hej då Alliansen!

 

Nyttigt för trögfattade att se er politik i praktiken

Nu har ni övertygat fler än någonsin att reaktionär högerpolitik skadar merparten av befolkningen, miljön, tryggheten och ekonomin.

Ni har nu bidragit till den politiska folkbildningen. Nu vet folk vad sådan politik innebär. Ni har nu gjort ert. Hej då!

All heder åt EXPRESSEN


Tidningen uppmärksammar

 

 

rasisterna i SD

Expressen om SD-rasisterHär är artiklarna som du ser i bilden.

Jimmie Åkesson: Inte representativa för SD

Ytterligare fyra SD-politiker uppmanas lämna sina kandidaturer

Fredrik Reinfeldt om Expressens senaste avslöjande

Massutskick med avhoppade Dulny

Efter Expressens avslöjanden: SD tappar i mätningar

Ullenhag: Varför är det alltid ditt parti Jimmie?

Här får Åkesson applådera sig själv

Skriver på hatsajt: Liknar asylsökande vid ohyra

”Muslimernas ‘handikap’ sitter ju trotts allt i huvudet”

”Lätt hade tagit fel på broms och gaspedalen”

Vill inte att mina barn ska behöva gå klädda i burka eller vita särkar”

Expressen och Researchgruppen granskar näthatarna Läs alla här.

Och från ledaren:

”Sverigedemokraterna är ett parti som livnär sig på rasistisk logik.”

 

Rasismen inom SD


Inte rasist, men …

 

