Underskatta inte djuren


Inte ens en fisk

 

Ja, om nu en rocka är en fisk

Jo, jag menar det. Alla kallar rockor och hajar för fiskar, men deras anatomi skiljer sig så mycket att de bör få en egen gren att sitta på. Alltså en egen klass.

Här en liten video som visar hur en rocka söker dykares hjälp att bli av med fisklinetrassel!

Stackars Sverige (del 1 av 4)


Vårt land och fosterland

 

Svårt att förstå

Jag kan inte förstå hur människor kan tro på alla gravt överdrivna fördomar som folk tycks ha anammat och som sprids och underblåses av Sverigedemokrater, rasister, nazister och fascister hela tiden.

”Våldtäkt är ett uttryck för islamsk kultur”! Det påstår Richard Jomshof, Sverigedemokraternas kriminalpolitiska talesperson.

SD ISLAMISK KULTURDet är nog inte så många som tror på sådana amsagor och av det skälet röstade på Sverigedemokraterna. Men det är illavarslande att partiet fick 12,9% när ledande personer i partiet för fram sådana uppenbara lögner. Bland de 12,9% som valde partiet finns det dock säkert ganska många som tycks tro att det till stor del är muslimer som begår våldtäkterna mot våra flickor och kvinnor i Sverige. Och säkert en och annan som inte röstade på dem tror samma sak.

Hur ser det då ut i verkligheten?

Bilden talar för sig själv. Klicka här och gå till sidan som bilden kommer ifrån.

Våldtäktsmännen

Även om de mest perversa påståendena från Sverigedemokrater, rasister, nazister och fascister inte har gått hem hos alla som valde att lägga sin röst på SD, så finns det många andra galna idéer som är mer utbredda än bara hos dem som röstade på partiet. Ett sådant påstående är till exempel att hitkommande kostar oss enorma summor i mångmiljardklassen. Fredrik Reinfeldt gav denna fördom ytterligare näring nyligen när han sa att vi måste öppna vårt hjärta och ta emot alla flyktingar och asylsökande, men det kostar så mycket att vi inte har råd med några reformer.

Reinfeldt curlar SD

Jag vet inte vad han var ute efter när han sa detta, men en sak är klar: han curlade Sverigedemokraterna. Om det var avsikten eller om han bara ville skylla på flyktingmottagningen för att han har ruinerat Sverige till den milda grad att inget finns kvar för välfärden, som han under åtta år gjort allt för att rusta ned, kan nog bara han själv svara på.

Fredrik o Adolf i samspråk

Asylmottagande kostar. Det kan vi inte bortse ifrån. Men hade Alliansen inte sålt ut Sveriges rikedomar och sänkt skatten med 150 miljarder så hade asylpolitiken inte varit något problem. Och faktum är att den faktiskt inte är något större ekonomiskt problem trots allt. Problemet är Reinfeldt, och den Allians han styrt, som under åtta år har ruinerat Sverige och skapat de stora samhällsklyftor ur vilket främlingsfientligheten delvis får sin näring.

Hur är det då med invandringen som sådan.

Enligt Åkesson kostar den skjortan. Men denne obskyre rasistiske politiker kan knappt öppna käften utan att lögnerna haglar ur densamma. I färskt minne har väl de flesta som såg på valvakan att han framställde sitt högerextrema populistiska parti som ett mittenparti som lika ofta har stött de rödgröna som Alliansen, medan verkligheten är att Sverigedemokraterna har röstat för högerregeringens motioner i 90% av fallen och i de frågor Sverigedemokraterna har stött oppositionen har det bara handlat om mycket betydelselösa frågor.

SD alliansens stödparti

Så hur är det då med kostnaden för invandringen som sådan?

Jo, i snitt tar det sju år innan invandrare får ett jobb. Det är lätt att tycka att det är en fasligt lång tid under vilken de lever på bidrag och innan de tillför vårt land något välstånd. Tycker man så kan det vara på sin plats att jämföra det med våra infödda etniskt svenska barn som ju i allmänhet inte kommer i sysselsättning innan de har fyllt tjugo år eller mer. Under alla dessa år innan de kan försörja sig själva kostar dessa svenska barn och ungdomar oss en väldig massa pengar.

