Kan det finnas ett samband?


Vad tror du

 

om den ökade ojämlikheten och den sociala nedmonteringen

Jag har min uppfattning klar för mig.

Sverige på väg utför.jpg

Annonser