Siten som avslöjar SD

Här följer en rad länkar som siten har samlat.Inte rasist men

 1. Thoralf Alfsson: ”Alla som går till moskén vill givetvis leva under sharialagar!”
 2. Riksdagsman: Islam borde hållas utanför landets gränser
 3. Alfsson: ”Islam hör inte hemma i Sverige!”
 4. Vill SD:s riksdagsman också förbjuda islam?
 5. Gillar utlänningar – så länge de inte är muslimer
 6. Riksdagsledamot(SD) attackerar IRM – fatta att alla muslimer är extremister!
 7. SD-ordförande – det stämmer att muslimer vill suga ur Sverige allt!
 8. SD-politiker – det är otäckt med muslimer, de har ju ofta många barn
 9. SD-politiker hånar muslimer – snart blir självmordsbombarkit populärt i Sverige
 10. Richard Jomshof attackerar muslimerna – firar du ramadan har du inget i Sverige att göra
 11. SD-politiker förespråkar ”öga för öga, tand för tand” mot muslimer
 12. SD-politiker vill förbjuda muslimer att föda barn
 13. Ville begränsa muslimers barnafödande – välkomnas tillbaka i SD
 14. Även Kent Ekeroth tror att muslimerna försöker ta över världen genom barnafödande
 15. ”Det finns väl ingen som tycker det är trevligt att muslimer kommer till Sverige?”
 16. Menar SD att ALLA muslimer hedersmördar, stenar och gifter sig med barn?
 17. SD-man ”Muslimerna ska kontrolleras och nya lagar borde skapas”
 18. Sd:s hemliga etniska plan
 19. Richard Jomshof till Hess försvar – våldtäkt är muslimsk kultur
 20. SD:s islamexpert – Koranen innehåller mer hat än Mein Kampf och islam borde förbjudas
 21. SD-politiker i Botkyrka: araber är ”råa, primitiva halvmänniskor”
 22. SD-poltiker – de flesta våldtäkterna begås av muslimer
 23. SD-politiker – våld och mord är rotat i islamisk kultur
 24. SD-kandidat: ”VI BEHÖVER STARTA MOTSTÅNDSKRIGET NU!!!”
 25. SD-politiker har införskaffat en AK47 och sprängbälte för att skydda sig mot ”svartingar”
 26. SD-politiker vägrar diskutera rasistiska uttalanden – jag förhåller mig bara till gudsordet
 27. Riksdagsledamot (SD) – muslimska transvestiter en fara för trafiken
 28. SD ordf. tror ”zigenare” uppmuntrar sina barn att bli kriminella dieseltjuvar som skjuter på vårdcentraler
 29. SD-politiker – invandrare struntar i renlighet, de vet inte ens vad renlighet är
 30. SD-politiker muslimer ska diskrimineras och islam förbjudas
 31. SD-politiker hånade muslimer med grissexbild – spelar oförstående när IRM intervjuar
 32. SD-topp: alla är lika mycket värda – förutom de av annan kultur
 33. SD-toppar diskuterar handel med invandrare – vill få bort folk genom auktion
 34. SD-politiker: muslimer infiltrerar Sverige och är inte att lita på
 35. SD 0rdförande tror att ett folkmord utförs på Europas ”härskarfolk”
 36. SD-politiker sprider islamofobiska fördomar och vill ”Bevara Sverige Svenskt”
 37. SD-politiker kallar ”zigenare” för skrupellösa och tycker nazistparti bara är icke-pk
 38. SD-politiker – ge inte mat till flyktingarna i Avesta
 39. Vice ordförande(SD) – ”jävla halal cp:n käka kamel skit i arabik land”
 40. SD-politiker och förtroendevald i Unionen – hetsar mot somalier i Borlänge efter en dröm
 41. SD ljuger om sin historia och järnrören – ”SD grundades inte av rasister”
 42. SD-politiker jämför ratificerade med ”tjockisar” – en ursäkt för att inte behöva prestera
 43. SD-politiker spårar på Twitter – du är en självutplånande judisk förrädare
 44. SD slopar nolltoleransen – okej att håna folk som gifter sig med svarta
 45. SD-politiker – vi borde dela upp skolklasser efter etnicitet
 46. Var tredje SD-kandidat gillar eller sprider fascistiskt och nazistiskt material
 47. SD-politiker raljerar över den ”växande negroida populationen” och förutspår inbördeskrig
 48. SD-politiker har införskaffat en AK47 och sprängbälte för att skydda sig från svartingar
 49. SD-politiker – jag jagade upp en ”neger” i ett träd men det är mörkt så ser jag honom inte
 50. Antirasist påhoppad av SD-politiker: ”Din jäkla arab-f…a” – IRM hotas till livet
 51. SD-kandidat sprider bild på muslimer som halshugger – det här är vardag för våra barn
 52. SD-politiker – det är åt helvete med alla muslimer, de hör inte hemma här
 53. SD-kandidat – läser man islam ordagrant så går det ut på att döda alla utanför islam
 54. SD-kandidat: ”Sverige måste införa jaktsäsong på muslimer de är de största skadedjuret”
 55. Jimmie Åkesson – viktigaste åtgärden är att begränsa den muslimska invandringen
 56. SD-politiker vill se Zlatan avrättad – skjut och begrav fanskapet!
 57. SD-topp visar sig vara avpixlattroll – skriver att araber har våldsamma gener
 58. SD-politiker kallar flyktingar ”kannibaler” och ”huvudjägare”
 59. SD-kandidat: ”Åk tillbaka i den bananbåt du kom i Aregawi jag vill då inte ha dig här”
 60. SD-Politiker – våld och mord är djupt rotat i islamisk kultur
 61. SD-politiker – muslimer ska diskrimineras och islam ska förbjudas

Hjälp att välja i valet


Lever du på lön

 

 

då är du arbetare

Lever du på socialbidrag, a-kassa eller liknande. Då är du också en arbetare. Hur du då ska välja borde vara ganska lätt att räkna ut.

Modertarenas viljaTill höger har du moderaterna. Till höger om dem har du Sverigedemokraterna. Och kring moderaterna grupperar sig centerpartiet, folkpartiet och kristdemokraterna. De är högerpartier. Alla dessa partier trycker till dig!

Till vänster om dessa partier ligger vänsterpartiet, feministiskt initiativ, miljöpartiet och socialdemokraterna. Vill du trycka till de som trycker till dig ska du rösta vänster. Bästa tipset är V och Fi!

Och han bloggar också


Bra jobb

 

Villa, bil och husbil och hela milivippen

Men det finns ju elände och Per skriver om det i alla dess former. Någon enstaka gång tar han upp sin egen situation, som den är i dag.

Men det började bra. Jobbade i 33 år. Välbetalt jobb. Och sen sprack allt. Företaget lades ned. Arbetslöshet. Fas 3.

Det kan hända vem som helst. Företag kan gå i konkurs. Säkraste arbetena har man i den offentliga verksamheten. Därför borde inga privata företag få finnas. Vem har sagt att inte samhället kan äga alla verksamheter?, till och med fabriker! Visst skulle det fungera. Jag har skrivit om det i Bara lite gemenskap.