Jämför detta med att många hitkommande är vuxna individer, ej sällan med en yrkesutbildning och teoretiskt skulle de kunna börja arbeta så fort de har lärt sig svenska. Många får faktiskt arbete nästan på en gång. För de som trots allt inte genast får något arbete beror det mera på arbetsmarknaden än på de individer som förblir längre tid i arbetslöshet. I del tre i denna serie om vårt stackars Sverige går jag in på att arbetslösheten är politiskt skapad och önskad av våra politiker, helt i strid med vad de säger. Den anses till  och med vara nödvändig!

Dessa utifrån kommande människor är en billig resurs för samhället. Hela deras barndom och skolgång har deras hemländer bekostat. Tyvärr är Sveriges olika arbetsgivare dåliga på att ta vara på denna resurs. Ta en taxi och fråga den utländskt födde chauffören vad han sysslade med i sitt hemland. Bli inte förvånad om svaret blir läkare, ingenjör eller advokat!

Stackars Sverige!

Det är synd om oss. Vi får hit fina resurser, men vi värdesätter dem inte och vi tror hellre illa än gott om de hitkommande. Vi gör det lite till mans. Det är helt säkert vanligare bland de 12,9% som röstade på Sverigedemokraterna, men tyvärr gäller det nog även andra. Och just därför tar vi inte vara på de resurser som invandrarna utgör och Sverigedemokraterna vänder vår försummelse till invandrarnas nackdel. Allt tycks ju vara deras fel.

Nu har 12,9% röstat på ett parti som hotar att ställa till med nyval. Hade de istället röstat på det rödgröna blocket hade det funnits möjlighet att bygga ut välfärden. Det är ju trots allt bara den offentliga sektorn som kan ta ett samhällsansvar. Med en utbyggd välfärd skulle vi få det mycket bättre och dessutom kunde denna utbyggnad av offentliga sektorn anställa många av de utifrån kommande. 12,9% har saboterat dessa möjligheter.

Stackars Sverige!


Stackars Sverige! (Del 2 av 4)

Stackars Sverige! (Del 3 av 4)

Stackars Sverige! (Del 4 av 4)


24 exempel på att det är Jimmie och SD som står för hatet

Här är politikerna som Expressen avslöjat

Inget annat svenskt parti har anhängare som hotar journalister på det här sättet

”Sverigedemokraterna håller inte måttet”

Bara höjda löner kan rädda Sverige

 

Stackars Sverige (del 2 av 4)


Vårt land och fosterland

 

Skolan och invandrarna

I våras var det som vanligt skolavslutning och jag stod på gatan och såg på alla barnen på lastbilsflaken. De firade sin så kallade studentexamen. Alla hade vita mössor från realskolans ojämlika tid då en högre skola än folkskolan var förbehållen de mer besuttnas barn.

På flaken var det idel glada miner. Barnen hade gått ut gymnasiet. Det är ju dagens högre, men lägsta, frivilliga skola för dem som fått godkända betyg i den obligatoriska skolan och som har föräldrar som har råd att hålla barnen ekonomiskt under armarna en tid till. Alla barnen på bilflaken såg ut att vara äkta etniskt ursvenska barn. Klassamhället har förändrats, men klassamhälle består.

Jag såg också en klunga på cirka tio ungdomar som stod utanför ingången till Östra Nordstan, där de brukar hålla till. En del är svenskar och andra har utländsk bakgrund av utseendet att döma. Tre hade av utseendet att döma sitt ursprung i Afrika. Om alla dessa barn som jag såg utanför ingången till Östra Nordstan kommer från lågavlönade och lågutbildade arbetarfamiljer och har därför inte råd med nöjen som kostar pengar i vårt kommersialiserade samhälle. Men det är gratis att hänga utanför ingången till Östra Nordstans köpcentrum. De flesta kommer aldrig längre än dit. De har inte råd med Universeum, Ullevi eller Liseberg. De har ingen vana att gå på museum och andra kulturella offentliga rum. Men det finns glädjeämnen. De umgås över alla gränser. Hos dem gäller inte etnicitets-, ras- eller religionsbegrepp och de fördomar som följer i kölvattnet av sådant. De är bara kompisar.

