Där har ju SD rätt


Och borde gå längre

tycker jag, trots att jag absolut inte är SD:are

Alla friskolor borde förbjudas, såväl religiösa som ickereligiösa. Men de islamistiska borde stå högst upp på listan över friskolor som ska bort. Vi vet ju vad islam står för. Förvisso finns det en stor spännvidd inom islam, allt ifrån toleranta riktningar till fullkomligt intoleranta. Men inom hela spannet förekommer förtryck mot kvinnor. Det är fullständigt absurt att vi ska ha skolor som tutar in barnen vidskepelse och osund kvinnosyn!

Skola har könsseparerat undervisningen – i 22 år

Efter alla turer – kritiserade Römosseskolan får skolpeng igen

I religiösa friskolor är diskrimineringen inskriven

Var 5:e sympar med SD


När det är val

om ett år kanske SD sitter i regeringen

Då tillsammans med KD och M. Det betyder att omkring hälften av väljarna ställer sig bakom denna arbetarfientliga konstellation. Det är ett betyg långt under godkänt för arbetarklassens politiska mognad och medvetenhet. Förklaringen ligger förmodligen i att stora delar av arbetarklassen är illitterat, lågutbildad och politiskt ointresserad.

Det här förklarar också SD:s stora stöd på omkring 20% (19,9% i SIFOS:s Väljarbarometer för oktober 2021).

Vad SD egentligen står för skriver Jan Guillou i sin kolumn, vilken kan läsas här. Det är naturligtvis inget som en illitterat ointellektuell lågt utbildad och politiskt ointresserad arbetare läser. Än mindre chans att en sådan läser mitt inlägg. Hade jag skrivit om sport hade jag haft betydligt fler läsare. Det säger allt!

Public service har ett ansvar. När TV kom till Sverige var ambitionen att förkovra folket, läs: arbetarklassen, som ju hade kort skolgång och stora kunskapsbrister. Den ambitionen är sedan länge som bortblåst. Och nu går det raskt utför med det sista som eventuellt finns kvar. Det är bara att titta på Morgonstudion i SVT 1. Långa sportinslag hela tiden, varvat med väder stup i kvarten och så klart vad som händer på nöjesfronten. Politiken står i strykklass men Åkesson får plats mer än han är förtjänt av. Kritiken mot honom tycks vara skambelagd!

Faktum är att morgonnyheterna i TV4 är betydligt mer seriösa än SVT!

Den som nu har läst Jan Guillous kolumn (länkad ovan) kanske även intresserar sig för en historisk tillbakablick. ”Det lilla rövslickarlandet” av Bengt Sändh 2021-11-19.

Han inleder med följande: Någon har sagt: ‘Det enda vi lär av historien är att vi inte lär oss någonting av historien’. I skrifter om andra världskriget och på inskriptioner vid olika koncentrationsläger finner vi ofta devisen: ‘Låt det inte hända igen!’ För att råda bot mot det sjuka krävs det först och främst att patienten har sjukdomsinsikt och vill bli botad. Men patienten Sverige har intalat sig att den är frisk.

Vi får ofta höra att vi klarade oss från att invaderas av Hitlers styrkor på grund av en klok eftergiftspolitik. Det är naturligtvis en historisk lögn. Sverige var aldrig aktuellt för en invasion. Det hade varit slöseri med militära resurser. Bengt Sändh skriver: ”När de tyska arkiven öppnades av de allierade efter kriget kunde man inte finna minsta lilla antydan till anfallsplaner mot Sverige och när advokat Hugo Lindberg intervjuade Hermann Göring i Nürnberg, några dagar före dennes självmord, förnekade Göring att det någonsin funnits några anfallsplaner mot vårt land och han hade, i det läget, ingen anledning att ljuga.”

För den som inte orkar läsa Bengt Sändhs hela debattartikel kan jag lyfta fram några av Sveriges olika agerande i Nazitysklands intressen som han nämner.

