Blir det rättegång?


Skvitt undrar

 

om riksdagsmän är som oss andra, åtalsbara

SD:s Stefan Jakobsson har låtit skattebetalarna stå för privata resor till vänner, fester och nattklubbar vid ett stort antal tillfällen.

Taxi för närmare 300.000 kronor på riksdagens konto. Fest hos Åkesson, hotell och bilersättning fick riksdagen betala, liksom familjens boendekostnader. Och så var det ju för hotell, traktamente och hyrbil vid malmöresorna, först till en kompis svensexa och senare till bröllopet. Det är brott mot riksdagens regler, skriver AFTONBLADET (länk nedan).

Ett parti med traditioner …

SD-NSDAP liknelser.jpg

ger associationer

Stefan Jakobsson är inte vem som helst i partiet. ”Han sitter i SD:s medlemsutskott som beslutar om uteslutningar, han är ledamot av partistyrelsen och första namn på listan i sin hemkommun Strängnäs. Innan han blev riksdagsledamot var Jakobsson anställd av partiet som chef för SD:s riksombudsmän.” Citat AFTONBLADET.

Som jag ser det

Jag ser nu fram emot att ett åtal väcks mot Stefan Jakobsson för bedrägeri. Det är en rättsskandal om så inte sker, för så fungerar ju rättsväsendet för alla oss andra. Då ska det gälla för honom också.


De långa knivarnas natt

15 tankar om “Blir det rättegång?

 1. Nu är det ju så att jag är teoretisk kommunist. Det innebär att jag inte relaterar till länder som har påstått sig vara kommunistiska. De har ju aldrig varit det per definition av kommunism. Och med deras påstående har de vållat kommunismens idé en större skada än borgarklassens massiva propaganda mot kommunismen. Borgarklassen har ju fått bränsle till att förtala kommunismen.

  Vad man måste göra är att ananysera vad som gick snett i öststaternas försök att skapa kommunism. Enligt min analys var felet att folk med borgerlig idéologi nästlade sig in i partiapparaten, skaffade sig otillbörlig makt och skodde sig på andras bekostnad.
  Det blev korruption både ideologiskt och ekonomiskt.

  Men det hindrar ju inte att man med den lärdomen försöker igen och jag är övertygad om att det kommer att ske igen. Alla klassamhällen har sin tid och går under när de är föråldrade. Man brukar säga att produktivkrafterna växer sig för stora för att rymmas inom rådande klassförhållanden. Det är marxismens historie- och ekonomibeskrivning som borgarklassens samhällsvetare aldrig har lyckats tillbakavisa. Hade borgarklassen ekonomer hittat minsta spricka i denna analys hade de givetvis slagit till. Men de kan inte se något fel i Marx analys i hans stora verk, Das kapital. Och därför låtsas de som att Marx samhällsanlys inte existerar. De kör sitt eget race och sticker huvudet i sanden eftersom det inte passar att polemisera på hälleberget.

  Här kan Marx stor verk läsas: https://www.marxists.org/svenska/marx/kapitalet/index.htm

  Historien visar klart och tydligt att slavsamhället gick under när det var mer ekonomist att anställa en ny arbetare när någon omkom i jobbet än att köpa en ny slav. Men det var ju inte det enda skäler att slavsamället gick under.

  Feodalismen gjorde det också när industrialismens borgaklass blev mäktigare än adeln, som ju inte investerade i produktin utan levde på att ta inteäkter från arredebönder och vägtullar. Pengarna lades på kistbotten och togs fram vid fester och bröllop, men invasterades aldrig. Det gick bra på deras tid, men det funkade inte när borgarklassen investerade i produktin. Adelns makt och ekonomiska sätt att försörja sig på blev helt enket förådrad och cick ur tiden. De var översegalde.

  Nu står kapitalismen på tur. Den bäddar sin egen grav som de föregånde klassamhällena har gjort i och med att den utvecklar teknik som gör att robotar utför allt mer av arbetarnas uppgifter.

  Extrapolerar vi detta inser vi att det i en framtid inte finns några arbetare. Inga som har lön och inga som har pengar att köpa det som produceras. Hur ska då kapitalisterna få sina produkter sålda? Vilka ska köpa? Hur ska de då få sin profit?

  Den här frågan är redan väckt. Och lösningen som borgarklassen har är på experimentstadiet. I Indien till exempel har man börjat experimeterat med samhällslön. Lön utan arbete.
  Borgarklassen börjar alltså inse att deras ekonomiska system gräver dess egen grav.

