När vi övar med NATO


En tanke

 

Vi kanske borde tänka

Ja, hur ser hotet egentligen ut?

Jo, inte kommer det från USA, inte. Inte så länge vi lyder minsta vink. Men att lyda minsta vink kan vara farligt ifall det blir krig mellan USA och Ryssland. För den som ställer sig oreserverat på en parts sida är inte neutral hur mycket den än säger det. Och nu är det väl bara en tidsfråga innan vi slutar att ens hymla.

Jag stal, med tillåtelse, från Snorman ett helt inlägg. Det är ju så kort.

Iran-USA

Det hade ju varit bra om det istället hade stått Ryssland/Sovjetunionen i den vänstra spalten. Den hade då inte varit lika tom, men inte heller så välfylld som den högra. Kanske kan det vara något att tänka på.

Något mer att tänka på kan ju vara att den som i dag av USA betraktas som en vän kanske inte är det i morgon.

Gadaffi+Obama

Så kanske vi ska tänka ett litet extra steg. Kanske ska vi tänka på att vi utsätts alltid för propaganda. Det var inte bara Goebbels som hade propagandamaskineri. Propaganda är lika gammalt som det har funnits härskare i människans samhällen. Och det har alltid varit de mäktigaste som propagerat för sin sak, alltså att få bevara sin makt.

Så om vi vill tänka, då sak vi tänka efter vilka som har makten. Sen kan vi tolka våra nyheter bättre. För då ställer vi oss frågan till allt vi serveras: ”i vems intresse?”

I dag ska vi alltså lyda USA och vi ska tillåta NATO öva i Norrland och vi ska vara rädda för Ryssland och Putin. Men borde vi inte tänka ”varför?”

Exponera russifobin

Jag tror det kan vara klokt att besöka facebooksidan ovan. ”Man ska ju lyssna på båda sidor”, som det ju brukar heta, om man tänker efter. Och där kan man alltså diskutera och vädra sina synpunkter. Där finns både för och emot Ryssland.

OM facebooksidan: ”Vi bevakar det russofobiska medieklimatet och exponerar det till allmänheten.” Kanske man blir lite kloka av det. Framför allt är det ju värt att börja tänka lite kring alla propagandistiska antiryska uttalanden som presenteras och som vi alla har hört och läst, och kanske rent av påverkats av. Det är ju det som är meningen med propaganda, om man tänker efter.