”Vi hjälpte tyska myndigheter med registrering av judar. Vi försåg de tyska nazisterna med många tusen arierintyg. Vår polis hade ett nära samarbete med sina kollegor i Gestapo.

Vi skickade vänskapliga delegationer från armén, flottan, flyget, pressen och kyrkan. Vi bjöd in tyska officerare till militärmanöver.

Vi försåg tyskarna med båtar, hästar, kött och reparerade deras militärfordon mm. Vi utlämnade nazistmotståndare, flyktingar och desertörer till dödsläger, tortyr och avrättning.”

För att slippa scrolla upp kan du läsa allt här.

En gratis och mer utförlig genomgång av ovanstående finns att ladda ned: Bengt Sändhs Krigsdagbok

Hur kan det komma sig att SD har blivit så rumsren hos M och KD? Är det konstigt?

Nej, faktiskt inte!

”Fascismen är borgerlig: den har överallt kommit till makten så gott som uteslutande med stöd av av de borgerligt, antisocialt inriktade folkgrupperna, den har i sina grunddrag bevarat den borgerliga produktionsordningen, den privata äganderätten till produktionsmedlen, den i princip fria konkurrensen och den avvisar tanken på ekonomisk utjämning.” / Daniel Swedin. Han skriver också ”Tingsten var – utöver chefredaktör på Dagens Nyheter – en av landets främsta idéanalytiker och som sådan författade han 1936 skriften ”Nazismens och fascismens idéer”.”

Om Herbert Tingsten.

Magdalena Andersson motsägelsefull


Hon vill inte

garantera Vänsterpartiet inflytande

Samtidigt säger hon: ”För att Sverige ska få en handlingskraftig regering måste alla ta sin del av ansvaret. Jag är beredd att göra min del”. Hur går det ihop?

Faktum är att Vänsterpartiet bildades 1921 som en utbrytning från Sveriges socialdemokratiska vänsterparti och hette då Sveriges Kommunistiska Parti, ända fram till 1990 då det tog sig det nuvarande namnet.

Att man bröt sig ur SAP berodde på att SAP inte längre stod odelat på arbetarklassens sida som ett revolutionärt parti utan hade blivit alltför reformistiskt. Partiet ansåg att arbetarklassen skulle ta makten genom reformer. Hur framgångsrikt det var (läs: döfött!) visar ju utvecklingen. Det har gått 100 år och kapitalismen och borgarklassen är starkare än någonsin!

Även Vänsterpartiet har utvecklats till ett revisionistiskt och reformistiskt parti. Men det är ändå det parti, och det enda, som sätter vanligt arbetande folk i främsta rummet. Det gör inte Socialdemokraterna, som väl alla inser, eller borde göra. Därför vill de inte samarbeta med Vänsterpartiet. De är helt enkelt rädda för att arbetarna ska få för mycket makt på bekostnad av borgarklassen.

Nooshi Dadgostar är en tuff partiledare som inte backar från sina krav. Hon är en hård nöt att knäcka för Magdalena Andersson. Frågan är om Dadgostar kommer att rösta bort Magdalena Andersson som statsminister och bädda för en moderat ledare för landet, med stöd av Sverigedemokraterna, något hon ju absolut inte vill. Men jag tror att om så blev fallet så kommer hennes röst att höras ännu klarare framöver. Och svenska arbetare kommer att påminnas om hur arbetarfientlig en högerpolitik verkligen är.

”Så om Magdalena Andersson inte kan sy ihop en överenskommelse med Nooshi Dadgostar i de aktuella frågorna så förtjänar hon faktiskt inte att kunna vara socialdemokratisk statsminister.” Det skriver Sven Tycker. Läs det också!

Några klimatartiklar


Skvitt

publicerar endast rubrikerna + länkar

Artiklarna återfinns i SvD:s nätupplaga.

Erica Treijs:COP26-EXTRA: Pengaregn över klimatet, eller…?

