En fis i Paris


Ett fruktansvärt illdåd

 

av terrorism i Europa, men jämfört med Syrien är det ingenting

I Syrien sker sådant här varendaste dag. Där huserar en uppsjö med olika terroristorganisationer, varav IS (se mer) bara är en av dem. Inte så konstigt att folk flyr.

Syrien största katastrof

Syrien är inte ensamt om denna fruktansvärda vardag som parisarna fick en släng av fredagen den trettonde november tjugohundrafemton. Libyen, Afghanistan, Irak och Pakistan, samt vissa afrikanska länder söder om Sahara (till exempel Nigeria, men det blir mest bara små notiser) kan också nämnas bland de som regelbundet drabbas av terrorismen.

Självklart bagatelliserar jag inte det fruktansvärda som nu har skett i Paris. Minst 127 människor har hittills fått sätta livet till och än fler har skadats. Sedan det skrevs har fler dödsoffer tillkommit och dödstalet kan stiga ytterligare. Antalet sörjande anhöriga och vänner är mångdubbelt större. Och värt att betänka, mänskligt lidande kan aldrig kvantifieras. Vi tar till oss det på ett helt annat sätt när det sker i Europa än när det sker i övriga världen. Vår horisont är inte särskilt vid.

Hjärnan Parisattackerna

För att förstå dagens skoningslösa terrorism behövs ett historiskt och politiskt perspektiv.

När Sovjetunionen föll sa amerikanerna att ”nästa stora krig är kriget mot terrorismen, ett krig som kanske inte tar slut i vår livstid och kan komma att kräva kärnvapen”. Vem som yttrade detta har jag tyvärr glömt. Kanske det var presidenten, kanske hans dåvarande utrikesminister. Men när detta sades hade världen ännu inte sett värre terrorism än en och annan flygplanskapning, bortsett från den israeliska statsterrorismen som alltjämt riktas mot palestinierna.
Varför då denna förutsägelse? Hur kunde det förutspås? Vilken kristallkula hade man? Eller var det USA:s långsiktiga plan och alltså inte alls en förutsägelse?
USA o terrorismen
USA har blivit krigsberoende. Starka krafter inom etablissemanget kräver hela tiden konflikthärdar. Det gäller inte minst den allt mäktigare krigsindustrin. När ”kommunistspöket” hade försvunnit i och med att Sovjetunionen upplöstes den 25 december 1991 måste en ny fiende skapas. Hur skulle annars vapenindustrin kunna övertala amerikanska skattebetalare att det fortfarande krävs militär upprustning och utvecklandet av nya sofistikerade vapen som ger den mäktiga vapenindustrins ägare klirr i kassan?
Öga för öga
USA:s geostrategiska mål och strävan efter totalt världsherravälde kräver givetvis lydiga regimer, i annat fall vidtas åtgärder för destabilisering av för dem viktiga länder och vi ser denna politiks följder utspela sig mitt framför våra ögon. En av de metoder man använder sig av är att stödja terrorismen. Och med terroristhandlingarna 11 september 2001, iscensatta av USA:s underrättelsetjänst (som förespegling), öppnades möjligheter att övervaka alla medborgare och införa nya lagar som annars hade varit omöjliga att driva igenom.
Förutsägelsen redan här
USA byggde upp kontaktnäten till islamismen när Sovjetunionen stödde Kabuls regering ledd av Afghanistans kommunistparti. Då och därefter försåg och förser USA dessa terrorister med utbildning, vapen och pengar för att gå USA:s ärenden. Och vi ser ju att trots att USA påstår att de bekämpar IS så är deras attacker mot just IS helt tandlösa. I Syrien stödjer också USA helt öppet andra terrorister.
USA-terrorismen
USA-terrorismen 2
Särskilt när man jämför med vad Ryssland på kort tid har åstadkommit framstår inte USA:s insatser mot IS som seriösa. Ryssland fick nyligen betala ett högt pris för sin målmedvetna bekämpning av IS i det att IS sköt ned det ryska passagerarplanet. Som kontrast till detta kan nämnas att inget land som står på god fot med USA har hittills drabbats av IS attacker i nämnvärd utsträckning, vilket bilden nedan klart visar. Ej heller USA! Det borde ju stämma till eftertanke och skapa insikt om vilka som i det fördolda står bakom IS.
USA-IS-Mellanöstern
Nu har Frankrike drabbats av USA:s politik. Men kurage att peka ut USA som det land som har skapat terrorismen har man inte vare sig i Frankrike eller någon annan stans. När USA störtade Saddam Hussein öppnades ett maktvakuum som både religiösa fanatiker och USA kunde ockupera. Hur förrädiskt USA gick tillväga finns all anledning att lyfta fram (se nedan!).

