Storstilade planer


Göteborg

 

en stad som ska växa

Om planerna håller är en annan sak, men så här tänker sig stadens styrande:

Tyvärr tänker de ganska korkat ibland. Till exempel ska Göta älvbron ersättas med en lägre bro än den nuvarande, vilken invigdes samma år som Hitler anföll Polen, 1939.

Redan nu stoppas trafiken över bron upp när fartyg ska passera. När den nya bron är på plats kommer trafiken över bron att stoppas upp ännu oftare.

Nya bron

Och för att bygga om Centralstation så att man blir av med säcken, så ska spåren ned under jord, eller snarare ned i leran. Och den ska gå i en gigantisk U-sväng under staden istället för att ta kortaste vägen mot söder. Man väljer ett dyrare alternativ! Man kan ju undra varför.