Ockrare på skattemedel


Fyttifan!

 

Jag har nog aldrig använt en sådan rubrik förr

Ändå har jag bloggat i över tio år. Just denna bloggen är dock inte så gammal.

Det är mycket som har upprört mig genom åren och mycket jag har skrivit om sådant som är ännu värre. Men när det gäller bottenlös girighet utan minsta dåliga samvete, så är detta bland det grövsta, trots allt.

Medan vi vanliga svenskar tar ansvar för människor i nöd och i behov av skydd för att rädda både liv och lem och tycker att det är rätt och riktigt att betala skatt för att dessa människor ska kunna få asyl hos oss, då finns det kapitalister som roffar åt sig lejonparten av våra satsade skattekronor. Och till råga på allt anser de att det är helt rätt att vara hur hutlösa som helst!

Fyttifan! Ett sådant uttryck är inte att ta i i överkant! 

Ockerkapitalister

Expressen har granskat de företag som hyr ut utslussningslägenheter för ensamkommande ungdomar till Mölndals kommun. // Dyrast på utslussningslägenheter i Mölndal är företaget Caremore Migration AB. För en enrumslägenhet tar de 68 850 kronor per månad. // När Expressen kontaktar bolaget Caremores ägare Rickard Weber och frågar om vinsterna som han gör på skattebetalarnas bekostnad säger han: … jag tycker det är okej att göra en marknadsmässig vinst oavsett vilken privat verksamhet det är. Sen om pengarna kommer från skattebetalarna…” / EXPRESSEN

Rickard Weber må kalla detta ”marknadsmässig vinst” hur mycket han än vill, men det är ocker och ett utnyttjande av den situation som har uppkommit genom att människor flyr hit och det saknas kommunala bostäder. Det måste finnas en juridisk möjlighet att åtala för detta ocker!

”Ocker är enligt svensk rätt ett brott som består i att den som utnyttjar någons trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning till att bereda sig förmån, som står i uppenbart missförhållande till vederlaget eller för vilken vederlag inte skall utgå, döms för ocker till böter eller fängelse i högst två år. Om brottet är grovt döms man till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år.” / Wikipedia

”Över 50 miljoner människor är på flykt undan krig, terror, förföljelse och fattigdom.

Svenska miljardärer och mångmiljonärer ser där sin möjlighet att utnyttja läget och pressa ut skyhöga hyror för flyktingboenden.

De är inte ett dugg bättre än flyktingsmugglarna på dödsbåtarna.” / Lars Lindström


 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/

http://www.internetjuridik.com/247-ocker/

 

 

Miljardärer på media


Inom media

finns de rikaste i USA Kan det kanske påverka vilka nyheter vi får? En sådan fråga måste vara sällsynt dum. Det händer mer i världen än som går att bevaka och som kan förmedlas. Alltså är det en fråga om urval vad vi ska få veta. Och det är ju klart att att ägarna i slutänden bestämmer detta urval. Bestämmer de kanske också hur nyheterna ska presenteras? Kanske de till och med medvetet vinklar nyheterna för att de ska passa deras egen politiska uppfattning och vilja? Kanske något att fundera över? Miljardärer media

(klicka och se vilka de är)

Kolla själv.   ”Offren var fredliga demonstranter som, under intryck av den USA-dirigerade fascistledda statskuppen 22 februari och efterföljande våg av repression och terror, samlade in namnunderskrifter för regionalt självstyre i östra Ukraina. Högersektorns ledare Yarosh hyllade massakern som en ärofull milstolpe i Ukrainas historia. I västliga media tonades händelsen ner och rapporterades som sammanstötningar mellan vad som benämndes ‘nationalister’ och ‘separatister’.” Läs mer i INSÄNDARE Sydöstran. Det är ju knappast så media skildrat händelserna. De både tonades ner och förvanskades. Kan det göras tydligare att våra media inte är att lita på? Och har de andra mål än att vara objektiva? Läs hela insändaren. Den är inte lång, men jag tar mig friheten att lägga ut ännu ett citat:

nformerade, men …”Massakern i Odessa förebådade kuppregimens militära angrepp på befolkningen i Donbass. Städer bombades, infrastruktur ödelades. Vatten och elektricitet stängdes av. Livsmedelstillförsel blockerades. Massvält, frysta bankkonton och uteblivna pensioner användes som vapen. Fascistiska privatarméer samverkade med militären. Mer än en miljon människor flydde till Ryssland.”Miljardärer media 2
Informerade, men …