100 länder lovar skydda skogen – detta innebär det

Fem stridsfrågor under klimatmötet

Stora reformer som globalt pris på koldioxid lyser med sin frånvaro. 

Fossilfritt går trögt


Konferensen COP26 i Glasgow

om klimatet pågår för fullt, men får kritik

Greta Thuberg: ”Greenwashing”, om toppmötet. En skönmålning av miljöarbete. ”Detta är inte längre en klimatkonferens. Det här är den globala nordens gröntvättningsfestival. Ett två veckor långt firande av att fortsätta som vanligt och bla bla bla”, skriver Greta Thunberg på Twitter. / AFTONBLADET.

Vi behöver energi. Det vet alla. Liksom att behovet ökar. Men de fossila bränslena måste fasas ut. Solenergi borde vara det givna energislaget.

Världens regeringar borde ålägga alla fastighetsägare att sätta upp solpaneler på sina tak. Det tar förvisso tid att bygga ut kapaciteten för att producera dessa paneler, så det behövs någon form av reglering hur man ska prioritera i vilken ordning de ska installeras.

En självklar prioritering borde vara att fabriks- och kommersiella byggnader kommer i första hand. Därefter flerfamiljshus och och slutligen villor och fritidshus. En annan prioritering borde vara att man börjar i den rika delen av värden där de ekonomiska resurserna finns och det största behovet av att sänka utsläppen av CO2.

På det svarta Afrikas landsbygd kan man vänta och istället börja med att laga mat med hjälp av solparaboler. En kvadratmeter polerad metall kan vilken som helst banka till så det blir en parabol som 4 – 5 familjer kan dela på. Och det behövs inte ens en riktig parabol! Det finns en del som redan använder solenergin i matlagningen, men det är förvånansvärt få. De lägger hellre tiden på att samla ved och hugger därmed ned värdefulla träd om utgör en kolsänka, helt i onödan.

Faktum är att jag har funderat mycket på afrikanernas oföretagsamhet. Istället för att gräva en brunn i byn går kvinnor på landsbygden hellre 5 – 6 timmar dagligen fram och tillbaka för att hämta mer eller mindre otjänligt vatten och bär det hem på sina huvuden. Det är ett enormt slöseri med tid och arbetskraft. Tid som kan användas till något bättre, som att höja sin levnadsstandard! Ska en brunn grävas krävs biståndsarbetare, till något som de borde kunna göra alldeles själva!

Afrikas största problem är korruptionen. Det har de afrikanska länderna gemensamt med alla andra fattiga länder. Korruption och fattigdom går hand i hand. Frågan är om de är värda allt det bistånd de får, när det främst hamnar i fickorna på tjänstemän och politiska ledare. Men det är en annan sak.

Om de så kallade utvecklingsländerna tog tag i sina egna problem så skulle välståndet infinna sig och de skulle kunna montera solpaneler på sina hus.

Det största problemet är inte att så snabbt som möjligt få de fattiga länderna att reducera koldioxidutsläppen. Deras utsläpp ligger långt under de utsläppsnivåer som kommer från den rika världen. Istället borde högsta prioritet vara att bekämpa korruptionen i dessa länder. Då skulle de få fart på såväl ekonomi och utveckling. Det skulle göra dem mindre beroende av bistånd, vilket bara göder de korrupta i dessa länder. En slutsats av detta är att bistånden ska slopas generellt och endast betalas ut vid akuta naturkatastrofer med garanti att dessa pengar icke hamnar i fel fickor.

De stora växthusgasutsläppen sker alltså som sagt i den rika världen. Och i denna rika värld är det de allra rikaste som släpper ut mest, även i Sverige. Det är personer som har råd med stora bensinslukande bilar och utlandssemester per flyg mer än en gång om året. Eller bara en flygning mellan t. ex. Stockholm och Göteborg hellre än tåget. Till detta kommer en konsumtion som vida överstiger gemene mans. Det är konsumtion av produkter som vid tillverkningen har bidragit till utsläpp, inte bara av CO2 utan även av många andra miljöfarliga utsläpp med miljöförstöring på allehanda sätt som följd.