  /Skvitt

  Gilla

  • Hjärtligt tack för detaljerat svar. Hinner idag knappast ge nâra längre kommentarer men ska försöka komma tillbaka sâ snart som möjligt. Ämnet är ju verkligen komplext, mycket intressant och oändligt viktigt.
   Här först bara en liten personlig reflektion: jag tror inte alltid att det bara är en frâga om kamp mellan borgare o arbetare, dâ människan är en komplex varelse och utan borgerligt förflutet mycket väl kan bli överlöpare och ansluta sig till spekulativt lönande ”utsugarmetoder”. Ibland är det ju, som man säger, tillfället som gör tjuven…
   F.n. tänker jag mycket pâ alla olika transatlantiska handelsöverenskommelser och multinationella och andra enorma bolags inflytande över vâra liv, nâgot som ofta undgâtt vanligt folks uppmärksamhet, dâ de flesta förhandlingar verkar ske/ha skett i skymundan.
   Sâg t.ex. nyligen ett reportage om Vattenfalls aktiviteter i Tyskland och det var inte vidare uppmuntrande, se https://www.di.se/nyheter/vattenfall-far-ratt-i-karnkrafttvist/
   Ha det!

   Gillad av 1 person

   • Klassintressena står mot varandra och är oförenliga. Att en stor del av arbetarklassen inte är medveten om det är en annan sak. Varje löneförhandling är en del av klasskampen, liksom varje försök att förbättra arbetsmiljön, motsätta sig hyreshöjningar osv. Den kampen pågår hela tiden oavsett om folk begriper att det är klasskamp eller inte.

    /Skvitt

    Gilla

    • OK, kampen pâgâr för jämnan med olika resultat vid olika tider och jag kommer väl tillbaka till detta senare.
     Igâr stötte jag pâ en ”samhällslärare” av samma politiska färg som du och nu ska jag kolla en del av hans förslag till dynamisk emancipation av arbetare och socialt acceptabelt användande av resultatet av folks arbete, för att undvika kapitalägarnas utnyttjande av arbetskraft för egen vinst, makt och framgâng. Kommer sen tillbaka om det finns nâgot i hans reflektioner och erfarenheter, som kan vara intressanta för andra sammanhang än hans. För en total omstrukturering av arbete och samhälle krävs ju enorma insatser, kraft och kunskaper m.m.
     Ha en fin söndag.

     Gillad av 1 person

 2. Jo, nog minns jag den som sade detta men det var ingen politiker utan en i och för sig liten individ som via facket sedermera tog sig till diplomatiska kretsar. För mig var och är det han sade fortfarande en bra beskrivning över hur samhället förändrats under de senaste decennierna. Sâg ocksâ nyligen en intervju med en belgisk dam – Chantal Mouffe, en av världens stora teoretiker om populism – som ännu bättre beskriver senaste tiders utveckling ifrân demokrati – folkstyre.. Hon lär ocksâ pâstâ att i populismens tidevarv är vänsterns uppgift att samlas i vänsterpopulistiska rörelser och fâ dem verkligt folkstyrda.

  Gilla

  • Populism har jag inget till övers för ens om den är vänster. Men vad som behövs är folkbildning och särskilt då att få arbetarklassen att studera klasskampen. Men hur ska man kunna få sådant till stånd? Jag har inget svar på det.

   Nu hoppas jag bara att politiken inte spårar ur allt för mycket innan jag kolar. Och att man tar krafttag mot den accelererande globala uppvärmningen, arternas utarmning och havens skydd. Det är ju på väg att gå helt åt helsike med sådana saker, men innan dess är jag borta och barn har jag inga att tänka på så jag kan dö lungt ur den aspekten.

   /Skvitt

   Gilla

   • Visst har du rätt i det du skriver och inte heller jag är för populism sâ som den visat sig hittills eller om den bara överförs direkt till en s.k. vänster.
    Gamle borgarens kommentar om att ”endast det bästa är gott nog för arbetarnas representanter” var ganska ironisk och gällde inte bara honom själv o andra borgare inom det socialdemokratiska framstegspartiet, utan ocksâ en del av de arbetarrepresentanter som fanns pâ hans tid och väl ännu finns här och där.
    Och eftersom det numera är fâ som ser sig som arbetarklass, är det väl dags att vidga förstâelsen av vad som egentligen stâr pâ spel för oss alla och dra upp nya försvarslinjer.
    Du har ju själv nämnt en del här redan och därtill läggs ju folks rädsla inför all invandring, ökat vâld, brist pâ framtidstro, minskat inflytande och stöd vad gäller egen tillvaro och föga gehör frân makthavare och hur vissa (mânga?) politiker och populister utnyttjar detta för egen del. Att bara följa med mängden och masskonsumera saker för att hâlla igâng kommersen till alla olika stora eller mindre butikskedjors förmân och sâ bidra med ökade momsinkomster, kan ju inte heller vara vidare personligt tillfredsställande i längden.
    I tider som dessa tycker jag därför ocksâ att det är en viss tröst att inte ha egna barn eller barnbarn att oroa sig för, men ändâ sorgligt nog för alla de andra man ändâ har eller ser runtomkring sig…
    Det finns säkert mycket mer att säga, och bättre ocksâ, om vâr nutid, men nu slut för idag,
    tack för idag 🙂 😉

