Lisa Holm – tankar kring ett avskyvärt dåd


Till att börja med

 

jag hade samma uppfattning som Leif GW

Han trodde från början att åklagaren hade tunt på fötter. Jag trodde detsamma redan innan jag visste att GW hade samma misstanke. Vi tycks ha kommit till samma slutsats på grund av att knappast något läckte ut från polishåll, vilket är ovanligt. All heder till utredarna.

Liksom de flesta berörde mordet på Lisa Holm mig oerhört mycket redan från början. När en ung flicka på detta sätt utsätts för det värsta tänkbara kan man inte undgå starka känslor av avsky och fantasi behövs inte för att förstå all den skräck ett offer känner under dödskampen. Och det gäller givetvis oavsett offrets kön och ålder.

Jag har många tankar kring vad som hittills framkommit. 

Först och främst hoppas jag att det är rätt gärningsman. Inte i första hand för att den åtalade ska dömas, utan att det verkligen är rätt person som nu är misstänkt och att det i så fall slutar med livstid, för detta mord är ovanligt grymt. Enligt utredningen har Lisa blivit tejpad över näsa och mun, samt fått en snara om halsen, blivit hängd och avlidit genom kvävning. Att befinna sig i en fullkomligt hänsynslös persons våld måste vara så fasansfullt att inget annat kan bli värre. Det fick Lisa uppleva som det sista i livet. Det kan inte kräva annat än livstids fängelse.

Jag har följt rapporteringen mer än jag brukar göra vid mord och det har väckt många tankar. Till exempel hur föräldrarna nu mår. I rättegången framkommer att Lisa var exemplariskt skötsam och hade mycket omtänksamma och ansvarsfulla föräldrar. Pappan har berättat att han såg som en naturlig frigörelseprocess att Lisa skulle ha en moped. Men han släppte henne inte vind för våg med den. Tillsammans åkte de flera gånger till och från Caféet för att Lisa skulle lära sig den säkraste vägen, småvägar utan tät trafik. Och denna dagen, den 7 juni, åker hon för första gången helt själv till sin arbetsplats efter att ha sagt åt pappan att han inte behövde köra med. Det var sista gången han såg henne i livet. Självklart mal hans tankar kring varför han lät henne få som han ville. Det beslutet blir helt säkert en livslåg plåga. Detta är den stora tragedin i korthet.

Ingen är skyldig innan dom vunnit laga kraft. Juridiskt sett. Och så finns det dömda som ändå är oskyldiga. Någon statistik för det finns inte av naturliga skäl. Men i det här fallet tycks de flesta tro på fällande dom och i nuläget är jag helt övertygad om 35-åringens skuld. Jag ska redogöra för varför.

Spekulationer

Blomberg(Klicka på bilden för att förstora)

Gärningsmannen måste vara en rationell person som inser att kroppen måste flyttas från brottsplatsen till en säkrare plats, temporärt och vid lämpligt tillfälle till en permanent och säkrare plats. Därmed kan man dra slutsatsen att han också har en stark anknytning till området. Ifall han helt saknade sådan anknytning hade prio ett varit att snarast åka därifrån, inte att flytta kroppen. Men kroppen hittas i en byssja som ligger så till att ingen utan lokalkännedom rimligen skulle hitta den. I ett senare skede var det troligen tänkt att flytta kroppen till ett säkrare gömställe, men redan dagen efter kryllade sökfolk omkring överallt och det kunde inte göras.

Med detta resonemang är det mest troligt att det alltså är en person som bor i området som är gärningsman. Och då finns inte så många att välja på i en bygd som kring Blomberg. När således kroppen hittades blev det avgörande att den nu misstänkte försökte avstyra söket kring den gård där byssjan stod.

Sen kom allt slag i slag. DNA från den misstänkte återfanns på Lisas kläders ut- och insida. Femtonhundra filer med sadistisk porr i mannens dator, vilka en del av dem nästan helt överensstämde med hur Lisa bragtes om livet. Mannens sperma återfanns på brottsplatsen, vilket ytterligare understryker perversion.

Att varken brodern eller hustrun vill vittna är anmärkningsvärt. Om den åtalade verkligen hade varit hemma mellan klockan 18:00 och 20:00 som han säger och som han hade bett hustrun intyga så är det märkligt att de avstår från att vittna. Men istället vill hustrun inte styrka denna utsaga och därmed har han inte något alibi, men väl ännu fler komprometterande uppgifter att förklara, som vad han verkligen gjorde och varför han bett hustrun ljuga för utredningen.