Men nu är det som det är.

Vi har ett kapitalistiskt samhälle med företag som avskedar och till och med lägger ned. Något samhällsansvar tar de inte. Det är bara vinsterna som räknas. Och den som inte längre behövs ska med piskan skaffa sig ett nytt jobb även när inget finns. Det har Reinfeldt sagt. Det är hans så kallade arbetslinje. Och den går ut på att man ska jobba alldeles gratis åt företagen istället för att få en anställning. Ersättningen får man från Arbetsförmedlingen, om det räcker. Annars får man gå till Socialen. Det är där Per nu befinner sig. Här ett sällsynt tillfälle när han skriver om sin egen hopplösa kamp för dagen och han har en video från Östnytts inslag om verkligheten. Han medverkar själv i den. Videon ser du hos pershuvud.

Stillbilder från videon ser du hos Skvitt.

fas 3 pershuvud

Så här skrev jag i en kommentar hos Kao:

”Många har begripit efter 8 år av omfördelningspolitik, som gjort rika rikare och vanligt folk fattigare, att detta är en skamlig politik.

Tyvärr är det alltför många som dock inte begriper det. De ser att de har fått mera i plånboken genom alla jobbskatteavdragen och de tror att de har fått någonting av Alliansen. Inget kan vara mera fel.

Så här ligger det till. Jag ska göra det lättbegripligt genom en liknelse.
Antag att du har sparat en del av din lön månad för månad och placerat pengarna på ett bankkonto. Plötsligt slutar du att spara på detta konto. Istället börjar du ta ut pengar från kontot för att använda till konsumtion. Du har därmed mera pengar att röra dig med, men inte har du fått mera pengar för den sakens skull, eller?

Det är så det fungerar, fast värre!

Det finns något som heter arbetsgivaravgift. Namnet är ytterst vilseledande eftersom det inte är någon arbetsgivaravgift. Istället är det en överenskommelse sedan gammalt om att en del av lönearbetarnas löner inte tas ut omedelbart. Istället avstår varje lönearbetare en del av sin lön för att användas till pension och andra trygghetssystem, såsom till exempel arbetslöshetskassan.

Genom att sänka arbetsgivaravgiften har Alliansen finansierat jobbskatteavdragen. Därmed har folk fått mera i handen vid varje löneutbetalning, men inte fått mera pengar. Istället finns det mindre att ta av för den som till exempel behöver få ut pengar från försäkringskassan vid långtidssjukskrivning. Därför får man bara ut från försäkringskassan en begränsad tid. Sen är det stopp och dödssjuka tvingas söka arbete. Så sjukt är det.

De som således glatt sig åt jobbskatteavdraget drabbas av myntets baksida om de blir långtidssjuka och utförsäkrade. Och få fattar varför.

De som får mest i plånboken pga jobbskatteavdraget är de som tjänar mest. Men oavsett vilket är det ingen som har fått något alls. De har bara tömt sitt konto. Och de som har bidragit mest till att tömma kontot är de som tjänar mest.

En förnuftig människa sparar lite pengar för framtida eventualiteter. Men få gör det har jag förstått. De lånar hellre än sparar. Och lever ur hand i mun. Det är oförståndigt, men tydligen mänskligt.
Man kan ju tycka att en regering ska vara lite mera förståndig än en oförnuftig människa som inte kan sköta sin ekonomi. Men Alliansen är just sådan – som en oförståndig människa som inte har minsta ekonomiska sinnelag. Alliansen har tömt det gemensamma kontot och sålt ut gemensam egendom. Om vi jämför med ett hushålls privatekonomi kan man likna det vid ett hushåll som säljer dammsugaren för att spendera pengarna på krogen, säljer spisen för en utlandsresa, kylen, sängen, soffan, TV:n och så vidare för att … Och till slut finns inget hem kvar, bara en tom lägenhet!

Just så gör Alliansen. Och folk tycker detta är bra. Mera i plånboken! Javisst, tills allt är borta och ingenting finns kvar. Statlig och kommunal egendom säljer Alliansen ut till fyndpris och folket får inte ens ut vad det är värt. Köpare är de penningstinna. Ett bra exempel är Serafen. Såld för 700.000:-, men tydligen värd 20 miljoner!

Det är den politiken folk inte genomskådar. Den föröder vårt land men göder kapitalet. Och folk tycker jobbskatteavdragen är skäl att rösta på Allianspartierna. Snacka om att bita sig i svansen!”

