Åkessons nya utspel MOT rasism


Efter Skavlan finns ett behov

 

Nu måste svenska folket faktiskt förstå, säger han

Och han poängterar att partiet inte har rasism i de egna leden. Detta bör stå helt klart nu när man lägger en motion i riksdagen idag den första april tjugohundrafemton. Ett datum som blir historiskt för partiet.

SD ny intolerans

Historisk världssensation


Genombrott!

 

NASA:s nya rapport från en tidigare uppmärksammad exoplanet

Planeten som upptäcktes för fem år sedan ligger inom den zon där vatten kan existera i flytande form (under förutsättning att atmosfärstrycket är det rätta). Atmosfären innehåller 27% syre, alltså något mer än jorden. 71% är kväve. Resterande gaser är bland annat metan, som anses vara ett tecken på liv. Analysen bygger på spektrometriska undersökningar som sonden PHILSPECTOR gjort av planeten, katalogiserad som 2010SA0104wow i stjärnbilden sagitarius. Se även här!

Nedan ses planeten och det är den bästa bild som någonsin har tagits på en planet i ett annat solsystem. Den är upplagd på NASA:s hemsida, varifrån jag har hämtat den.

Planeten kretsar kring stjärnan Sagitarius 20A0401-15, vilken är 2,3% mindre och ca tre miljarder år äldre än solen. Det innebär också att det eventuella liv som tros finnas där har haft motsvarande längre tid att utvecklas, menar Stella Novus på ESA:s astrobiologiska enhet i Köln.

Spektakulärt

Det som nu gör den sensationella upptäckten från 2010 ännu mera spektakulär är att det inte kan uteslutas att planeten hyser en högtstående tekniskt överlägsen kultur. I nuläget finns ingen naturlig förklaring till de radiovågor i långvågsregistret som har mottagits från planeten de senaste tre månaderna. Dock har inget meningsfullt meddelande kunnat avkodas, men som Xi Yang, forskningsledare bakom SETI-projektet, säger: ”Det är ingen matematisk formel och därför sannolikt inte ett meddelande avsett för oss utan för kommunikation med en annan interstellär civilisation, om man får spekulera.” Han tillägger: ”Intresset riktades mot stjärnan och dess planetsystem, som innehåller 4 hittills upptäckta planeter, efter att astronomer vid VLA-observatoriet hade fångat upp syncrotronstålning  av lasertyp IBC3PH och med en modulerad frekvens på hypobar disconterad herzomodolv nivå, vilket som sagt inte enligt kända fysikaliska lagar kan frambringas på naturlig väg.”

Strålningen tycks dock innehålla någon form av budskap bekräftar andra källor från SETI-projektet.

1-4-15

Vi lever i en spännande tid!

Om vi sänder ett meddelande nu kommer vi att kunna ta emot ett svar tidigast om tusen år, om någon nu orkar vänta. Trots det så säger jag: Oj, det här var riktigt spännande!

Gå in på sidan APOD?spec.rep.guv.com och läs mera!