Värdefullt vittne såg ingenting.

Polisen brukar ju säga att den som gjort en iakttagelse inte själv ska avgöra om den är värdefull eller inte. Och det var precis vad som skedde. Iakttagelsen bestod i att inte ha sett den åtalades bil vid passerandet av brottsplatsen strax efter när mordet sannolikt har skett. Ett annat vittne hade strax innan passerat samma plats och då sett den åtalades bil vid ladan där mordet begicks. Därmed kunde en tidpunkt fastställas när kroppen sannolikt flyttades till byssjan, cirka 2½ kilometer därifrån. Det skedde på en väg som bara trafikeras av ortsbor.

Vägen mellan B och F

Längs denna lilla väg ligger den misstänkte gärningsmannens bostad. Hans bil kom farande mot fyndplatsen i hög fart och höll på att krocka med en annan bil, vars förare dock inte kan uttala sig om ifall det var han eller hans bror som framförde bilen, men det skedde vid en tidpunkt då Lisa Holms kropp måste ha förflyttats enligt det tidsfönster som finns. Något senare sågs bilen åter igen i hög fart, men i motsatt riktning. Strax därefter är den åtalade hemma. Och allt detta sker då han påstår att han ligger hemma i sängen, vilket är det ”alibi” hans egen hustru inte vill ge honom. Och brodern vill inte vittna om att det var han som körde bilen vid dessa två tillfällen, något en broder säkerligen skulle ha gjort om det var på det viset.

Sammanfattning

Det är synnerligen svårt att inte tro att rätt man är gripen. Och i rätten kan han inte ge godtagbara svar på frågorna.

Lisa anträffades intryckt i ett klädskåp i nämnda byssja, med byxorna neddragna, jacka och linne uppdragna över brösten och med en snara om halsen!Polisen om Lisa Holm

Vila i frid.


SvD:s artiklar om mordet på Lisa Holm.

 

 

Annonser

Proletariatet och herreklassen


Två förhållningssätt

 

och helt olika moral

De allra fattigaste får tigga, men de rikaste lever på att luras. Se bara hur lögnaktig reklamen är.

Tiggare luras ej

Men det som stör mig mest är att folk spottar på tiggare, men ser upp till till den herreklass som helt saknar moral.

Du läser censurerade tidningar


Du ser censurerad TV

 

och lyssnar till politiker som håller inne sanningen

Det finns inte en chans att undgå rapporteringen om flyktingströmmen. Inte ens om du aldrig ser på TV och aldrig läser en tidning. Alla talar ju om den utifrån sina egna åsikter och värderingar.

Men när sa någon någonting om orsakerna bakom alla dessa flyende människor? Jo, Skvitt har gjort, mer än en gång. Även andra bloggare. Men alla läser inte bloggar.

NEWSVOICE skriver dock Anders Romelsjö (professor emeritus, samhällsdebattör), Leif Elinder (samhällsdebattör, pensionerad banläkare) och Sven Ruin (småföretagare och människorättsaktivist) sanningen, att det är väst som ligger bakom de konflikter som folk numera flyr från. Den sanningen tål inte att berättas i våra vanliga medier, såsom DN, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Göteborgsposten, Sydsvenskan och UNT mfl, vilka alla refuserade den artikel som till slut bara NEWSVOICE tog in.

Det är ytterst oroväckande när sanningen inte tillåts komma fram. Klicka på länken ovan och bli informerad.

Mediacesuren

Vem eller vilka sätter egentligen agendan för vad som ska och inte ska rapporteras eller diskuteras i det offentliga rummet?

”Varje år möts den globala makteliten på det sk. Bilderbergmötet. De senaste åren har man i samband med mötet publicerat en lista på ämnen som ska diskuteras. Punkt två på listan från 2014 års Bilderbergmöte i Köpenhamn var demografi. Rubriken löd:
‘Who will pay for the demographics?’ 

Med den punkten på Bilderberg-agendan kan man undra – vad visste makteliten i världen redan då om dagens dramatiska demografiska utveckling? 

Eftersom man under alla Bilderbergmöten tillämpar sk. ‘Chatham House Rules’, får ingen citera vad som sägs inom möteslokalen. Ingen utomstående får ta del av hur diskussionerna gick då. Men vi kan konstatera att eliten var förberedd på stora demografiska händelser. Och inte bara det. Man var också förberedd på att dessa händelser skulle bli kostsamma.