Det är så verkligheten ser ut i Alliansens Sverige och denna verklighet har drabbat många. Arbetslösa får till och med, som sagt, jobba gratis åt företagen i det moderata projektet som ingår i arbetslinjen. Och för denna arbetskraft som inget kostar får de dessutom bidrag med femtusen varje månad. Något mera generöst erbjudande åt privata företag finns inte i något annat land. Varför ska företagarna anställa folk till full lön under sådana förhållanden? Hur länge ska det dröja innan det inte finns några avlönade jobb kvar?

Sverige har fått välförtjänt kritik. Man beskyller helt korrekt Sverige för att ha infört slaveri. Det är en fascistisk politik. Senast den var populär var i Nazityskland. Där hade man också tvångsarbete.

Så här säger en person i videon:

Piska i tillvaron

Och det är ju klart att med sådana ljushuvuden som han ovan går de allra enklaste trolleritrick hem. Med sådana ljushuvuden kan Reinfeldt ge oss mera i plånboken från det sparade kapital vi redan har, utan att vi märker det själva. Och i tacksamhet och förväntan om mera av vårt eget nu istället för sen så kommer ljushuvudena att åter igen rösta fram illusionisten. Sådana ljushuvuden kommer aldrig att förstå varför det inte finns några trygghetssystem kvar i den en gång så välfungerande välfärden.

Men hade han på bilden ovan nu verkligen varit ett ljushuvud, en person med huvudet på skaft, då hade han istället sagt att det måste finnas en piska för företagen att anställa folk om de går med vinst. Och hade Reinfeldt verkligen menat allvar med arbetslinjen så hade han tagit fram en sådan piska. Men i Reinfeldts Sverige ska piskan vina över de som förgäves hela tiden söker de jobb som alltså inte finns. De ska svältas till de obefintliga jobben! Det enda han har att erbjuda de arbetslösa är gratis arbete och svält! Det är en skammens politik som man kan misstänka att han nog har inspirerats till genom att läsa Mein Kampf.

Omvärlden fördömer, men Reinfeldt tar inget intryck och borgarklassen jublar!

M-trolleri

Rädda barnen – en fet födkrok


De står där

 

i både ur och skur

De fryser och huttrar på vintern och kanske de svettas på sommaren och de skramlar med sina bössor för att få in en sekin från människor med hjärtat på rätta stället. Och sådana finns det gott om, så sekinerna blir många och många av alla dessa sekiner räddar barn i nöd. Men inte ett öre får de för besväret. De jobbar ideellt. De har ju hjärtat på rätta stället.

Jag talar om organisationens fotfolk i Rädda barnen.

Men alla organisationer behöver en ledning. Högst upp sitter givetvis en styrelse. Och i toppen tjänas det enorma summor. Då är det inte tal om ideellt arbete. Så här skrev EXPRESSEN om Bengt Westerberg när han satt  som ordförenade i Röda Korset, en annan ideell organisation som pröjsar multum för sin styrelseordförande: ”Heltidslön på 68500 kronor i månaden. Plus extraknäck för en miljon om året.  Röda korset ordförande Bengt Westerberg är den bäst betalde ordföranden bland svenska hjälporganisationer.”

Girighetens ansikte kan i dag beskrivas av Charlotte Petri Gornitzka som pershuvud skrev om.

Rädda barnen

Man kan  ju tycka att dessa ideella organisationer borde ha ideellt arbetande människor från botten till toppen. Särskilt de i toppen eftersom dessa ändå alltid har andra välbetalda jobb, till skillnad från vad som brukar gälla fotfolket.

 ”När Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka tillträdde fortsatte hon ta emot ersättning från sin tidigare arbetsgivare Rädda Barnen. Trots en månadslön på 100.000 kronor tyckte hon det var ”skäligt” att också ta emot totalt närmare en halv miljon från Rädda Barnen” / Svt

Charlotte Petri Gornitzka tycker det är skäligt att ta ut pengar ur organisationen, som hade gjort mer nytta om de kommit barnen, som organisationen vill hjälpa, tillgodo. Vi får väl hoppas att moralen är högre hos hennes efterträdare och personligen anser jag att det är stöld från behövande barn. I vart fall i moraliskt hänseende.