Det finns mera vi kan göra.

En åtgärd är att upphöra med avskogningen och istället återplantera. På så sätt får vi fler koldioxidabsorberande träd, men knappast skog. Skog är nämligen så mycket mer än bara träd, vilket nog är på sin plats att påpeka!

En annan åtgärd är att blötlägga de tidigare torrlagda torvmossarna. ”Dikad torvmark i Sverige avgav sammanlagt drygt 11,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2012, enligt den senaste klimatrapporteringen. Denna mängd kan
jämföras med de totala svenska utsläppen av växthusgaser, som beräknades uppgå till 57,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter samma år.”
/ Jordbruksverket.

Tippingpoint

En sak som inte tas upp tillräckligt i media är att den globala uppvärmningen leder till att permafrosten i norr tinar. Det frigör enorma mängder metangas, en gas som är betydligt mer effektiv än koldioxiden som växthusgas. Dock bryts den ned snabbare. Men när den bidrar till ökade temperaturer så kommer än mer permafrost att tina i en ond spiral. Det är en utveckling vi bara kan stoppa genom att snarast nå så nära nollnivå som möjligt avseende koldioxid. Och då duger inte de mål man sätter upp idag. Mål som mest är pladder och ytterst lite handling! Inte konstigt att Greta Thunberg och Fridays For Future är starkt kritiska till mötet i Glasgow. Det är ju de unga som ska leva med ett varmare klimat och med de naturkatastrofer de för med sig, för att nu inte tala om deras barn och barnbarn.

Läs också:

”Allt du behöver veta om klimatkonferensen COP26 i Glasgow” / Greenpeace

”COP26: Ödesmöte för klimatet” / Forskning & Framsteg

Rånare omsatte 7 mille, lagligt


Gick in i kiosk

och roffade åt sig varor för 5000

Eftersom han tillhör ett kriminellt nätverk räknade han med att personalen inte vågade anmäla.

Han kom tillsammans med flera kumpaner över snus och cigaretter, drycker, chokladkakor och godis till ett värde av cirka 5000 kronor (= en dryg tusenlapp per man!), efter att ha drag ut ut en sladd till en skärm. För detta döms han till ett års fängelse i tingsrätten då man bedömt att rånet begåtts under hot då han har kopplingar till ett kriminellt nätverk med högt våldskapital.

[Det handlar om rapparen  Salah ”Dree low” Abdulle, som de senaste åren varit en av landets mest streamade artister med flera hundratals miljoner streams på Spotify. Han driver Top Class Music Europe AB. Eftersom han har eget skivbolag behöver han inte dela med sig till någon producent. 2020 omsatte Dree Lows bolag cirka sju miljoner kronor. Så ekonomiskt går det storartat för ”artisten”*.] Källa: Nyheter24 

”Vi har bedömt att det var två gärningsmän som var kopplade till ett kriminellt nätverk. Poliser har vittnat om vilken betydelse det här kriminella nätverket får i området, att folk blir rädda, säger Patrik Alm.” /AFTONBLADET.

Nog är det infantilt så det förslår.

* ”Artist”. ”Vid Grammisgalan 2020 nominerades Dree Low till Årets hiphop.[4] Vid P3 Guld-galan 2020 utsågs Dree Low till Framtidens artist”. Wikipedia. Det är något jag inte kan begripa av två skäl. Rap är inte musik och har man koppling till kriminella nätverk och förhärligar kriminalitet och våld så ska en sådan ”artist” icke få mer uppmärksamhet än den själv kan skaffa på egen hand. Med andra ord ska det inte delas ut några priser. Det är som att belöna artister inom vit-makt-musiken.