USA:s Irakpolitik
Anledningen till att jag lyfter fram USA:s Irakpolitik är dels att den satt fart på terrorismen och att den avslöjar USA:s ohederlighet på ett lättfattligt sätt och att paralleller kan dras till USA:s övriga utrikespolitik. Slutsatsen som kan dras är att aldrig lita på USA, vare sig vad USA säger eller vad USA gör.
#
Irak-Irankriget
I januari 1979 inledde Ayatollah Ruollah Khomeini en islamistisk revolution i Iran. Detta upplevdes som ett hot av såväl Irak som USA och stora delar av den sekulära världen. När Irak invaderade Iran inleddes en väpnad konflikt som ägde rum från september 1980 till augusti 1988, det längsta konventionella kriget under 1900-talet. Samtidigt som USA stödde Irak försåg USA Iran med vapen. Amerikansk politik handlar ju i grund och botten enbart om business. Vapenförsäljningen till Iran avslöjades i november 1986. Ronald Reagan uttalade sig i TV och erkände att det hade förekommit (se Iran-Contrasaffären!).
 #
Irak-Kuwaitkriget
Den 2 augusti 1990 inledde Irak ett krig mot Kuwait. Orsakerna var flera, bland annat att Kuwait med hjälp av senaste borrtekniken hade borrat sig in under gränsen till Irak och på så sätt stulit olja från Irak.
Oljestöld
Fler orsaker fanns, till exempel att Kuwait krävde Irak på stora belopp för den hjälp de hade gett Irak under dess krig mot Iran, att oljepriset dumpades av Kuwait samt att Irak ansåg Kuwait historiskt vara en del av Irak.
#
Operation ökenstorm
Hur USA skulle ställa sig till ett krig mellan Irak och Kuwait var en fråga som oroade Saddam Hussen, men han fick lugnande besked av USA:s ambassadör, April Glaspie, när de möttes den 25 juli 1990: ”vi har ingen åsikt angående konflikter mellan arabländer såsom er gränsdispyt med Kuwait” (”we have no opinion on the Arab-Arab conflicts like your border dispute with Kuwait”) De orden hade inget värde skulle det snart visa sig då USA under kodnamnet ”Operation Ökenstorm” tillsammans med flera andra länder och med FN:s godkännande gick in i kriget på Kuwaits sida mot Irak. Det inleddes den 17 januari 1991 med att USA i en flygoffensiv anföll Irak med första målsättning att förstöra Iraks radarnätverk. Efter kriget var Iraks infrastruktur helt sönderslagen, landet isolerat och det utsattes för hårda internationella sanktioner.
#
Propagandan
CNN ensamrätt
CNN hade i det närmaste monopol på nyhetsrapporteringen och deras källor var den amerikanska militären, som hade lärt sig av erfarenheterna av vietnamkriget att media måste hållas i koppel. Allt som kom ut var såldes den amerikanska propagandan. Bland annat påstods det att irakierna hade slitit barn ur kuvöser och kastat dem rakt i väggen. Det kunde en sjuksköterska berätta för pressen. Senare framkom att denna ”sjuksköterska” var en kuwaitisk diplomatdotter i Washington som aldrig hade jobbat på något sjukhus, vilket givetvis var känt för den som gjorde intervjun. Till och med Amnesty International trodde på påståendet.
 #
Irakkriget 2003
Propagandan stegrades till nya nivåer efter elfte september 2001. Saddam Hussein påstods hysa terrorister från al-Qaida, även om man i första hand pekade ut Afghanistan. I propagandan ingick också påståenden om att Irak hade massförstörelsevapen. Till exempel påstods att Irak hade importerat uran från Nigeria. Allt var lögn. Däremot hade Irak förfogat över giftgas, men senare förstört lagren. Gasen användes i kriget mot Iran och mot kurderna som passade på under kriget mellan Irak och Iran att ta strid för en kurdisk självständighet. Det var både ett krigsbrott och ett brott mot de mänskliga rättigheterna och kan givetvis aldrig försvaras. Däremot kan man förstå det. I ett krig mot ett annat land är det ju förödande att dessutom drabbas av ett inbördeskrig. Vad som tonades ned var att giftgasen levererades av Tyskland, som helt säkert visste vad den skulle användas till.
Detta krigsbrott lyftes nu fram, tillsammans med annat som USA tidigare hade haft överseende med. Och när sanningen inte räckte till så spädde man alltså på med lögner. Saddam framställdes som världens allra värsta diktator, ett epitet som andra värre regenter i regionen undslapp och undslipper än i dag så länge de håller sig väl med USA. Militär - bra sagt
Efter år av propaganda mot Saddam Hussein var världsopinionen bearbetad och 20 mars 2003 inleddes vad som kallades ”Operation Iraqi Freedom”, den militära invasionen av Irak. Den genomfördes i strid mot FN-beslut och av ett flertal länder där Storbritannien och framförallt USA stod för de mest omfattande insatserna och avslutades när de sista amerikanska soldaterna lämnade Irak den 18 december 2011.
#
Irak idag
Men kriget är inte slut med det. Nu är det totalt sönderslaget och härjas av inbördeskrig som bekant. Det välstånd som rådde under Saddams tid är helt utraderat. Den fred mellan sunni och shia som då rådde är nu förbytt i krig, våld, terror. Antalet offer är oräkneligt och den terrorism som USA förklarade krig emot långt innan den ens knappt existerade dominerar inte bara Irak utan även stora delar av regionen och sprider sig till Europa.
#
Lärdom
USA driver en hänsynslös politik och styr världen efter sina egna intressen. Få länder vågar protestera och driva en egen utrikespolitik. När flyktingar väller in i Europa vågar Europas ledare inte peka på orsaken, den verkliga orsaken, som ju är USA:s skoningslösa krigföring.
Lärdomen är att man aldrig kan lita på USA. Den läxan lärde sig Gadaffi också. Samma förstörelse har drabbat Libyen, som drabbade Irak och nu drabbar Syrien. Och människor lider, lemlästas och dör. Inget är heligt för USA utom Mammon.
Lille Ali
De attentat som nu drabbat Europa och upprör hela västvärlden är än så länge inget annat än en fis i vinden, hur tragiska de än är. Det kan inte jämföras med vad människor fått utstå i de länder som USA har gett sig på.