I dessa underbara barns ögon såg jag en längtan. Det ville gärna ha varit med på lastbilsflaken. Men varför var de inte det?

?

Det sociala arvet

Utlandsfödda barn i grundskolan lyckas tyvärr sämre än andra med att få bra slutbetyg. De har svårare att få gymnasiekompetens. Sämst lyckas afrikaner, inte på grund av ”ras”, men det vill ju säkert rasister, nazister och främlingsfientliga Sverigedemokrater påstå,  utan på grund av bakgrund. Man kan till och med peka ut en orsak; Berlinkongressen 1884 då Europas stater delade upp Afrika sins emellan och sedan bedrev rovdrift på länderna och korrumperade hela samhällen.

Den som inte har föräldrar med bra utbildning och studievana får det svårare i skolan. Det gäller alla barn. Därför fanns det också etniskt svenska barn i gruppen utanför Östra Nordstan i Göteborg våren 2014. De som har lågutbildade föräldrar är dock i första hand barn med invandrarföräldrar och alltså i synnerhet barn med föräldrar från Afrika. Således kastar kolonialismens mörka historia än i dag en skugga över dagens verklighet. Bilden nedan illustrerar det tydligt. Läs mer här.

img010

Vad bilden tydligt visar är att invandrarbarn måste få extra stöd i skolan och särskilt barn från de delar av världen där utbildningsnivån är låg. De måste få mera hjälp än andra så att skolbetygen avspeglar faktisk förmåga hos barnen istället för föräldrarnas låga utbildning. Men här har Alliansen agerat tvärt emot vad som krävs! Alliansen har gjort det möjligt för ekonomiskt starka familjer att hyra in privatundervisning till sina barn genom skattefinansierat bidrag i form av RUT-avdrag för läxhjälp åt barn som faktiskt i allmänhet har välutbildade föräldrar med god studievana! Alliansen har såldes skapat en förmånlig chans till stöd och hjälp för i första hand barn som inte behöver det och till stor del finansierat av föräldrar till barn som är i särskilt behov av ett extra stöd! Det är bara ett exempel på så kallade reformer i Alliansens omvända ”Robyn Hood”-politik.

Barn som inte kvalar in för högre studier kommer att börja arbeta tidigare om de får chansen att komma in i arbetslivet och således kostar de också betydligt mindre för samhället än genomsnittet för de infödda barnen, statistiskt sett. Barnen på lastbilsflaken är de som är de dyra, inte barnen som såg på. Inte ifall de får några jobb.

Om dessa barn med dåliga betyg inte får arbeten beror det ju givetvis på att det inte finns några arbeten att få för de lågutbildade, vilket i sin tur bland annat beror på företagen som inte anställer människor med dåliga betyg. Men det beror också på att företag inte anställer fler än de oundgängligen behöver och för att de avskedar så fort de kan. Fastanställningar hör snart helt till historien, men bemanningsföretag tycks ha kommit för att stanna. De privata företagen anlitar arbetskraft enbart den tid de behöver, som det är numera. Det ligger således i systemet, i vårt kapitalistiska samhällssystem, att det finns arbetslöshet. Och arbetslöshet kostar, inte för företagen men väl för samhället. Ytterst få arbetslösa har sig själva att skylla. Men det finns ännu en förklaring till varför vi har en hög arbetslöshet.

Om en regering menar allvar med att ta krafttag mot arbetslösheten måste press sättas på företagen, inte på de arbetslösa! Och därför måste det också poängteras att våra politiker än i dag rättar sig efter Milton Friedman som lanserade teorin om den nödvändiga arbetslösheten på ca 7%. Men mer om det i del tre i denna serie om stackars Sverige där jag tar upp att arbetslösheten faktiskt beror på politiska beslut.