Flyktingfrågan är omfattande och många medier rapporterar utifrån den flyende människan. Orsakerna bakom konflikterna, som får människor att fly, undgår medierna att granska. Det är en vit fläck på kartan.

Vid 2012 års Bilderbergmöte deltog Gunilla Carlsson (M). Gunilla Carlsson var Sveriges biståndsminister mellan 2006-2013 och man kan undra vad en biståndsminister har att bidra med bland världspolitiker och näringslivets höjdare. 2012 presenterades ingen specifik lista över samtalsämnen, men man kan anta att Syrien-frågan fanns på dagordningen eftersom inbördeskriget eskalerade just detta år. Och Syrien har Gunilla Carlsson en speciell koppling till.” 

Läs mer på CANAL 2ND OPINION.


 

Mer läsning om Bilderbergergruppen

Officiella medlemslistan för bilderbergergruppen 2015 

Se filmen om Bilderbergergruppen – En maktelit vars planer är en världsdiktatur

BO JONSSON BEVAKADE ÅRETS BILDERBERGKONFERENS

Den sanna historien om Bilderberggruppen


Några av Skvitts inlägg i flyktingämnet:

”USA krigar – vi får flyktingarna” / Anders Borg

Vi betalar

De drunknade flyktingarna var bara terrorister!

Syrien också vårt problem

En misslyckad, men lyckad, semesterresa

Ett ifrågasatt Ungern

Förläggningar

7 av 8 ungdomsförbund manifesterar

Nyfikenhet

Förbjudna sanningar

Facit: skattefinansierad kriminalitet och rekrytering till IS

Mer koll på Text-TV

Flyktingströmmen

Stjernfeldt bloggar

”Engagemang”

 

Filmen om Backabranden


Hat och försoning

 

Om den fruktansvärda branden som skördade 63 ungdomars liv

”Den 29 oktober, på årsdagen av branden, visas filmen på tv. Den kommer sedan finnas på DVD för distribution till skolor, fritidsgårdar och föreningar. Filmen är viktig, inte bara för dem som arbetar med unga människor, utan för alla göteborgare; en del av vår gemensamma historia.” Läs hela recensionen av filmen, skriven av Clara Hyldgaard Nankler.

Hat och försoning

 

Nu ska Trollhättan tillbaka till det normala


Efter skolattacken

 

 

dags att återskapa tryggheten

Är det dock bara Trollhättan som har en förlorad trygghet att återskapa? Är det inte i själva verket hela Sverige som måste ta kampen mot de krafter som skapar sådana här galningar som Anton Lundin Pettersson?

Sverige kan aldrig bli som förr ifall vi låter Sverigedemokraterna få ge hals åt främlingshat. Så enkelt är det faktiskt. Folk måste sluta stödja SD, sluta lyssna på deras retorik och lögner. Sluta att besöka rasistiska och fascistiska siter på nätet som inspirerar till hatbrott och kriminalitet. Någon annan väg finns inte.

Trollhättan

Utan större överdrift kan man mycket väl påstå att Åkesson med anhang är artisterna som håller i trådarna och idioter som Anton som står för handlingen. Eller som Grå toner skriver i ett öppet brev till Avpixlats Kent Ekeroth: ”Du är på inget vis bättre än barnamördaren i Trollhätta, du spred giftet, han lydde och verkställde.”

”Ord kan verka som små, små doser av arsenik. De slukas obemärkt, de verkar inte ha någon betydelse, men efter en tid visar sig giftets verkningar”. Det skrev Victor Klemperer, en tysk jude som såg nazismen växa fram via ordval och handlingar på 1930-talet. Fredrik Virtanen aktualiserar orden i AFTONBLADETS ledarkrönika.

Att skolmördaren hade sådana åsikter har framkommit genom kartläggning. Han var en högerextremist med sympatier för både nazismen och Sverigedemokraterna. Läs EXPO:s artikel. På EXPO kan man även läsa i en annan artikel hur extremhögern har reagerat på dådet.

I USA är högerextremismen nu det största inhemska hotet skriver EXPO. Det är på väg åt samma håll här och det måste stoppas. Därför är LO:s initiativ som startar upp i dag lovvärt. Det är inte främlingsfientligheten som står i fokus för LO:s kampanj, utan den politik partiet för och som innebär en nedrustad välfärd och sämre trygghet i arbetslivet.