    Gillad av 1 person

    • Mycket beklagligt att folk ur arbetarklassen inte förstår att de faktiskt är en del av arbetarklassen.
     I dag är det bara borgaklassen som är riktigt klassmedveten. Och den basunerar ofta ut att klassamhället är dött! När de talar om klassamhälle gör de det med en borgerlig terminologi. överklass, medelklass och underklass. Den säger inget om de egentliga klassmotsättningarna. Den relaterar bara till inkomstlägen. Sådan klassterminologi har arbetarklassen ingen nytta av, men det har borgaklassen.

     Tack för kommentaren och må gott!

     /Skvitt

     Gilla

     • Tack själv för svar. Samtycker till det du säger. Kanske ska man övergâ till att nu kalla dem som arbetar för löntagare, vilket ocksâ beskriver beroendeförhâllandena i arbetet och kan visa pâ klassmotsättningar…?
      Som du säger är det klart som korvspad att borgarna använt och använder sin klassmedvetenhet i alla möjliga och till synes omöjliga sammanhang. Reinfeldt började ju med att ta till falsk retorik och kalla sitt M-parti för ”arbetarparti”, för att kunna genomföra ett systemskifte och tillsammans med Alliansen inrikta sig pâ att rasera den svenska välfärdsmodellen.
      Sâ inte 17 ska man koncentrera sin kritik över samhällsutvecklingen bara till sossarna, som SD & högern gör…

      Gillad av 1 person

      • Jag tänker rakt igenom i klasstermer. Det underlättar den politiska förståelsen.

       När det kommunistiska partiet bildades i Sverige för 100 år sedan, det som småningom tranformerades till Vänsterpariet och tog avstånd från kommuismen som idé, var det för att den tidens socialdemokrati övergav tanken på ett land styrt av arbetarklassen. Man ville inte ha någon revolution. Man ville med reformer stilla arbetarklassens vrede och på så sätt hindra borgarklassn från att besegras av arbetarklassen. S blev helt enkelt reformistiskt.

       Idag är även V reformister. Inget parlamentariskt parti driver alltså längre tanken på att de som skapar alla samhällets värden också ska styra landet.

       De som egentligen styr samhället är borgarklassen. Partierna kan inte styra landet i strid med borgarklassens intressen. Det är realiteten.

       Parlamentarismen är borgarklassens uppfinning för att behålla makten, men ge sken av demokrati. Men när en klick har makten så är det ju diktatur!

       Det bästa vi kan göra i nuläget är att lägga vår röst på V. De tar i vart fall våra behov på allvar, även om de frångått idén om att arbetarklassen ska störta borgarklassen och helt ta över, vilket ju egentligen är det enda demokratiska och riktiga eftersom ifall arbetarklassen inte utför sina sysslor, abetar, så blir inget gjort. Absolut ingenting. Och borgarklassen får inte ett nickel att stoppa i sina fickor.

       /Skvitt

       Gilla

       • Förstâr visst hur du tänker och accepterar det, men tyvärr har ju kommunistiska regimer hittills inte alltid gett oss nâgra vidare bra exempel pâ hur det ska kunna funka i verkligheten.
        Gör därför som du i nuläget! Och tänker ibland pâ författaren som en gâng konstaterade att om s.k. fria val skulle kunna förändra nâgot, dâ skulle de vara förbjudna.
        God helg, trots allt!

        Gilla

 3. Ruskigt sorgligt ! Fâr mig att tänka pâ 70-80-talet, dâ män med borgerlig bas och konverterade till ”socialdemokrati” – för karriärens skull antagligen – roade sig med att säga att ”endast det bästa är gott nog ât arbetarnas representanter”. Numera verkar inte ens det bästa vara gott nog för vissa politiker…

  Gilla

 4. Pingback: Korrupta politiker – eaqhan

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s