Islams rätta ansikte


Groteskt

 

är väl det lindrigaste man kan säga

I dokumentären på SVT som kan ses fram till visas hur imamer förmedlar sexuella kontakter mellan kåta muslimska män och barn i Irak. Det är förvisso inget som det irakiska rättsväsendet tillåter, men det gör däremot sharialagarna. Och de religiösa imamerna rättar sig hellre efter sharia än Iraks rättsväsende. Och irakiska rättsväsendet ser mellan fingrarna. Inte så konstigt. Även de som jobbar där har ju samma kulturellt/religiösa bakgrund, som ju ger män alla rättigheter och kvinnor är rättslösa i den världen.

Islam+pedofili.jpg

Profeten Muhammed gifte sig ju själv med en nioårig flicka, ett barn! I vårt samhälle är det självklart förbjuden pedofili. Men inte enligt den lag, sharia, som muslimerna bekänner sig till. Då är det helt OK!

Nu tänker jag som så att muslimer kanske inte över lag accepterar pedofili, men när det accepteras av deras religion, ska vi då låta dem komma in i vårt samhälle? Har vi koll på vad deras imamer predikar i moskéerna i vårt land? Det tror jag inte. Eller snarare; det vet jag att vi inte har!

Varnar för radikalisering när imamer släpps

”Terrorvänliga imamer ökar radikalisering av unga”

”Barnäktenskap. Enligt Sharia är det tillåtet för en man att gifta sig med en kvinna då hon nått puberteten. Detta legitimeras av att Profeten Muhammad fullbordade sitt äktenskap med flickan Aisha då hon var 9 år.”

När jag rör mig på stan eller åker buss så har minst var tjugonde (eller fler) kvinna en trasa på skallen för att dölja sitt hår av religiösa skäl*. Alltså vet jag att de är muslimer. Hur många muslimska män det finns i min stad kan jag däremot inte veta, men de är ju ännu fler. Fler män kommer ju hit än kvinnor, som vi ju vet. Och slutsatsen blir att staden är invaderad av muslimer med helt andra värderingar än vi svenskar har. Hur ska det sluta? Jag är rädd!

Skyddskläder Islam-Q.jpg

Ja, jag är så rädd att jag som inbiten kommunist överväger att rösta på SD istället för på V. Det riksdagsparti som ju står längst till vänster, men som tyvärr har övergivit den kommunistiska ideologin. Det de ändock står för är sunt, men de vurmar tyvärr för en oinskränkt invandring, utan hänsyn till vilka avarter vi tar in!

Sverige o islam.jpg

Det största hotet just nu i vårt samhälle är inte högerkrafternas framfart med alla nedskärningar i välfärd, skola, sjukvård med mera. Även om det är illa nog och förödande. Det största hotet är muslimernas inverkan på vårt samhälle.

Kapitalismens förödande framfart kan vi faktiskt teoretiskt påverka politiskt, men islams allt större inverkan på vårt samhälle kan vi inte göra något åt. Islamisterna låter sig inte påverkas. De följer slaviskt sin sharia!

Islam+pedofili 2.jpg

Vad vet vi vad imamerna predikar i de svenska moskéerna? Vilken värdegrund har de?

Islam+pedofili 3.jpg

Jo, inte är den samma som vår. Då hade de inte varit muslimer! Så min fråga är om vi ska låta fler av denna avskyvärda sorts människor få invadera vårt sekulariserade moderna samhälle och påverka det åt ett islamistiskt håll? Det ser jag som ett mycket stort hot mot vårt samhälle och vår kultur! Det största hotet just nu!

Vi bör ta efter Indien!Islam - demokratihot 3.jpg


Om de inte döljer sitt hår betraktas de som horor och kan våldtas. I deras hemländer är detta en absolut realitet. Men kan de inte fatta att det inte förekommer i vårt moderna Sverige? För mig signalerar det att de anklagar mig för att vara en presumtiv våldtäktsman, som de måste skydda sig ifrån. Det kränker mig!

Läs också Muslimer non grata och Den politiska kartan där jag har samlat alla länkar till inlägg om islam.