”SD är ett tydligt löntagarfientligt parti, säger Tobias Baudin, förste vice ordförande i LO. // Tobias Baudin ger flera exempel på hur SD:s politik missgynnar löntagarna. Partiet röstade emot höjt tak i a-kassan och är emot att LO-medlemmarna ska få dra av fackförbundsavgiften i deklarationen. SD har också svängt när det gäller vinster i välfärden och öppnat för att låta riskkapitalister härja fritt. Partiet vill också dra bort 90 miljarder från välfärden, samtidigt som SD hävdar att deras politik ska stärka den. – Detta går inte ihop. SD är ett högerparti på punkt efter punkt. De driver en politik som LO-medlemmarna inte vill ha.”, skriver Arbetet.

Det är nog just så partiet ska angripas för att få LO-medlemmar att inse att SD inte är ett parti för vanligt folk. Kan LO dessutom klargöra för sina medlemmar samhällets inneboende motsättningar, vilka SD helt förnekar existensen av, borde det bli den sista spiken i SD:s kista.Klassamarbete 2

Den nedrustning av välfärden som inleddes av Socialdemokraterna och accelererade till expressfart av Alliansen, är den grogrund som fått en sekt att växa till landets tredje största parti. Därmed kan även slås fast att Socialdemokratin måste gå åt vänster för att växa så de kan regera med egen budget. Endast en kraftfull välfärdspolitik med tydlig satsning på de svagaste i samhället kan pressa tillbaka högerkrafterna som ju ställer svaga mot svaga istället för att kräva att de besuttna ska bidra till ett mer jämställt samhälle.

Svaga mot svaga

Det finns mycket att återställa för att få tillbaka tryggheten i samhället, inte bara för invandrare och människor med mörkare hudfärg än vi infödda. Vi måste återställa den välfärd som en gång fanns. Först då blir samhället tryggt för alla. Som det nu är så oroar sig många för arbetslöshet och för sin ekonomi och i denna oro och otrygghet finns det tyvärr de som låter sig luras av att allt beror på invandringen. Men invandring har aldrig skapat bestående ekonomiska problem för samhället utan tvärt om skapat rikedomar, framgång och välstånd.


Inlägg av Björn Alvebrand

Inlägg av Ali Esbati

Inlägg av Sven Tycker

Inlägg av Lasse Strömberg

Inlägg av Grå toner

AFTONBLADET debatt, Tobias Baudin

 

 

Blair erkänner skapandet av IS


Alla som följt med en aning

 

och alla som kan tänka självständigt förstår ju

När USA och dess allierade gick in och störtade Saddam Hussein öppnades Pandoras ask.

Pandora Och ut välde en otyglad terrorism. Det erkänner nu Tony Blair.

”Jag kan säga att jag ber om ursäkt för det faktum att den underrättelseinformation som vi fick var fel. Trots att han använt kemiska vapen i stor utsträckning mot sitt eget folk, mot andra, så existerade inte programmet i den form som vi trodde, säger Blair till CNN.” Det skriver AFTONBLADET.

Men terrorismen hade fått sin gödning redan i slutet på 70-talet när Sovjetunionen stödde den nya regeringen i Afghanistan och USA beväpnade en gerilla som ville bevara det ålderdomligt feodala systemet med kvinnoförtryck och sharialagar. Plötsligt fick USA kontakter inom den extremistiska islamismen och kunde senare använda dessa att utföra den destabilisering de vill ha till stånd i de oljerika stater som inte fogade sig i USA:s krav.

Tony Blair säger att de massförstörelsevapen man trodde att Saddam Hussein hade inte stämde. Och det är ju möjligt att Tony Blair blev förd bakom ljuset, men i vart fall CIA visste att det inte fanns sådana vapen. Uppgiften om uran från Nigeria, till exempel, var en medveten lögn från CIA, vilket småningom faktiskt avslöjades.

Blair + IS

Men bortsett från att Tony Blair vill låta påskina att man begick ”misstag” så är det ställt bortom varje tvivel att USA idag finansierar terrorismen i den islamska världen och den drabbar huvudsakligen länder som inte står på USA:s sida. Vissa erkännanden har redan kommit, dock förnekar man fortfarande att USA också stödjer Islamiska Staten.

USA-terrorismen

USA-terrorismen 2

Bilden nedan borde rendera till eftertanke. Till exempel förskonas ju Israel från IS terror, trots att landet borde vara dess huvudfiende om verkligheten såg ut så som media beskriver de islamistiska galningarna.

USA-IS-Mellanöstern