Skapar sin egen undergång


Jobb försvinner

 

för jobbare kostar ju pengar och de ersätts med maskiner och robotar

Jobbare, ja det är vi ju alla som slavar för löner. En del tycks tro att jobbare står i diket med en spade, men jobbar man i butik så är man ju en anställd. Konstig inställning! Nåja, det där var bara en utflik.

Pengar skapas ju av oss jobbare genom det värde vi skapar med vårt arbete. Lönen understiger ju faktiskt vårt skapade värde, om du som läser detta nu händelsevis inte visste det, och mellanskillnaden berikar därför dem som äger företagen som anställer oss jobbare. Det är därför vi blir anställda! Vi behövs ju för att företagen ska kunna tjäna pengar. Så hålls kapitalismens maskineri igång.

Det heter ”arbetstagare” och ”arbetsgivare”. Men tänk efter! Vem tar och vem ger? Det får bli din hemläxa!

Jobb försvinner. Robotarna tar över. Och vem ska i slutänden skapa mervärdet?

Mervärde

Lägre löner för vissa

För att få fler nyanläda och ungdomar i arbete föreslår flera borgerliga partier att lönerna för dessa ska sänkas så att de kommer in på arbetsmarknaden. Effekten av det blir kanske att just dessa får lättare att komma in, men de dyrare älrder infödda svenskarna kommer att sparkas ut. Fler än nödvändigt behövs ju inte för att ett arbete ska kunna utföras och då går ju de billigaste jobbarna först i kön! Det vet ju förstås de borgerliga partierna, men deras enda drivkraft är att öka utsugarkraften för kapitalisterna eftersom de ju är kapitalets främsta företrädare.

Kapitalism

Privat ägande av produktionsmedel har skapat en värld av utsugning av de allra flesta av oss, vi som slavar för en lön som understiger de värden vi skapar i vårt dagliga värv. Men det är ju inget som hindrar att vi alla tillsammans äger produktionsmedlen. Då skulle ju vinsten tillfalla oss alla istället för att tillfalla några få ägare som berikar sig själva och inte delar med sig.

Kapitalismen har skapat en oetisk och osund värld. I vilket annat socialt sammanhang är det egentlignen OK att lura andra, att åsamka andra ekonomisk skada, att sätt andra på pottkanten? Gör vi så sins emellen? Nej, så klart inte! Men i affärsvärlden, den kaptalistiska världen, där förgör man sina konkurenter och den som gör det bäst hyllas som den framgångsrike affärsman man är! Moral, det finns inte på kartan!

Men nu tänkte jag slå ett slag för Mikael Nybergs artikel

”KAPITALETS AUTOMATIK

Robotarna tar över. Med automatiseringen försvinner de enkla rutinjobben. Så far ideologernas projektioner in i framtiden. Men paradoxer trasslar till visionerna. Samtidigt som den nya tekniken introduceras viker kurvorna över produktivitetens utveckling nedåt. Och de enahanda arbetsuppgifterna blir allt fler. ‘Människan är den mest flexibla roboten’, förklarar en japansk företagsledare. En artikel i Clarté 2/2016.” Så inleder Mikael Nyberg en artikel som kan läsas här.

Det är ju egentligen inget nytt med att använda maskiner och andra automatiska hjälpmedel i produktionen utan bara en fortsättning på vad som hände när spinnerimaskinen uppfanns och kvinnor som hade suttit i sina stugor och spunnit garn plötsligt blev av med sitt levebröd. Som ni vet så gick de lös på spinnerimaskinerna med sina träskor, sabot, varifrån ordet sabotera kan härledas.

Kapitalets automatik.jpg

 

När Karl-Oskar i Wilhelm Mobergs roman om nybyggarna köpte sina stövlar fick kan pröjsa en ren förmögenhet för dem. Inte långt senare uppfanns maskiner som kunde göra både skor och stövlar för jämförelsevis en spottstyver så att vanligt folk kunde sko sig, om man så säger.
Jag tror inte att någon vill att vi går tillbaka till tider då allt gjordes för hand. Maskinerna har givit oss vårt välstånd! Och robotiseringen är bara en vidareutveckling av mekaniseringen. Vem vill kanske hellre åka med häst och vagn istället för att snabbt forsla sig fram med bil, buss, tåg och flyg? Och vem vill hellre skicka brev till Amerika med segaelfartyg som kommer fram efter en månad iställer för att ringa ett samtal eller skicka ett mail?
Arbetslöshet.jpg
Det intressanta är att den dag ingen behöver arbeta (för att maskiner och robotar utför allt arbete) skapas ju heller inget mervärde (mellanskillnaden mellan lönekostnad och skapat värde), vilket ju är det som kapitalisterna försörjer sig på, som ni förhoppningsvis redan vet. Och då går ju kapitalismen under. Men det gör för den skull inte den mänskliga kulturen. Den består och den fanns ju redan före kapitalismen! Men vi får ett klasslöst samhälle, ett som vi kallar ett kommunistiskt samhälle* med andra ord.
 #
Problem uppstår på vägen.