Stackars Sverige!

12,9% av  Sveriges röstberättigade ville ha en förändring och röstade på Sverigedemokraterna. Fick de då vad de önskade sig?

Naturligtvis inte.

Nu ser det politiska landskapet ut som så att vi får en så kallad ”vänsterregering” som har så svagt stöd hos folket och i riksdagen att den till stor del måste dansa efter Allianspartiernas piska och ingen större förändring är möjlig. Allt det som 12,9% ville ha bort kommer att bestå!

Stackars Sverige!


Stackars Sverige! (Del 1 av 4)

Stackars Sverige! (Del 3 av 4)

Stackars Sverige! (Del 4 av 4)


När man har begränsat invandringen, tror du verkligen att det slutar där?

”En markant vänstervind gick S fullständigt förbi”

Stackars Sverige (del 3 av 4)


Vårt land och fosterland

 

Invandrarna och kriminaliteten

12,9% av de röstande i det senaste riksdagsvalet valde Sverigedemokraterna. Alla föll inte för det främlingsfientliga budskapet. Kanske många bara ville ha en förändring efter alla neddragningarna som Alliansen har gjort i välfärden. Och i så fall var det väldigt dumt tänkt. Sverigedemokraterna är ju ett ännu mera högerextremt parti än de som ingår i Alliansen.

En del kanske röstade på partiet för att de tycker att invandrarna är för många och de begår så många brott. I ”Stackars Sverige (del 1 av 4)” avfärdade jag de främlingsfientligas påståenden om att muslimer begår de flesta våldtäktsbrotten. Jag nöjde mig med en bild för att avfärda den saken.

Våldtäktsmännen

Mer än så behöver ju inte sägas. Men hur är det med andra brott, som misshandel och stöld till exempel. Jag kommer strax till det.

 

Plötsligt kommer polisen

Du sitter som vanligt på jobbkontoret. Utan förvarning rycks dörren upp och in stormar en massa poliser och skriker ”Var är chefsekonomen?” Du chockas och stammar fram att han sitter längst bort i korridoren. Poliserna rusar dit. Efter en stund kommer de ut med både honom och hela bokföringen. Samtidigt har de gjort razzia hemma hos företagets ägare. Och strax sitter de gripna på stationen medan bokföringen kollas upp. Efter en vecka har man hittat vissa ”oegentligheter”, som ekonomiska brott förskönande kallas. Men vad gick man på? Hade man fått något tips?

Nej, det var bara en rutinkontroll som gav för polisen positivt resultat, om än något klent. Det var några dubbelfaktureringar och det vanliga med uteblivna inbetalningar av skatter och momsredovisning, brott som bara drabbar staten och det allmänna, det vill säga oss allesammans.

Lustigt nog kunde din äkta hälft till kvällsfikat berätta om en annan razzia. Polisen hade stormat in på fabriken på samma burdusa sätt för att kontrollera att arbetsmiljölagen följdes till punkt och pricka. Och flera chefer och ägaren greps då man upptäckte en del allvarliga ”brister” både vad gällde säkerhet och miljö. Sådana försumligheter kallar man helst inte för kriminalitet, fast de begås på ett systematiskt sätt. Det är ju en del av det ”samhällsbärande” etablissemanget som har råkat ”missa” vissa skyldigheter.

”Nej, men så går det väl inte till!”, säger du. Nej, så går det inte till. Och just därför är det många brott som aldrig upptäcks. Så ser verkligheten ut. Det är många ur socialgrupp ett som aldrig ens blir misstänkta för brott. Det är för dem ganska riskfritt att bryta mot vissa lagar som aldrig gäller en vanlig människa som bara har ett vanligt arbete, eller kanske inget alls. Skulle det bli åtal så finns resurser för att anlita de bästa advokater. Och skulle de ändå dömas så är straffen sällan fängelse. Istället stannar det vid böter som inte drabbar någon fattig. Kanske man rent av kan skylla allt på en förman. Eller så mal rättsapparaten så långsamt att allt är preskriberat när utredningen väl är slutförd. Så går det däremot till!

