Vad vi måste


Helt klart

 

vi måste vara rädd om vår jord

Vi har bara en enda sådan och den är vårt hem i universum.

Vår jord

Det finns inte en enda planet mer än jorden som är beboelig i vårt solsystem. Och även om det fanns möjligheter att göra Mars beboelig så kan vi inte emigrera dit allesammans. Än mindre kan vi flytta till ett annat solsystem. Det närmsta ligger så långt bort att det tar ljuset fyra år att komma hit! Det är faktiskt enklare att rädda vår planet från skador än att migrera. Men ginge det att migrera så vore det väl ändå att erkänna att vi inte kunde sköta oss i vårt eget hem.

Men vad är då problemet?
Jo, vår jord hotas bland annat av girighet. Och de girigaste är kapitalisterna, vars jakt efter profit ödelägger hela planeten. Och, måste tilläggas, kanske vi borde försöka att oss inte ständigt föröka.

Men på det sista problemet finns en lösning. Bekämpa fattigdomen i världen genom att se till att utbildning når alla, särskilt kvinnorna. Utbildade kvinnor får nämligen färre barn.

På det första problemet finns också en lösning. Den är ännu lättare. Bara alla förstår. Låt oss tillägna oss makten över produktionsmedlen. Låt oss som skapar alla värden även styra alltsammans. Det är steg ett för att kunna ta kontrollen över utvecklingen.

Mervärde

”En tidigare utrotning som tas upp som exempel i studien är dinosauriernas död för 65 miljoner år sedan. Den gången berodde det troligtvis på en meteor. Nutidens utrotningshot beror däremot på människan – på klimatförändringar, skogsavverkningar och föroreningar.

‘Människan kommer sannolikt att dö ut’

På grund av hur människans livsvanor påverkar det naturliga ekosystemet kan vi exempelvis räkna med att vi inom tre generationer inte längre kommer att ha bin som står för den viktiga pollineringen av skördar. Men det kan bli mycket värre än så, menar forskarna.

‘Om det här tillåts fortsätta kommer det ta många miljoner år för att livet på jorden att återhämta sig och även människan kommer sannolikt att dö ut i ett tidigt stadium’, säger huvudförfattaren, ekologi- och zoologiprofessor Gerardo Ceballos, vid Universidad Nacional Autónoma i Mexiko.” / svt

Slutet nära