Kanske får vi en massarbetslöshet genom att robotar gör allt mer och färre och färre har ett lönearbete att försörja sig på. Det kan skapa revolter som i sin tur påskyndar utvecklingen mot kommunismen, vilket ju ingen medveten arbetare ska gråta över. Synd bara att så få är medvetna om detta faktum. Istället, när massarbetslösheten har brett ut sig, kommer arbetare att i blindo utan medvetna mål att krossa kapitalismen. Det är ju ganska komiskt; arbetare som tror att kommunism (klasslöst samhälle) är diktatur, kommer att tvinga fram något som de i dag har lurats till (av borgarklassens demagoger) att avsky och motarbeta!


Mer+pil
* ”Kommunismen funger ju inte, det såg vi ju i Sovjetunionen!” Ja, så säger många. Men där rådde aldrig kommunism, däremot en vanskött socialism.
 #
Vad är skillnaden?
Jo, socialism är övergånsskedet mellan ett klassamhälle och ett klasslöst samhälle. Och i Öststaterna fanns borgaklassen kvar eftersom kommunismen ännu inte hade hunnit införas. Alltså rådde socialism. Och successivt infiltrerade denna borgarklass alla samhällsfunktioner, inkussive det kommunistiska partiet, och skapade korruption, och tog till slut tillbaka sin makt.
Den allra största ideologiska vinsten gjorde borgarklassen genom att påstå att Sovjetunionen var ett kommunistiskt samhälle. Därmed lurades alla att tro att kommunism är vad vi en gång såg i Sovjetunionen, när vi i själva verket bara bevittnade ett återtagande av borgarklassens makt. Tyvärr vidimerade Stalin och hans borgeliga eftertädare borgarklassens lögn om att Sovjetunionen var ett kommuniststisk samhälle. Det var spiken i kistan för kommunismen som idé!
Kommunism, för att nu vara lite vetenskaplig, är ett klasslöst samhälle utan några som helst klasskillnader. Alla jobbar och alla äger produktionsmedlen och de värden som skapas kommer alla till del på ett rättvist sätt. Och hur ett sådant samhälle organseras och utformas beror helt och fullt på hur människorna fattar sina demokratiska beslut.
Mer+pil
Överklassens diktatur
I minst 5000 år har klassamhällen existerat. Det har sedan dess alltid funnits de som levt på andras arbete. Och för att försäkra sig om att kunna sitta kvar på tronen har de använt sig av metoder som än i dag begagnas för att hålla de som försörjer dem på mattan; polis, militär och ett rättsväsende som utformats efter deras egna behov.
Vi ser det dagligen: vandalen i förorten döms till kännbart straff, men skattesmitaren kan komma undan med att redovisa vad han är påkommen med. ”Självrättelsen ledde till att chefen inom Stenakoncernen fick betala närmare 300 000 kronor i ytterligare skatt för åren 2006 -2010.” / Svt nyhter. Bakom lås och bom hamnade han dock inte, trots sitt bedrägeri!
Än i dag är det alltså fullkomligt OK att tjäna pengar på andras arbete. Det gör vissa astronomiskt rika samtidigt som andra faktiskt svälter ihjäl.
Rika o fattiga.jpgOjämikheten har nu under kapitalsmens fruktansvärda vanstyre nått astronomiska höjder som vi aldrig tidigare i historien har sett!
Kan det vara dags att reagera?
Kan det var fel att vi alla delar på vårt välstånd?
Kan det var något fel på att vi alla delar lika?
Kan det var något fel att vi alla äger alla resureser om finns i vår värld?

Gemenskap, det är vad kommunism faktiskt betyder!

Det vill vi väl ändå ha och sträva efter i vår eländiga mänsklighet, eller?

Kommunism