 

En annan verklighet

Folkvimmel

”Hej! Stanna! Har du några vapen på dig? Töm fickorna, du kan ha knark! Vad har du i väskan? Ge den till oss, vi ska kontrollera den!” Det var två poliser som stoppade min vän. Med handskbeklädda nävar höll de honom i ett stadigt grepp om armarna och visiterade honom. Han har ett helt vanligt jobb och har aldrig begått något brott. Han kom gående helt nykter mitt på ljusan dagen i stans stora köpcentrum. Det enda som utmärkte honom var hans ickesvenska utseende.

Givetvis hittades inget olagligt. Vi radio kom de fram till att han var svensk medborgare sedan många år. Poliserna gick därifrån utan att kunna gripa honom för någonting. ”Det var väldigt obehagligt. Folk runt omkring glodde när de gick förbi och trodde jag hade begått något brott. Och sen fick jag plocka upp alla mina saker som de bara lämnade på marken. Jag hade kunnat bli bestulen innan jag hunnit krafsa ihop och ta hand om alltsammans.”, sa han när han berättade om det. ”Det är inte första gången jag stoppas för att de ska kontrollera min identitet.”, tillade han.

Det är två olika verkligheter som infödda med svenskt utseende och människor med annat utseende lever i. Och de som tillhör överklassen lever i inte ens i någon av dessa världar. I deras värld ber polisen lite skämmigt om ursäkt om de måste kontroller något.

Bland de värst drabbade är invandrarungdomar. Ofta råkar de ut för att polisen kollar upp dem rent rutinmässigt, som vore de garanterat kriminella allesammans. Det drabbar dem långt oftare än vad det drabbar våra infödda små rackarungar. Och naturligtvis föder det här ett polishat, som till exempel har kommit till uttryck i förorter med bland annat kontraproduktiva och helt meningslösa bilbränder som följd. Tyvärr leder det till att polis och invandrarungdomar helt saknar respekt för varandra.

 

Den som söker skola finna

Tänk så mycket visdom som döljer sig i talesätt. För så är det ju. Om polisen kontrollerar invandrare men inte de infödda, för att inte tala om överklassen, så är det ju mer sannolikt att man griper en invandrare som faktiskt har begått brott. Ja, risken är även större att en invandrare  blir oskyldigt dömd för att den inte lyckats bevisa sin oskuld och inte haft råd med egen advokat utan fått nöja sig med den som råkade stå på listan. Och detta sätter sina spår i brottsstatistiken!

 

Tänk på ett brott!

Tänk på något vanligt brott! Vilket tänker du på? Rån? Misshandel? Stöld? Antagligen gissade jag rätt. Och det är dessa brott som polisen prioriterar och spanar på dygnet runt. De stormar inte in på företagen för att kontrollera att lagarna efterlevs. Till exempel att folk får ut sina avtalsenliga löner eller att företaget inte anlitar svart arbetskraft. De är fokuserade på ”vardagsbrotten”, som det heter. Men allt företagsfiffel är också vardagsbrott. Man spanar bara inte på dem och kallar dem inte ens för vardagsbrott.

Nu har det gått elva år sedan en kompis förslog att vi skulle kila in i en tobaksaffär. Klockan var cirka halv tio på förmiddagen och han var sugen på en öl. Det kunde man få där i 33-cl burkar. Glas tillhandahölls inte. Spelautomaterna var till råga på allt olagliga, fick jag senare veta. På mindre än fem hundra meters avstånd låg polisstationen, varför affären regelbundet besöktes av poliser som handlade där. Ingen sa något. Alla såg vad som pågick. Ingen ingrep. Ändå fanns självklart inget utskänkningstillstånd. Hur det är i dag är mer än jag vet. Jag har aldrig varit där sedan den gången.

 

Det finns skillnader

Polisprio

Det är ju inte bara dessa skillnader som leder till en överrepresentation av invandrare i vår domstolar. För överrepresentation finns, det kan vi inte komma ifrån. Men beror det på en större brottsbenägenhet hos människor som är utifrån kommande bara för att de är just utifrån kommande?