Några exempel på vad som är tillåtet och inte tillåtet enligt Sharia:
■ Månggifte. En man får gifta sig med fyra kvinnor så länge han behandlar alla lika. Kvinnor får endast gifta sig med en man.
 Barnäktenskap. Enligt Sharia är det tillåtet för en man att gifta sig med en kvinna då hon nått puberteten. Detta legitimeras av att Profeten Muhammad fullbordade sitt äktenskap med flickan Aisha då hon var 9 år. Modernare uttolkare av Sharia anser dock att även den ”mentala mognaden” måste tas med i beräkningen och inte bara tiden för den biologiska puberteten.
■ Utomäktenskapliga sexuella förbindelser är förbjudna. Straffet är hundra piskrapp enligt Koranen. Enligt vissa tolkningar av sunna kan äktenskapsbrott beläggas med dödsstraff.
■ Skilsmässa är tillåtet, men ogillas av Gud. Mannen har rätt att villkorslöst ta ut skilsmässa medan kvinnan endast får skilja sig under vissa villkor.
■ Vårdnaden av barn efter skilsmässa går till modern fram till dess att barnen är i sjuårsåldern. För äldre barn tillfaller vårdnaden fadern. Gifter kvinnan om sig förlorar hon automatiskt vårdnaden.
■ Mannen har rätt att fysiskt tillrättavisa sin fru om hon ‘beter sig upproriskt’ på ett sätt som exempelvis riskerar att leda till skilsmässa. Det är endast tillåtet om den fysiska handlingen innebär att skilsmässa kan förhindras.
■ Arvsrätten (Källor: 123)

■ Att lämna islam ses som förräderi och skall bestraffas med döden. Kvinnor och minderåriga kan i vissa fall undantas från dödsstraff. En vanlig tolkning i modern tid är att dödsstraffet för avfällingar enbart gäller i muslimska länder.
■ Stöld skall bestraffas genom att ena handen amputeras.
■ En kvinnas vittnesmål är i vissa fall bara värt hälften så mycket som mannens i domstol.
■ Kvinnlig könsstympning är vanligt i många muslimska länder, i synnerhet i Afrika. Det finns dock inget stöd för detta – varken i Koranen eller sunna. Manlig omskärelse finns inte heller omnämnt i Koranen, däremot påbjuds det i sunna.

Hur bokstavligt sharialagarna ska tillämpas har varit en pågående diskussion inom den muslimska världen i hundratals år. … . Prästerskapet har behållit sin världsliga makt. Sedan 1980-talet pågår istället en reaktion, som inneburit att islamismen – och därmed en mer bokstavlig tolkning av sharialagarna – återigen stärkts” /  https://arbetartidningen.se/2017/05/10/exempel-pa-sharialagar/

Isam = problem.jpg

Islam - barnäktenskap.jpg

S imamutbildning.jpg

INGELAPLING1 har kikat i koranen och kom fram till detta:

”• Tänk er en värld där barnäktenskap är tillåtet, koran 65:4,
• där hustrumisshandel är tillåtet, koran 4:34,
• där månggifte är tillåtet, koran 4:3,
• där kvinnans arvslott är hälften mot mannens, koran 4:11,
• där en kvinnas vittnesbörd är hälften värd mot mannens, koran 2:282,
• där det krävs fyra mäns vittnesbörd vid en våldtäkt för att kvinnan skall bli frikänd, koran 24:13,
• där en kvinna är mannens åker vilken han kan nyttja efter eget behag, koran 2:223,
• där en kvinna måste täcka sig, koran 24:31 och 33:59,
• där ifrågasättande av Koranen och Muhammed straffas med döden, koran 33:57,
• där stöld straffas med amputation av höger hand och vänster fot, koran 5:38,
• där den som avsäger sig sin Islamska tro skall dödas, Sahih Bukhari hadith 5, bok 88,
• där inga andra religioner än Islam är accepterat, koran 3:85,
• där muslimer är de bästa människorna som Allah har skapat, koran 3:110,
• där det endast skall dömas enligt Allahs lag, 5:44-45 och 5:49,
• där judar och kristna är de vidrigaste varelser som skapats, koran 98:6,
• där judar och kristna är jämställda med grisar och apor, koran 5:60,
• där muslimer som inte lever efter Koranen är hycklare och skall straffas med döden, 9:73,
• där muslimer inte får ta judar och kristna till vänner även om det är dina familjemedlemmar”

Mer+pil.jpg som vi vet om invandrarna

En absolut majoritet av de kriminella ungdomsgängen som sätter skräck i förorterna och skjuter ihjäl vandra har muslimsk bakgrund. Förklaringen till det tarvar en vetenskaplig undersökning. Den inväntar jag med största intresse.