En självklar fråga är också om sådana här potentater tar jobben enbart för förtjänstens skull och om de någonsin tänker på de utsatta.

 

Teknikmagasinet och kass hårddisk


De gör som de vill

 

och de vill inte ta sitt ansvar

Det handlar om, som framgår av bilden, om en hårddisk av fabrikatet Western Digitals. Det är en hårddisk som heter ”My Passport Ultra”, som synes. Lagringskapacitet på nästan en T. Det går ju alltid bort något i verkligheten.

Hårddisken går enkelt att spärra med lösenord. Det räcker att plugga ur den eller att datorn går över i viloläge, så är hårddisken utloggad. Det är ju bra. Och det går dessutom att se till att den automatiskt låser upp sig på specifika datorer. Alltså ens egna. Inget krångel alltså och ändå är all information skyddad från tjuven. Särskilt om man utnyttjar hela lösenordslängden på 25 tecken, om det nu skulle vara nödvändigt. (Se mera om lösenord, de allra vanligaste man inte ska använda.)

 

Jag köpte såldes en My Passport Ultra”.

Det var på Teknikmagasinet i butiken på Centralstationen i Göteborg.

Problemet jag nu har är att den här hårddisken inte fungerar på alla datorer.

WD och Teknikmagasinet

 

Det som hände var att jag kom hem, glad i hågen med nyförvärvet, och pluggade in den i min superdator som har sexton processorer, operativsystemet på en SSD-disk och hela härligheten är vattenkyld. Och så har jag ju det eminenta operativsystemet Windows 7. Det är en dator som startar upp på 26 sekunder och jag kan surfa ut på nätet efter bara totalt 40 sekunder. Aldrig har jag haft något snabbare. Den är underbar, rent ut sagt. Ett specialbygge efter mina egna önskemål från det fantastiskt kundvänliga företaget Europadata.

En enda gång har datorn krånglat. Det var när jag hade fått in malware. Jag var tvungen att återställa datorn till fabriksinställningarna. Sedan dess har den fungerat snabbt och klanderfritt som vore den en nyservad formel 1-bil. Men när jag pluggade in hårddisken låste sig datorn direkt. Jag borde ju genast ha misstänkt hårddisken. Men jag har ju andra hårddiskar och har aldrig på någon dator någonsin varit ute för att en dator hänger sig bara för att jag pluggar in en hårddisk, ett USB-minne eller någonting annat heller. Så jag tänkte att det var något fel på datorn och skulle starta om den igen, men inget hände. Allt var dött. Jag tvingades stänga av den med den fysiska knappen.

Datorn startade, men hittade inte Windows. Jag väntade och väntade och väntade, men inget hände. Windows kommer ju annars på lätt räknade sekunder, som sagt. Då slog det mig att plugga ur den fristående hårddisken. Och vips gick Windows igång. Men så fort jag pluggade in hårddisken igen så var det kört.

Givetvis åkte jag ned till butiken och ville återlämna hårddisken. Något annat exemplar ville jag inte heller ha. Jag ville ha pengarna tillbaka.

I butiken pluggade de in hårddisken i deras egen dator och konstaterade att den fungerade som den skulle. Någon ny kunde jag inte få och inte heller pengarna tillbaka eftersom hårddisken var plomberad och denna plombering hade jag ju brutit för att kunna använda den. Och jag skulle ta kontakt med Europadata så fick de lösa problemet med min dator, sa de. OK, sa jag, då hänger jag ut er på Internet, ett löfte som härmed infrias.

Förbannad som fan så åkte jag hem. Jag kan nu konstatera att hårddisken fungerar i en av mina laptops. Jag har inte provat den någon av mina andra bärbara datorer ännu. Men fortfarande fungerar den inte med min fasta racer-dator. Och jag kan också konstatera att Teknikmagasinet inte tar ansvar för sålda produkter. I det läget kan jag inget annat göra än att varna för detta företag och givetvis lägga ut det även på facebook där det säkert kommer att delas av andra.

Mitt råd är såldes att inte handla hos Teknikmagasinet! Köp dina grejer på annat håll! Och köp inte Western Digital My Passport Ultra”. Det är mina råd och rön.

 

 

Bilder säger mer än ord


Politiken blir enklare så

 

En del tycks ju inte förstå politiken

De hör ett fint ord, en utsaga låter bra, ett påstående de sympatiserar med och så väljer de utifrån det. Det blir ju rena lotteriet.