Ska man tro de invandrarfientligas propaganda så är det ju så. Men det ska man ju inte. Jag har redan berört flera skäl som leder till denna överrepresentation. Ett av dem ska jag utveckla närmare eftersom det kanske inte var tydligt nog i texten ovan.

De som vanligtvis begår vardagsbrotten som polisen aktivt spanar på är människor ur arbetarklassens lägre skikt. Det är i detta skikt många invandrare befinner sig. De är oftare mera utsatta, har sämre utbildning, mindre ekonomiska resurser och frustrationen är av många olika skäl större bland dem. Det är just sådana faktorer som är grogrunden för många brott av den så kallade vardagskaraktären, som just ungdomar begår. Det är klart att det bidrar.

 

Låt oss göra ett tankexperiment.

Jimmie Åkesson lyckades göra Sverige helt invandrarfritt. Många svenskar skulle halka ned ett pinnhål på den sociala skalan eftersom de måste fylla luckorna efter invandrarna. Är det då någon som verkligen vill tro att de så kallade vardagsbrotten skulle minska? Det har jag svårt att tro. Men givetvis var det bara svenskar som begick dessa brott och nästan alla var frustrerade låginkomsttagare.

Nu har nog några av de 12,9% som röstat på Sverigedemokraterna gjort det på grund av brottsligheten. I så fall har de bortsett från större delen eller kanske rent av hela den övriga delen av den politik Sverigedemokraterna har på sin agenda.  De kanske knappast ens känner till den. I så fall är det skrämmande, därför att många tycks fastna för en enskild fråga och ids inte ta reda på hela det det politiska konceptet. Det gäller för övrig även många som väljer andra partier också. För just så är det. När TV intervjuade folk på stan var det några som sa att de valde Sverigedemokraterna för att de lyfte pensionsfrågan. Ändå är det inte ens fickpengar Sverigedemokraterna har att erbjuda.

Åkeson pensionsljuger

Det gäller att tänka lite längre, både när det gäller fickpengar och fickstölder och hur saker hänger ihop. Men för 12,9% var det uppenbart för mycket begärt!

Stackars Sverige!


Stackars Sverige! (Del 1 av 4)

Stackars Sverige! (Del 2 av 4)

Stackars Sverige! (Del 4 av 4)


 

Brottsdömda SD:are kommer in i riksdagen

 

Stackars Sverige! (del 4 av 4)


Vårt land och fosterland

 

Invandrarna och arbetslösheten

Om en regering menar allvar med att ta krafttag mot arbetslösheten måste press sättas på företagen, inte på de arbetslösa! Och därför måste det också poängteras att våra politiker än i dag rättar sig efter Milton Friedman som lanserade teorin om den nödvändiga arbetslösheten på ca 7%.

Det är en teori som inte fungerar. Den har aldrig bevisats men däremot ofta visat sig vara felaktig. Likväl håller politikerna fast vid den! De eftersträvar alltså en arbetslöshet kring 7%, men det är inget som de öppet talar om för oss. De pratar om att sänka arbetslösheten, men agerar utifrån att en sänkt arbetslöshet ökar inflationen. Och detta trots att sanningen är att inflation i alla tider har skapats uteslutande av av att det finns för mycket pengar i omlopp. Mängden cirkulerande pengar hade regeringar och statsmakter tidigare kontrollen över, men sedan ett antal decennier är det bankerna som skapar pengar och staterna har inget inflytande över denna penningproduktion!

