Pyramidspel


Ett ohållbart spel

Och ändå dagens världsomspännande ekonomi

Det kallas kapitalism och det är kapitalismens sista fas. Dess dödsryckning! Ja, jag befarar det samtidigt som jag hoppas på det.

Men först vill jag tacka Kao som genom sitt inlägg inspirerade mig till detta inlägg.

Pyramidspelet

Jag skrev således en kommentar till Kaos inlägg och den återger jag med vissa uppdateringar här:

Det är nu många år, flera decennier faktiskt, sedan jag läste att en ekonomiprofessor (minns ej namnet) vid ett universitet i USA (minns ej vilket) rekommenderade sina studenter att läsa Das Kapital.
Han lär ha sagt ”Ska ni förstå samhällsekonomi så måste ni läsa Marx!”

Det kan låta konstigt i öronen på den som aldrig har läst Marx utan tror att han skrev om ett utopiskt samhälle. Det är ju vad de flesta tror, vilket folk avslöjar när de säger ”Det går ju aldrig att genomföra!”

Vad Marx gjorde var ju bara att beskriva det rådande samhällsekonomiska systemet, hur det fungerar och dess inneboende drivkrafter och motsättningar. Alltså ett samhällssystem som vi har just nu och alltsedan före Marx. Och det har ju fungerat! Men det är på väg att sluta att fungera, helt i enlighet med Marx’s teori!

I Andreas Cervenkas artikel Lösningen på det globala pyramidspelet i SvD skriver Andreas Cervenka bland annat att ”BCG” (”En av världens största och mest välrenommerade konsultföretag, Boston Consulting Group ) ”föreslår tio konkreta åtgärder som västvärldens ekonomier måste genomföra för att rädda situationen.”

Den första åtgärden skulle vara att ”Ta itu med skulderna omedelbart.” Och att ”Inte minst är det viktigt att erkänna att en del av skulderna helt enkelt inte kommer att kunna betalas tillbaka. Att bara skjuta upp det jobbiga kommer leda till ännu större problem längre fram.”

Det är precis som för vanligt folk, att när man har lånat alltför mycket så är det kört och man kan inte betala tillbaka.

I en ekonomi som dagens, där pengar skapas ur intet genom att bankerna lånar ut pengar, måste skuldsättningen öka för att hålla igång hela maskineriet, på precis samma sätt som en person som finansierar betalningen på sina kontokortskrediter genom att skaffa sig fler kontokortskrediter. Det blir ett pyramidspel! Det går en tid, men sen är festen förbi och där är vi i dagens värld när som helst.

Det finns bara ett sätt nu att rädda vad som räddas kan och egentligen är det inget svårt. Det gäller bara att ta ett samlat grepp om verkligheten och den ser ut så här: Det man har lånat ut är något som man kan leva utan annars hade man inte lånat ut! Och det man kan låna ut kan man alltså avvara!

Man kan alltså dra ett streck över sina fodringar och bara gå vidare. Det kan alltså alla kreditgivare, banker och länder, göra. Det man inte kan få tillbaka kan man bara glömma och så går man vidare. Girigheten blir annars ens död. I det här fallet blir det kapitalismens död.

Det andra man ska göra enligt BCG är ”Minska välfärdslöftena”. Med detta menar man alltså ”Höjd pensionsålder, lägre förmåner och effektivare sjukvårdssystem.”
Det är precis det som Alliansens politik gick ut på. Det är Anders Borgs ekonomiska modell. Men den är fullständigt fel!

Borg som finansminsiter

När vi tog oss ur trettiotalskrisen var det just genom att satsa på offentliga åtgärder.
USA satsade på infrastruktur, Storbritannien på välfärd och Tyskland på motorvägar och kapprustning. Och folk kom i sysselsättning, arbetslösheten sjönk och folk fick pengar att konsumera för och därmed fick företagen fart på produktionen. Allt handlade ju om en överproduktionskris!

I Sovjetunionen, där man inte hade en kapitalistisk ekonomi, hade man inte samma problem. Det fanns ingen överproduktionskris i Sovjetunionen eftersom sådana kriser enbart hör en kapitalistisk ekonomi till. Sådana kriser fanns inte innan kapitalismen uppstod!

I Sovjetunionen behövde man bygga upp det som första världskriget hade raserat och det gjorde man med offentliga medel i en planekonomi och inte i en kaotisk ekonomi som ju kännetecknar all privatkapitalistisk ekonomi!

Bara en offentlig sektor kan rädda ekonomin!
Självklart är det vansinne att satsa på militär upprustning, såsom Hitler gjorde och som ju framför allt USA gör idag. Det är pengarna i sjön. Världsekonomin förlorar på krig, men kapitalisterna berikar sig (sic!) och klyftorna i det globala samhället ökar! Därmed minskar den totala konsumtionen och ekonomin världen över stagnerar. Det är bara de starkaste som kan leva på att suga blod (läs kapitalisterna i USA:s krigsindustri och en därtill kopplade bankoligarkin).

kapitalismens offerNär blodet är slut, hur går det då?

I den sjunde punkten motsäger sig BCG. De föreslår ju att man ska ”Investera mer.” Alltså: ”I ett decennium har västvärlden underinvesterat i infrastruktur och andra tillgångar som kan bidra positivt till tillväxten.” Det är ju offentliga satsningar, som man enligt punkt två skulle minska!

Och BCG skriver också: ”Även storföretagen bör satsa lite på hemmaplan istället för bara i utvecklingsländer som de senaste åren.”
Men då förstår man tydligen inte kapitalismens inneboende problematik. Den går ut på att maximera vinsten. Det är de enda hänsyn kapitalismen tar. Den som har sämst vinstutveckling konkurreras ut av de andra. Därför görs alla investeringar där vinsterna är som störst.
Och det är ju i utvecklingsländerna där lönenivåerna är som lägst, miljölagstiftning och arbetarskyddslagstiftning är som sämst, samt kontrollen att lagstiftningen följs är usel och där myndigheterna är som mest lättmutade.

I den utvecklade världen kan företagen bara konkurrera genom att låta maskiner och robotar sköta själva produktionen och minska antalet anställda, minska lönekostnaden, sänka pensionskostnaden och minska välfärden och därmed slå mot den totala konsumtionen som ska suga upp produktionen, så vem ska hålla igång snurran?

Notera att det som går att göra i den utvecklade världen går även att göra i den mindre utvecklade delen av världen, så det finns ingen långsiktig lösning med den metoden som BCG föreslår, att satsa ”på hemmaplan”! Det är bara drömmar! Det är våta drömmar som dröms av de som tror att kapitalismen har ett evigt liv istället för att se sanningen i vitögat: kapitalismen är döende!

Kanske dags att läsa Marx!


Kapitalet av Karl Marx

Andra böcker om marxismens grunder