Cyniskt spel med människoliv


Från politisk idé …

 

till dödlig konsekvens

En kvinna har avlidit i Stockholms privata förlossningsvård. Detta dödsfall är inte bara ytterst tragiskt, det var även fullständigt onödigt!

Hon blev ett offer på profitens altare.

En äkta make har drabbats av bottenlös sorg och ett barn har förlorat sin mor och kanske även drabbats av skador för livet. Det vet vi ännu inget om.

Tragedin är för de inblandade obeskrivlig.


 

1

De politiskt ansvariga

Den moderata politiska idén handlar om att privatisera. Det är lösningen på allting. När således förlossningsvården går på knäna i Stockholm är inte lösningen att bygga ut landstingets egna resurser. Istället stödjer man från moderat håll privata initiativ.

I Stockholms läns landsting har Filippa Reinfeldt (M) betydande makt i egenskap av innehav av olika ansvarsområden.

Filippa reinfeldts ansvarsområden

Stockholms läns landstings politiska ledning domineras under åren 2010 – 2014 av moderater och övriga borgerliga partier, vilket framgår av bilden nedan. Det är då man öppnar möjligheten för privata vinstdrivande intressen inom förlossningsvården i Stockholmsregionen. Och för att släppa in dessa profitörer på skattemedlen måste regelverket ändras, eftersom det nästan var omöjligt att bedriva förlossningsvård utanför akutsjukhusen.

Stockholms läns landsting beslöt således att se över regelverket och tumma på patientsäkerheten för att den privata förlossningskliniken BB Sophia skulle kunna öppna. Att det var moderaterna, med Filippa Reinfeldt i spetsen, som drev igenom regeländringarna kan ingen förneka eller ens förundras över.

SLL ledning

2

Remisser

Remissvar 1

I ett remissvar 2008 till landstinget var Svensk förening för obstetrik och gynekologi, SFOG, kritiska till separata förlossningsenheter utan koppling till övrig gynekologisk verksamhet. ”Främsta skälet till en sammanhållen verksamhet är att det behövs en samlad kompetens för att kunna upprätthålla en hög patientsäkerhet. Skapar man enheter med förlossningsvård utan gynekologi så blir det svårare att hantera svåra komplikationer som kan uppstå”. Det sa Charlotta Grunewald, som då  var ordförande i SFOG, till DN.

Remissvar 2

När förslaget än en gång gick ut på remiss, 2013, fick SFOG ge sina synpunkter åter igen och denna gång hade de plötsligt inga som helst invändningar! Alla farhågor var puts väck! Remissvaret från maj 2013 undertecknades av styrelsens ordförande Harald Almström. Den 1 oktober samma år tillträdde han som vd på BB Sophia”Harald Almström gav råd till landstinget om regeländringar som möjliggjorde verksamheter som BB Sophia. Kort därefter tillträdde han själv som vd för BB Sophia.” / DN (länk som ovan)

3

Dödsfall

Efter 13 års äktenskap och fem år av fertilitetsbehandlingar hade paret äntligen blivit med barn. Den blivande mamman var bara 1,53 lång och barnet vägde nästan fem kilo. Trots det hade ingen av barnmorskorna på BB Sophia i Stockholm övervägt kejsarsnitt!

Förlossningskliniken BB Sophia ”är auktoriserad av Stockholms läns landstings vårdval för förlossningsvården. Den är en del av den offentligt finansierade vården. Avtalet med landstinget gäller förlossningar för kvinnor som nått graviditetsvecka 37, med undantag för dem som bedöms ha en förhöjd risk. Källa: Wikipedia.

”Kvinnan är stark och klarar mycket mer än vad man tror”, sa sjukvårdspersonalen, enligt pappans historia. Men förlossningen blev komplicerad och efter två dagar av intensivt värkarbete valde sjukvårdspersonalen att sätta i gång förlossningen. Mamman var då helt utmattad.

Maken sa till personalen flera gånger att hon inte orkade mer. Men kvinnan uppmanades istället att fortsätta att krysta. Strax därefter blev kvinnan askgrå i ansiktet, blå på läpparna och okontaktbar. Maken ropade att något var fel, att hon inte andades, ropade igen, men upplevde att ingen lyssnade. Det var först när man vände mamman som man upptäckte att hon var okontaktbar. Då uppstod tumult och en läkare påbörjade hjärt- och lungräddning. Då saknade kvinnan puls och hade inte andats på mellan tre och fem minuter.

Läkaren lyckas få igång hjätat. Efter en och en halv timme fördes hon med ambulans till Karolinska sjukhuset. En dryg vecka senare avled hon till följd av omfattande hjärnskador på grund av syrebrist och hjärtstillestånd. Hon fick aldrig se sitt barn.

Det borde ju vara alldeles uppenbart att detta kunde bli en riskförlossning då kvinnan var så liten och barnet så stort. BB Sophia har inget tillstånd för riskförlossningar på grund av avsaknaden av akutsjukvård. Sådant kostar ”onödiga” pengar och BB Sophias uppgift är att vara vinstdrivande, med specialisering på okomplicerade förlossningar. Resten får den offentliga vården ta hand om. Ändå valde man att skriva in kvinnan på kliniken. Det är cyniskt. Och nu har denna cynism skördat ett liv. Det är ett offer på profitens altare.