Penningproduktion

Bankernas penningproduktion hänger intimt samman med långivningen. Det är när bankerna beviljar lån som de samtidigt skapar pengar ur ingenting. Det är ett faktum som varken banker eller politiker vill erkänna och många politiker har inte ens någon kunskap om det. Men det är ett viktigt inslag i vår ekonomi så som den just nu fungerar. Det kallas konsumtionssamhälle och borgerliga ekonomer anser att konsumtionen hela tiden måste öka för att hålla igång samhället. Mer produktion måste ge mera konsumtion annars stagnerar ekonomin. Och konsumtionen måste upprätthållas med nya lån. Räntorna på lånen måste betalas med ytterligare nya lån i det oändliga och skuldsättningen bara ökar. Det är en omöjlig utveckling i längden och en ekonomisk katastrof lurar runt hörnet. Men ingen tycks kunna hejda marschen mot den oundvikliga avgrunden. De okunniga ser inte ens vad som måste komma.

Kopplingen mellan cirkulerande penningmängd och inflation är känd sedan länge, men Milton Friedman lade ut en dimridå och fick nobelpris i ekonomi för det när han istället kopplade inflationen till låg arbetslöshet. Och än i dag driver politikerna denna tes och just därför har vi arbetslöshet. Den är till stora delar skapad med medveten politisk vilja. Därför är det också en ren lögn när politiker talar om insatser mot arbetslösheten. Det förklarar också varför det aldrig blir något resultat av alla arbetsmarknadsåtgärder.

Kopplingen mellan inflation och arbetslöshet är bara en skröna!

Valet till riksdagen 2014

Människor har nu röstat på Sverigedemokraterna. Bland annat på grund av invandringen. Tyvärr för att de tror att invandring skapar arbetslöshet. Och tyvärr för att de inte inser att varje människa är en marknad och en tillgång för samhället och att glesbygd är oekonomiskt medan hög befolkningstäthet är grunden för en god samhällsekonomi.

Stackars Sverige som varken har media eller politiker som vill avslöja sanningen om hur vår ekonomi fungerar. Och stackars Sverige som har ett parti som lockar 12,9% av väljarna på en politik som ”förklarar” allting med invandringen, även arbetslösheten, trots att detta påstående är lika felaktigt som Milton Friedmans ekonomiska och prisbelönta fantasi-teorier. Och nu har dessa 12,9% försatt landet i en situation där ingen riktigt stabil och handlingskraftig regering kan bildas med mindre än att den driver en politik som nära ansluter till den politik Alliansen bedrev. Det var ju just den politiken som curlade de främlingsfientliga Sverigedemokraterna. Det blir alltså ingen större politisk skillnad med regeringsskiftet och sannolikt leder det till än fler röster på Sverigedemokraterna vid nästa val, som kanske kommer redan i höst. Stackars Sverige!

img011(Klicka på bilden så blir den större)

Till alltför stor del är de arbetslösa de som är våra invandrare. Hade vi inte haft några invandrare hade det istället bara varit svenskar som var arbetslösa! Med Friedmans teori bakom den ekonomiska politiken rör det sig alltså om cirka 7%, oavsett om vi har några invandrare eller inte! Detta anser politikerna såldes vara alldeles nödvändigt! Men arbetslösheten är inte nödvändig, den är politiskt skapad, men det talar man tyst om!

Märkligt nog har många okunniga människor två diametralt motsatta uppfattningar samtidigt: ”Invandrare kommer bara hit för att leva på bidrag!” och ”Invandrarna tar vår jobb!” Två påståenden som de främlingsfientliga har hittat på. Det är märkligt hur lite logik och hur mycket motsägelsefulla vanföreställningar som ryms i vissa människors hjärnor.

Varje människa är en marknad.

Många företag växer över tid och den inhemska marknaden räcker till slut inte till. De etablerar sig på utländska marknader för att få avsättning för sin produkter. I det sammanhanget spelar det inge roll hur köparen ser ut, vilken etnicitet den har och ej eller vilken religion den bekänner sig till. Det enda som räknas är att det finns människor som köper produktionen i varuledet och att de kan betala för sig, med eller utan att ta lån. Var denne köpare bor spelar ingen roll. Den kan bo utomlands lika väl som den kan vara infödd svensk eller invandrare. Varje människa är nämligen en marknad så snart den konsumerar. Och då spelar det ingen roll, som sagt, hur köparen ser ut, vilken etnicitet den har och ej eller vilken religion den bekänner sig till. Det enda som räknas, vill jag upprepa, är att den köper, köper och köper och att den kan betala för sig.