 

 

16 tankar om “Islams rätta ansikte

 1. Pingback: Muslim brände bibeln – eaqhan

 2. Pingback: Iran – det började med Ayatollah Khomeini – eaqhan

 3. Pingback: Protester i Iran – eaqhan

 4. Pingback: Professor oroad över politisk islam – eaqhan

 5. Pingback: Ebba om påsk-upploppen – eaqhan

 6. Pingback: Islam – en psyksjuk religion – eaqhan

 7. Pingback: Turkiet islamiseras alltmer – eaqhan

 8. Pingback: Jösses vilken reaktion! – eaqhan

 9. Pingback: Funderingar kring religion – eaqhan

 10. Pingback: ”Vi vill inte ha skiten!” – eaqhan

 11. Jo. Öppna sanktioner mot barnsexhandelns länder, inkl. USA och Israel, vore givetvis korrekt.

  Som den inbitna kommunist som du är så föreslår jag att du, som är kompetent och vaken, överväger att kontakta ”Framåt Sverige” https://duckduckgo.com/html?q=Fram%C3%A5t%20Sverige , samt startar och driver en kommunistisk fri öppen WordPress-blogg tillsammans med dem, utan att köra monopolkapitalistiska skripts på kommunisters datorer. (vilket är att likna vid kommunistiskt självmord)

  P.g.a. risken för högerns infiltration och förstörelse föreslår jag att du inte är naiv, samt att du utser dig själv, eller någon du litar på, till permanent spärrvakt med permanenta admin-rättigheter, såsom jag har i Vetenskapliga partiet.

  P.g.a. 4%-spärren så föreslår jag även att ni ansluter er nya kommunistiska fraktion till Valsamverkanspartiet. Det finns nämligen fler kommunister som inte spottar på SD:s migrationspolitik som är deras stora styrka, men de vågar inte ta steget utan att någon annan tar första steget. Framåt Sverige eller en egen fraktion, som du leder, skulle kunna ha det modet.

  Visst har V övergivit den kommunistiska ideologin. Det må väl vara rimligt, med tanke på hur dålig branding ordet har blivit genom monopolkapitalismens fulmedier, men att de numera sitter i knät på den avarts-vurmande sossehögern, L och C, samt röstar för sänkt värnskatt för de rikaste i samhället, samt inte kräver en folkomröstning om ett Svexit, är i min mening helt oförlåtligt. Det är inte ens att betrakta som ”demokratisk socialism” eller ens ”ekologisk hållbarhet” såsom Vetenskapliga partiet är.

  Högersosseriet = högerkrafternas framfart, med alla nedskärningar i välfärd, skola, sjukvård, m.m. i tre decennier, helt oavsett höger- eller s.k. vänster-regeringar. SD:s juffsande med M och KD kommer naturligtvis INTE förbättra den saken. Dessa 8 partier är inte antipoder. De är tvillingar.

  Segregeringen och införseln av islamism är till för att hålla arbetarklassen i konflikt och lura på dem mer globalistisk högerpolitik. När väl SD är i majoritet ihop med KD och M så kan det gå riktigt illa med inbördeskrig och etniska rensningar i nazi-sionistisk stil, även av sekulära skötsamma individer som mest kallar sig muslimer för att inte göra släkten upprörd. Globalisthögerns bankirer lever på konflikt.

  Det största hotet är i min mening INTE de sekulära ”muslimernas” inverkan på vårt samhälle (Jfr. Bechir Rabani eller Amineh Kakabaveh), snarare det faktum att vi inte upprätthåller barnkonventionen och genomdriver sekularism, d.v.s. förbjuder religiösa symboler och religiöst oljud i samhället, vilket ger alla muslimer frihet från sekterismen, så att de kan bli sekulära och därefter ev. bli ateister, likt Bassam Al-Baghdady.

  Vi kan påverka kapitalismens förödande framfart och sekterismens allt större inverkan på vårt samhälle, som den globalistiska kapitalismen har drivit fram. De som inte följer svensk lag, p.g.a. samhällsvådlig sharia, kan spärras in och/eller deporteras till ett land där sharia gäller så att alla blir nöjda och glada!

  Har du kritiska funderingar, så var medveten om att jag kan avhjälpa dem med logiska argument, fria från argumentationsfel. Det finns en hel del sådana i omlopp i fulmedierna, så det är lätt att bli drabbad av inlärd hjälplöshet.

  Gillad av 1 person

  • Tack för en bra kommentar med tänkvärda synpunkter. De ligger i stort i linje med mina egna.

   Kan passa på att säga att Barnkonventionen kom 1989. Det dröjde ända till 13 juni 2018 innan Sveriges riksdag gjorde den till lag.
   Sverige borde nu praktisera lagen också, så att man förbjuder slöja på barn. Vi borde även avbryta diplomatiska förbindelser med länder där konventionen inte följs, men även avbryta alla handelsförbindelser med sådan länder. Det samma borde vi göra med länder där kvinnors rättigheter är starkt begränsade.

   Men det där med vad jag borde göra kommer det inte att bli något av. Jag börjar tappa stinget på grund av ålder. Kapitalismen lär bestå under min återstående levnad oavsett vad jag gör.

   Visst borde jag engagera mig mycket mer i all social nedröstning som pågår och för högre pensioner. Jag har dock ändå skrivit en hel del om det. Men jag har sörjt för min egen välfärd, så jag oroar mig inte för egen del, men kommer att skriva mer om det även i fortsättningen.