Jag har hört hur mycket som helst från truten på Reinfeldt. Skulle jag köpa det rakt av så fick han min röst. Men jag ser bilden bakom fagert tal. Det gör Max Gustafson också. Här är ett exempel.

Max Gustafson - ALLIANSEN - BB

Innan du lägger dig!


Se denna video!

 

Och tänk på en sak

Alliansen är ännu värre!

Den existerar ju på riktigt!

Mjölka

Fascistisk inställning


Vanlig bland poliser

 

Jag har sagt det förut

Nog får jag väl ständigt stöd för den uppfattningen. Då är det svårt att förneka det, fast jag helst hade sett att jag hade fel. Men nej, verkligheten talar sitt tydliga språk.

Redan på polishögskolan finns dessa åsikter bland eleverna. Och inte lär det upphöra bara för att de börjar jobba. Någon motkraft finns inte. I så fall hade olämpliga individer sorterats bort redan under utbildningarna. Istället anses rasister och fördomsfulla poliser säkert vara extra lämpliga.

Rasister på polisskola

 

”Blivande och färska poliser vill absolut inte ses som rasister, homofober eller kvinnofientliga. Men i viss jargong haglar skämten om bögar, blattar och svennar även när en forskare hör på. // Studenterna såg romer som utsatta för polisens fördomar om kriminalitet, men efter att ha jobbat och pratat med äldre kollegor ansågs fördomarna vara fakta och erfarenheter i stället, säger Malin Wieslander.

Den officiella värdegrundspolicyn upplevde en del studenter som ytlig och verkningslös. Särskilt som de fick höra uttryck som ”värdegrundspaus” när äldre poliser pratade fritt. Malin Wieslander ser risker med att polisernas jargong smittar av sig på deras praktiska arbete.” /metro

Vilka uttryck tar det sig i praktiskt arbete?

SIMON 19: POLIS FÖRSÖKTE PUTTA MIG FRAMFÖR HÄSTARNA

”… motdemonstranterna som trampades ner av polisens hästar och slogs blodiga av deras batonger.”

”… det nazistiska partiet, Svenskarnas Parti, demonstrerat igen”.

Den tillåtna organiserade brottsligheten

” … om demonstrationen i Malmö 2014 08 23″

Polisövergreppen i Malmö

Svart dag 6

Svart dag 2

Svart dag 3

Klicka på bilden för att få större format

Sverige, nazismen och LAGEN 2

Polisens kompisar

Bevisen är lika många som uppenbara: polisen är fascistisk!

Hej då!


Och aldrig mera!

 

Det får vi ju innerligt hoppas!

Aldrig mer en regering som skinnar löntagarna, tack!

Här en liten tillbakablick med hjälp av Skvitts.

Glöm den!

Och en bild från den här bloggen är ju också bra som påminnelse om vad som har hänt.

ALLIANSLURAD

Stulet: 314 miljarder kronor!

Bästa regeringen pengar kan köpa

Mjölka

Inte ens vi tror på det


Men bra att folket gör det

 

Det är säkert så de säger

… Anders Borg, Fredrik Reinfeldt med flera när de träffas och snackar bakom ryggen på oss. För då behöver de inte ljuga. När de däremot talar till oss kommer aldrig ett sant ord över deras munnar.

Att tala TILL oss är de bra på. Att tala MED oss är de sämre på och att LYSSNA på oss har aldrig hänt.

Vill du låta dem fortsätta med det? Rösta på dem i så fall.Nedsippringsteorin

Vill du bli lurad igen?


I så fall:

 

Rösta på högerpartierna

Nåja, jag förutsatte en sak. Alltså att du är en vanlig löntagare. Men du kanske istället är en kapitalist som vill göra ett klipp. Då ska du ju så klart helst rösta på Moderaterna. De är den bästa garantin för att det dyker upp nya objekt som du kan göra ett klipp på. Serafen är ju redan sålt till vrakpris.

ALLIANSLURAD

 

Det är väl på sin plats plats att S bestämmer sig för att förbjuda vinster i välfärden. Annars kommer detta att upprepas om och om igen!

Sverigedemokraterna


Inskränkthetens parti

 

 

Kan det vara något för dig?

Bra, då har du visat din trångsynthet!