 Operayion Iraqi Freedom


Rekommenderad läsning

Pressen och sanningen (ett litet klipp därifrån ses i skärmdumpen i bilden nedan).
Judit Miller o sanningen Vindskupan

Citat ur inlägget: ”En av ISIS viktigaste inkomstkällor har varit försäljning av olja från erövrade oljefält. Denna olja transporteras inte i underjordiska pipelines, utan med tankbilar. Helt uppenbart har USA-alliansen blundat med båda ögonen och låtit detta fortsätta.

Putin har nu ställt samma fråga, samtidigt ryska plan anfallit konvojer med tankbilar.
Det samma gäller den öppna gränsen mellan Turkiet och ISIS-kontrollerat område. Här har terroristerna fritt kunna transportera soldater, vapen, ammunition och andra förnödenheter.
I juni skrev jag ett inlägg där jag ifrågasatte hur detta kunde ske.
Genom att sätta in flyg till stöd för den legitima regeringen i Syrien, blev Obama synad. Mycket riktigt visade det sig också att han falskspelade och gömde kort under bordet. Lögn och falskpel har tyvärr visat sig vara en strategi bland ledande politiker i väst. T o m krigsförbrytaren Tony Blair har nu erkänt att Irakkriget startades med hjälp av en lögn. Det följdes sedan upp genom ett flagrant överskridande av FN-mandatet Nato hade i Libyen.”

Låt inte vapenindustrin ta makten

Krigsindustrins aktier rusar i topp efter paristerror – alla krig är bankirernas krig

Putin på G20-mötet: ISIS finansieras från 40 länder – däribland medlemmar i G20

 

23 tankar om “En fis i Paris

 1. Pingback: Inlägg oktober/november 2015 | scarysquareeye

 2. Pingback: Israel hjälper IS – eaqhan

 3. Pingback: Mörkad sanning – eaqhan

 4. Pingback: Jag blev riktigt kär – eaqhan

 5. Pingback: Så länge lögnen råder – eaqhan

 6. Pingback: Terrorism, USA:s nya krigsstrategin | eaqhan

 7. Pingback: IS fyllde sina vapenlager när Iraks armé tvingades fly | Squareeye

 8. Pingback: Nu är det helg | eaqhan

 9. Pingback: IS, olja och USA | eaqhan

  • Vi vet inte ens om det var flygplan som verkligen träffade WTC 1, 2 och Pentagon.
   Det finns videos på tuben som starkt ifrågasätter det. Svårt för mig att just nu leta upp dessa. Men en av filmerna visar mycket ingående att de officiella filmsekvenser som släpptes är datorbehandlad och att det har gjorts något slarvigt och därför kan avslöjas.