Arbetstillfällen

När det finns en marknad kan en produktion hållas igång och då skapas arbetstillfällen. Och marknaden växer om befolkningen växer. Men företagen blir alltmer globaliserade och arbetstillfällena förläggs där löner, arbetsvillkor, skatter och lagstiftning anses gynnsammast. När det ligger till på det viset beror ju inte arbetslösheten på invandrarna utan den beror på företagen och på regeringen som inte styr upp företagen. Likväl skyller Sverigedemokraterna mot bättre vetande arbetslösheten på invandringen. Något sådant samband finns helt enkelt inte. Att det förhåller sig precis tvärt om har jag redan visat.

Mest skrämmande är att vare sig media eller våra partiers politiker inte avslöjar Sverigedemokraternas påhittade och icke existerande samband mellan invandring och arbetslöshet. De och media borde se det som sin plikt att upplysa om den faktiska sanningen. Då hade vi sannolikt förskonats från Sverigedemokraterna. Så varför är det så att lögnerna tillåts utan att bemötas sakligt? Jo det finns en politisk önskan att arbetarklassen är splittrad i ”vi” och ”dom” och okunnigheten hos de vanliga människorna är kapitalets styrka.

Stackars Sverige!

Reinfeldt curlar SD 2

En sådan regering som vi nu har haft under åtta år har varit rent förödande för Sverige.

”Vi har fått fas 3, jobbcoacher, a-kasseförsämringar, cancersjuka som måste gå till arbetsförmedlingen, staplingar av visstidsanställningar och en välfärd som kommer behöva massvis med nya pengar, enligt Konjunkturinstitutets prognoser.

Borg har dessutom sänkt fastighetsskatten och bolagsskatten. Han har tagit bort förmögenhetsskatten och infört rader av skatteavdrag så att det blir billigare att renovera köket eller få städat hemma i stället för att bygga nya hus.

Mot arbetslösheten och det så kallade utanförskapet har hans politik inte fungerat. Det där är inget strålande facit för en framgångsrik och förment apolitisk finansminister. Däremot är det ett finfint facit för en väldigt framgångsrik Moderatpolitiker.” / Daniel Swedin

Det är helt klart så att detta har fått politiskt okunniga att söka en alternativ politik. Som vettskrämda kreatur som precis har räddats ur en brinnande ladugård springer de in i eldhavet igen! Just så begåvat har våra Sverigedemokratiskt röstande väljare betett sig i valet tjugohundrafjorton! Det är skrämmande! Stackars Sverige!

 

Nu

Moderaterna har satt sin prägel på svensk politik under åtta år. I två mandatperioder har klyftorna i samhället ökat riktigt rejält och stora grupper som redan haft det illa ställt har fått det än mycket sämre. I dessa grupper som har missgynnats finns många, som liksom många andra i samhället, saknar både intresse och intellektuell förmåga att sätta sig in i samhällsfrågorna. Därför lyssnar de gärna till mycket enkla budskap om icke existerande samband när rasister, fascister och Sverigedemokrater gör sina illvilliga röster hörda. De som lyssnar till detta förrädiska tal lockas att tro att deras försämrade välfärd beror på invandringen istället för att se hur det egentligen ligger till; att försämringarna bara beror på en skoningslös högerpolitik förd av Alliansen med Moderaterna i spetsen. Och resultatet ser vi i valresultatet. 12,9% röstande på en politik som är ännu mera högerextrem än den politik som regeringen man ogillade drev.

Stackars Sverige!


Stackars Sverige! (Del 1 av 4)

Stackars Sverige! (Del 2 av 4)

Stackars Sverige! (Del 3 av 4)


 

SD har vunnit nu – och de struntar i dig

Vem är dummast?

100 antirasistiska boktips

Bara höjda löner kan rädda Sverige

FINANSSEKTORN OCH VÄRLDENS MÄKTIGASTE BOLAG

21 stödmiljarder betalades ut till arbetsgivare