Åkessons värld. 2

 

Då har du visat dig vara en rädd människa, en feg människa, en efterbliven människa som inte vågar se framåt utan helst vill tillbaka till det välkända, gamla och beprövade. Men säg det då istället för att klaga på andra!

Rekommenderat

Mer rekommenderat

Den långväga invandraren


Och tillika en sensation

 

Aktuell vetenskap som passar helgen

Det är ju då vi helst bara vill slappa och inte anstränga oss. Därför avslöjar jag att Åkesson är en alien.

Oj då, nu viskar någon att ”det har vi ju alltid vetat!”

Jaha! Så var det med det. Och jag som trodde jag kom med en nyhet. Jag tänkte ju avslöja att det finns liv på andra planeter och att Åkesson kommer från Kepler 10c.

Nu förstår jag varför han pratar som han gör. Det hörs ju att han bryter på något sätt. Att han alltså inte är en riktig svensk.

Men det han har sagt har jag i alla fall tagit intryck av och därför säger jag bara en sak: SKICKA TILLBAKA HONOM UT I RYMDEN INNAN HAN OCH HANS ANHANG FÖRGÖR JORDEN!

Liv på andra planeter

 

SD:s von Münchausen


Catharina Strandqvist

 

Ni vet hon med armbindeln. 

Hon ångrar sig djupt, säger hon. Eh, kan man tro på det. Hon ljuger ju om att hon är soldat. Hon kan väl ljuga om ånger också.

SDs Münchausen

 

AB

Städerskan

Rashygien

Man kan inte samtidigt vara ärlig, intelligent och Sverigedemokrat

Lite mer

Hvad vilja Sverigedemokraterna?


Nåja

 

Vi ska nog inte likna Jimmie Åkesson vid August Palm

Det spelar ingen roll att Åkesson vill framstå som ledare för ett arbetarparti. Det är han inte ensam om att falskeligen vilja göra. Fredrik Reinfeldt har nyligen gjort det, men det föll ju platt till marken. Folk ruskade ju bara på huvudet och undrade om han hade blivit galen. Andra tyckte att det var sällsynt fult av honom att försöka lura politiskt okunniga arbetare. En del blev förbannade.

Ja, andra liknade det vid samma falska och gemena påfund som, låt mig citera: ”Det lilla antikapitalistiska, antimarxistiska, nationalistiska, rasistiska och antisemitiska Deutsche Arbeiterpartei bildades i München 1919 och den då 30-årige Adolf Hitler anslöt sig. År 1920 antog partiet ett 25-punktsprogram och bytte namn till Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP).” / FORUM LEVANDE HISTORIA

Att segla under falsk flagg är inget som är specifikt för politiken. Det var i naturen som ”man” var först ut med att luras och utge sig för att vara något annat än ”man” egentligen är. Det kallas mimikry inom biologin, där ofarliga och ätliga djur försöker se farliga och giftiga ut genom att likna andra med just dessa egenskaper.

Men i politiken är det tvärt om. De farliga och giftiga försöker att likna de goda krafterna för att locka vanligt och godtroget folk till sig. Jimmie Åkesson, Fredrik Reinfeldt, Benito Mussolini och Adolf Hitler är alltså just sådana här falskspelare. Och förklaringen att de spelar så falskt är väldigt enkel! De företräder en liten privilegierad och rik grupp i samhället, som är alldeles för liten för att det ska räcka att stödja sig enbart på dem. De måste därför få med sig även de som faktiskt bara blir förlorare på deras politik. Och alltså måste de segla under falsk flagg. Politisk mimikry!

Hvad vilja Socialdemokraterna? Det var ett föredrag som August Palm höll på Hotell Stockholm i Malmö den 6 november 1881 och var det första offentliga talet om socialismen i Sverige. Det skulle i dag anses vara en kommunistisk pamflett. Så långt har alltså Socialdemokraterna förändrats på 130 år! I dag kan man på goda grunder säga att de ägnar sig åt politisk mimikry, även de.

Men vad vill då Sverigedemokraterna? 

Polimasaren

Polimasaren har samlat en del länkar som den intresserade kan ta del av. Förhoppningsvis klarnar bilden, för Sverigedemokraterna själva vill bara grumla till den. Det är ju det mimikryska tricket.