   Det var länge sedan jag kollade in de där videona så jag kommer ju inte ihåg alla detaljer. Men jag har två exempel:
   1. På den officiella filmen av planet som kommer in i vinkel mot ett av tornen (du har sett den massor med gånger) ser man en annan byggnad i bakgrunden och planet flyger alltså framför denna byggnad, men den vingspetsen som befinner sig lägst går bakom byggnaden!
   2. Den filmen har du också sett många gånger. Det är då man ser att planet flyger in i ett av tornen och nosen på planet kommer ut på andra sidan precis innan eldklotet slår ut. Nu vet vi ju att dessa skyskrapor har ett stålskelett och givetvis en hel del innerväggar också. Vi vet också att flygplan är lätta och ömtåliga konstruktioner som demoleras tämligen lätt varför det är en omöjlighet att nosen ska kunna passera rakt igenom en byggnad utan att demoleras.

   När det gäller Pentagon anses det helt otroligt att en orutinerad (nybörjare!!!) pilot skulle kunna lyckas med en inflygning på så låg höjd som de officiella uppgifterna påstår. I en video som jag har sett intervjuas en pilot som flugit i decennier. Han tvivlar på att han själv skulle ha fixat det.

   Jag ställer mig alltid skeptisk till vad jag läser och även vad jag ser filmat. Ändå sätter jag tilltro till just detta. Och jag har ju också sett de officiella filmerna som förr så ofta spelades upp i TV. Särskilt reagerade jag på det fjärde planet, United Airlines Boeing 757, flight 93, lyfte från Newark och störtade nära Pittsburgh klockan 10:00. Det har av nedslagsplatsen att döma gått med nosen lodrätt ned i backen och efterlämnat en rund grop efter sig. Spår efter vingarna ses också i backen. Men av de spåren tycks det som om vingarna inte ens var hälften så långa som verkliga vingar. Faktiskt högst en fjärdedel!
   På bilderna som fanns i media vid denna tid syns heller särskilt mycket vrakdelar! Och det är precis detsamma som med planet som flög in i Pentagon. Och samma sak med planen som flög in i WTC 1 och 2. Ändå hittade FBI Muhammed Attas pass i spillrorna i NY redan dagen efter!

   Det finns lite för många frågetecken kring den officiella versionen av elfte september.

   /Skvitt

   Gillad av 1 person

   • Här ser du båda missarna jag skrev om i förra kommentaren:

    1. … planet flyger alltså framför denna byggnad, men den vingspetsen som befinner sig lägst går bakom byggnaden!
    2. … planet flyger in i ett av tornen och nosen på planet kommer ut på andra sidan …

    /Skvitt

    Gilla

 10. ”Och med terroristhandlingarna 11 september 2001, iscensatta av USA:s underrättelsetjänst (som förespegling)”
  Menar du att inga utomstående var ansvariga?

  Gilla

  • Jag menar att det är planerat och iscensatt av någon eller några av de vid den tiden existerande 52 underrättelsetjänster som USA förfogade över.

   Man har kläckt idén och man har apterat sprängladdningarna i WTC 1, 2 och 7 . Därutöver finns givetvis en uppsjö
   detaljer varom jag saknar kunskap.

   Den officiella förklaringen håller inte och då inställer sig givetvis frågan varför USA:s myndigheter ljuger. Något döljer de ju. Det borde väl vara det starkaste beviset för deras inblandning.

   Här kan du läsa det mesta i en kritisk granskning av den officiella versionen: http://data3.blog.de/media/038/2235038_4820be4b7f_d.pdf

   Vad gäller utomstående kan jag ju nämna att:
   chefen för Pakistans underrättelsetjänst tycks vara inblandad.
   Larry Silverstein visste antagligen om det i förväg
   De som gjorde optionsaffärer med aktier i bolag knutna till WTC, AA och UA veckan innan visste säkert till det.
   Men detta är bara ett axplock.

   /Skvitt

   Gilla

 11. Jag håller som bäst på att plöja historien om journalisten Judith MIller och det lär ta hela kvällen. Intressant, men i.o.f.s inget nytt för mej.

  Nu tar jag en tillfällig paus.

  Gilla

 12. Det var ett långt, men mycket innehållsrikt inlägg. Tack för det.

  Som sagt; även svensk media är bakbunden gällande att berätta de verkliga orsakerna till allt elände vi ser i form av krig och terror i världen idag. Ingen tvekan om den saken.

  Det vore ju märkligt om de krossade staternas invånare inte hade protesterat mot övergreppen.

  Kao

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s