Kritiker menade att det bara var en fråga om när, inte om, ett liv skulle skördas. Det tog alltså mindre än ett år.

Källor:

AB

EXPRESSEN Mer

”Kliniken blev redan innan öppnandet hårt kritiserad för att den skulle sakna resurser för att hantera svåra komplikationer. Och många inom förlossningsvården utryckte farhågor när landstinget beslutade att införa fri etablering av förlossningskliniker. Svensk förening för obstetrik och gynekologi, SFOG, som består av svenska gynekologer och förlossningsläkare, varnade för beslutet 2008. I ett remissvar till landstinget var de kritiska till separata förlossningsenheter utan koppling till övrig gynekologisk verksamhet, verksamhet så som BB Sophia.” / DN

”… planerna på att transportera akuta fall med förlossningskomplikationer till andra sjukhus avråder vi definitivt från. Det är alldeles för medicinskt riskfyllt och när Allmänna BB stängdes i Stockholm på 1970-talet var det just av det skälet att det inte låg intill ett akutsjukhus med alla dess resurser, säger Susanne Ledin Eriksson.” / SvD

”Vi blev sedan ombedda att göra en inspektion på BB Sophia i slutet av januari där vi kom fram till att kravspecifikationen vi ställt upp inte uppfylldes. Vi som gjorde inspektionen är Sveriges dugligaste förlossningsnarkosläkare. Man hittar ingen högre kompetens. Politikerna i Stockholm har drivit igenom att det ska privatiseras till nästan vilket pris som helst”, säger Ove Karlsson, vårdenhetsöverläkare på Östra sjukhuset. Citat: EXPRESSEN

Den 3 mars 2014 öppnade BB Sophia sina dörrar ”för kvinnor i graviditetsvecka 37+0, utan förhöjd risk”. Källa: Dagens Medicin.

”Vi ser allt fler tecken på att mycket i Stockholms sjukvård går åt fel håll. Sjuka äldre bollas mellan vårdgivare, barncancerpatienter lotsas runt mellan olika sjukhus och olika län, och födande kvinnor hänvisas till andra kliniker än de valt. Gång på gång hör vi hur personal larmar om bristande patientsäkerhet och stress. Vårdplatsbristen är akut och på akutmottagningarna tvingas våra äldre ligga och vänta i flera timmar på att få hjälp.

I grunden handlar det om bristande planering och ansvar från den Moderata politiska ledningen. Deras lösningar har varit privatiseringar och skattesänkningar.” / Helene Hellmark Knutsson (S)

Sjuksköterskan My Morin skickade ett mail till sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (M). Hon avslutar det med följande rader: ”Jag ber dig inte längre att ta ansvar Filippa och jag ber dig inte förstå eller ens svara på detta brev. Däremot kräver jag din avgång då jag anser att du bryter mot hälso- och sjukvårdslagen.”

När BB Sophia öppnade varande många för att säkerheten var för dålig. ”Alla förlossningsavdelningar i Sverige ligger ju på akutsjukhus utom den här på BB Sophia” / EXPRESSEN. ”Vi befarar att enstaka patienter kan komma att fara illa, eller till och med dö”. / EXPRESSEN.

BB Sophia ledning

Klinikens inställning var att om något skulle tillstöta kan man skicka patienten till den offentliga sjukvården. Alltså, man vill bara tjäna pengar och får man problem så lastar man dem på det offentliga. Det är mycket cyniskt. Nu har det visat sig att inte ens den modellen fungerade.

BB Sophia

(Frågetecknet är nog obefogat)

BB Sophia rekryterade barnmorskor för sin verksamhet, vilket bidrog till en barnmorskebrist vid övriga förlossningskliniker i Stockholmsområdet. Någon påtaglig förbättring av förlossningsvården i Stockholmsområdet genom förlossningsavdelningens tillkomst blev det alltså inte.

BB Sophia är ett helägt dotterbolag till Praktikertjänst AB med målsättning att vara vinstdrivande. Då gäller det att inte ha mer än det nödvändiga för att förlösa kvinnorna. Och just så är upplägget på BB Sophia. Lokalerna är moderna och ger mer associationer till hotell än sjukhus. Flott värre kan man säga. Se deras bildgalleri. Det är inte där det brister! Läs också

”Om Filippa Reinfeldt dessutom släpper fram Sverigedemokraterna blir det direkt provocerande. Stockholm är det moderata skyltfönstret och där skulle hon visa att det är okej att ge SD inflytande. Normaliseringen skulle gå med expressfart. Välkomna till Stockholm, här är det rasisterna som avgör vem som får vård. 

Under Filippa Reinfeldts tid som sjukvårdslandstingsråd har den rika innerstaden fått fler vårdcentraler för i grunden friska patienter medan de riktigt sjuka tvingats köa på akuten.” / AB

M privatisering

 Nysatsning av Moderaterna