Fler inlägg på samma blogg

SD-grundarnas nazistiska förflutna

Rasismen i Sverigedemokraternas principprogram del 1

Sådant parti sådant ungdomsförbund – Rasismen i SDU

Sådant parti sådant ungdomsförbund – Rasismen i SDU Del 2

Hur Avpixlat manipulerar…

Fejkad rasistisk propaganda

”Det behövs bara att någon dammsuger en liten stund hemma hos Sverigedemokraterna.

Alltid ligger det en hög med skit i något hörn.” / Lars Lindstöm

”Inlägg på vit makt-forum, rasistiska uttalanden och kontakter med högerextrema Nationaldemokraterna. Här är några av de mest uppmärksammade SD-skandalerna från det gångna valåret.” / Svt

”SD-toppen i Halland Catharina Strandqvist, som ses städa med hakkorsarmbindel, anger på valsedeln att hon är soldat. – Det stämmer inte. Hon är ingen soldat. Hon har inte genomfört någon utbildning inom Försvarsmakten, säger Marie Tisäter, informatör vid Försvarmakten.” /AFTONBLADET

”EU-parlamentarikern Kristina Winberg (SD) hävdar att hon arbetat för Sida i Afrika. Nu kan Aftonbladet avslöja att hon ljuger.” / AFTONBLADET

SD:s von Münchausen

SDs Münchausen

Omöjlig kombination


av egenskaper

Vissa saker går  ju inte ihop.

Till exempel att samtidigt vara ärlig, intelligent och Sverigedemokrat. Man kan inte vara alla tre sakerna samtidigt. Det är det som är det omöjliga.

Omöjlig kombination

Tack Kjelle Lundgren!

Jag får väl pusha


Han drar ned på det

 

Varslar om att det inte blir några inlägg på ett tag. 

Han har inte tid, säger han. Han målar, bland annat.

Ja, alltså Varghärta.

Det är nog bra för honom men många saknar hans texter. Så han får nog ta sig i kragen och tänka på läsarna.

I senaste inlägget har han ett par riktigt bra video också. Ni kan se dem här.

Varghjärta

Klar i huvudet vid 94 bast


Hur vet man det själv?

 

Hur ställer man en självdiagnos på det?

Det brukar ju bara vara andra som märker ifall man börjar bli skral i pallet, så att säga, och förlorar verklighetsuppfattningen. Men det finns en metod som alltid funkar. Alltså en självdiagnostisk metod.

Bilden visar hur testet funkar.

Inga behöver inte bekymra sig. Hon är glasklar.

Frisk

Bilden kommer från en video på 40 sekunder. Och eftersom jag hittade den hos pershuvud så hänvisar jag dit för att se den. Och jag lovar; du måste bara älska Inga!

Stulet: 314 miljarder kronor!


När?

 

2007 till 2014

Var?

I Sverige!

Av vem eller vilka?

Av Alliansen!

Vilka är bestulna?

Löntagarna!

Läs mer.

Största stölden

Svampskola – lura svampdöden!


Fint höstväder

 

bra svampsäsong

Och folk som har förgiftats helt i onödan.

I Skvitts enkla svampskola lär man sig att plocka svamp utan risk. Jag har lagt upp inlägget flera gånger och kanske någon haft glädje av det. Klicka här och läs.

Skvitts svampskola

 

Städerskan


Sverigedemokraten

 

och nazisten

Ett toppnamn i SD.

Rashygien

 

”Sverigedemokraternas toppkandidat i valet till Halmstads kommunfullmäktige. // Hon kandiderar även för partiet till landstingsfullmäktige i Halland. Strandqvist satt 2012 i SDU:s styrelse i Halland. // Sverigedemokraternas vice ordförande i Halland Sara-Lena Bjälkö vägrar att kommentera att en topp-kandidat i hennes distrikt burit ett hakkors. // Inte heller Sverigedemokraternas gruppledare i Halmstad, Ronny Ledström, vill kommentera att toppnamnet i Halmstad burit en hakkorsarmbindel. // Expo Idag har förgäves sökt distriktsordförande i Halland Thord Brynielsson för en kommentar.”

Läs EXPO.

Rasbiologi i Sverigedemokraternas politik

SD-toppen hyllar nazisters insats i strid

Nazisterna som skapade Sverigedemokraterna

61 SD-kandidater kopplade till Nationaldemokraterna

På Internationella dagen mot rasism kräver Svenska FN-förbundet att regeringen inför ett förbud mot rasistiska organisationer – så som man har förbundit sig att göra.