   Det jag borde göra, men som kanske inte blir av, är att förklara vad kommunism faktiskt är och visa att det inte är vad i stort sett alla tror att det är.
   Å andra sid känns det som slöseri med tiden eftersom jag har hela borgarklassens propagandamaskineri emot mig.

   /Skvitt

   Gilla

   • Att det inte redan är förbjudet med slöja på barn i Sverige, samt att lagarna inte efterlevs bättre för att skydda kvinnorna, är märkligt.

    Jag tänker att borgarklassen vill ha det så för att skapa konflikt mellan arbetarklassen (svenskar och muslimer) så att de går omkring och retar upp sig och därför röstar på borgar-SD. Eller så kan det vara resultatet av SD:s existens, vilket har gjort att de andra har ställt sig i en osund motposition.(för att undvika associationsskuld/nazistargumentet, vilket är ett argumentationsfel)

    Muslimerna själva har enbart att anpassa sig efter andra länders lagar, precis som vi själva när vi besöker deras länder. För att de inte ska känna sig diskriminerade så tycker jag att det bästa vi kan göra är att förbjuda religiösa symboler helt och hållet. Man skulle t.o.m. kunna förbjuda bankmaffians reklam för masskonsumtion samtidigt. De påstår ju att de vill miljön väl och vill minska CO2, eller hur. 🙂

    Sant. Vill man ställa upp för alla barn så är givetvis ett avbrott av diplomatiska förbindelser med alla länder där konventionen inte följs, fullt rimligt. Minskad handel och minskat resande är dessutom bra för den ekologiska hållbarheten.

    Det kan också vara så att du tappar stinget och blir äldre för att du inte kommer dig för viktiga saker längre?

    Att följa din kraft ger energi och ger god sömn. Sömnen läker dig och gör dig yngre. Du som äldre modig människa med pension är dessutom viktig, eftersom ungdomar ofta är förtryckta och rädda.

    Kapitalismen består även om jag skulle bli statsminister 🙂 men den kommer vara i bättre balans med socialismen då. Det där kan man uppnå ganska snabbt. Det är litegrann som när man skakar ketchup. Först händer det ingenting, sedan ansluter sig en matsked och plötsligt säger det splatt och borgarklassen får röda ketchupfläckar på finkläderna.

    Jag ser inte ”kommunismen” i att du har sörjt för din egen välfärd och inte oroar dig för egen del. Det där är egoismen. Den är också viktig, men inte allena. Vi måste tänka på framtidens generationer!

    Jo. Hela borgarklassens egoistiska propagandamaskineri är emot oss, men ställ då upp på mig och de intelligentare bland vänsterfolket! Vi behöver dig mot köttberget av oförstånd som har infiltrerat så många vänsterpartier.

    Borgarklassen slösar en massa tid på sin propaganda i fulmedia och i nya alternativa medier där de sänker kommunismen och socialismen repetitivt. Om vi då utgör en motpol som ger svar på tal, eller använder ord som de inte kan försmutsa, samt inte tiger still eller bara tjafsar i någon inlåst bubbla på Facebook som monopolkapitalet shadowbannar och infiltrerar med dumheter, så kan det snabbt bli något stort.

    Du vet redan hur man bloggar och gör en fin blogg. Varför skulle du inte kunna bilda ett parti som du ansluter till valsamverkanspartiet? varför skulle du inte kunna ställa upp med ditt namn på en valsedel? Vad är problemet egentligen?

    Gilla

    • Tack för ännu en bra kommentar!

     Min trygga ekonomiska situation har inget med ego att göra. Jag har varit sparsam och är det även nu. Min blyga pension på 13.800 / mån genererar ett överskott varje månad. Det innebär också att jag sätter ett litet miljöavtryck.

     I 55 år har jag på olika sätt försökt att påverka politiken åt vänster och nu har energin börjat avta. Ett skäl är att det inte leder till något eftersom folk i allmänhet är så politiskt ointresserade, lättlurade och politiskt omedvetna. Ja, rent ut sagt korkade. Vad folk vill ha det erbjuder så klart alla TV-kanaler. Kollar man deras utbud får man en klar bild av vad folk intresserar sig för. ”Extreme home makeover”, ”Ullared – jakten på storsäljaren”, ”Pawn stars” och ”Gold rush” för att ta några exempel.

     Det här med demokrati, som alla politiska ledare världen över bruka framhålla med emfas, har jag skrivit om. Den borgerliga demokratin är inget annat än borgarklassens diktatur. Ett samhälle kan aldrig vara demokratiskt om en minoritetsklass har den ekonomiska och politiska makten. Och just så är det i alla kapitalistiska samhällen.

     /Skvitt

     Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s