Fossilfritt går trögt


Konferensen COP26 i Glasgow

om klimatet pågår för fullt, men får kritik

Greta Thuberg: ”Greenwashing”, om toppmötet. En skönmålning av miljöarbete. ”Detta är inte längre en klimatkonferens. Det här är den globala nordens gröntvättningsfestival. Ett två veckor långt firande av att fortsätta som vanligt och bla bla bla”, skriver Greta Thunberg på Twitter. / AFTONBLADET.

Vi behöver energi. Det vet alla. Liksom att behovet ökar. Men de fossila bränslena måste fasas ut. Solenergi borde vara det givna energislaget.

Världens regeringar borde ålägga alla fastighetsägare att sätta upp solpaneler på sina tak. Det tar förvisso tid att bygga ut kapaciteten för att producera dessa paneler, så det behövs någon form av reglering hur man ska prioritera i vilken ordning de ska installeras.

En självklar prioritering borde vara att fabriks- och kommersiella byggnader kommer i första hand. Därefter flerfamiljshus och och slutligen villor och fritidshus. En annan prioritering borde vara att man börjar i den rika delen av värden där de ekonomiska resurserna finns och det största behovet av att sänka utsläppen av CO2.

På det svarta Afrikas landsbygd kan man vänta och istället börja med att laga mat med hjälp av solparaboler. En kvadratmeter polerad metall kan vilken som helst banka till så det blir en parabol som 4 – 5 familjer kan dela på. Och det behövs inte ens en riktig parabol! Det finns en del som redan använder solenergin i matlagningen, men det är förvånansvärt få. De lägger hellre tiden på att samla ved och hugger därmed ned värdefulla träd om utgör en kolsänka, helt i onödan.

Faktum är att jag har funderat mycket på afrikanernas oföretagsamhet. Istället för att gräva en brunn i byn går kvinnor på landsbygden hellre 5 – 6 timmar dagligen fram och tillbaka för att hämta mer eller mindre otjänligt vatten och bär det hem på sina huvuden. Det är ett enormt slöseri med tid och arbetskraft. Tid som kan användas till något bättre, som att höja sin levnadsstandard! Ska en brunn grävas krävs biståndsarbetare, till något som de borde kunna göra alldeles själva!

Afrikas största problem är korruptionen. Det har de afrikanska länderna gemensamt med alla andra fattiga länder. Korruption och fattigdom går hand i hand. Frågan är om de är värda allt det bistånd de får, när det främst hamnar i fickorna på tjänstemän och politiska ledare. Men det är en annan sak.

Om de så kallade utvecklingsländerna tog tag i sina egna problem så skulle välståndet infinna sig och de skulle kunna montera solpaneler på sina hus.

Det största problemet är inte att så snabbt som möjligt få de fattiga länderna att reducera koldioxidutsläppen. Deras utsläpp ligger långt under de utsläppsnivåer som kommer från den rika världen. Istället borde högsta prioritet vara att bekämpa korruptionen i dessa länder. Då skulle de få fart på såväl ekonomi och utveckling. Det skulle göra dem mindre beroende av bistånd, vilket bara göder de korrupta i dessa länder. En slutsats av detta är att bistånden ska slopas generellt och endast betalas ut vid akuta naturkatastrofer med garanti att dessa pengar icke hamnar i fel fickor.

De stora växthusgasutsläppen sker alltså som sagt i den rika världen. Och i denna rika värld är det de allra rikaste som släpper ut mest, även i Sverige. Det är personer som har råd med stora bensinslukande bilar och utlandssemester per flyg mer än en gång om året. Eller bara en flygning mellan t. ex. Stockholm och Göteborg hellre än tåget. Till detta kommer en konsumtion som vida överstiger gemene mans. Det är konsumtion av produkter som vid tillverkningen har bidragit till utsläpp, inte bara av CO2 utan även av många andra miljöfarliga utsläpp med miljöförstöring på allehanda sätt som följd.

Det finns mera vi kan göra.

En åtgärd är att upphöra med avskogningen och istället återplantera. På så sätt får vi fler koldioxidabsorberande träd, men knappast skog. Skog är nämligen så mycket mer än bara träd, vilket nog är på sin plats att påpeka!

En annan åtgärd är att blötlägga de tidigare torrlagda torvmossarna. ”Dikad torvmark i Sverige avgav sammanlagt drygt 11,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2012, enligt den senaste klimatrapporteringen. Denna mängd kan
jämföras med de totala svenska utsläppen av växthusgaser, som beräknades uppgå till 57,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter samma år.”
/ Jordbruksverket.

Tippingpoint

En sak som inte tas upp tillräckligt i media är att den globala uppvärmningen leder till att permafrosten i norr tinar. Det frigör enorma mängder metangas, en gas som är betydligt mer effektiv än koldioxiden som växthusgas. Dock bryts den ned snabbare. Men när den bidrar till ökade temperaturer så kommer än mer permafrost att tina i en ond spiral. Det är en utveckling vi bara kan stoppa genom att snarast nå så nära nollnivå som möjligt avseende koldioxid. Och då duger inte de mål man sätter upp idag. Mål som mest är pladder och ytterst lite handling! Inte konstigt att Greta Thunberg och Fridays For Future är starkt kritiska till mötet i Glasgow. Det är ju de unga som ska leva med ett varmare klimat och med de naturkatastrofer de för med sig, för att nu inte tala om deras barn och barnbarn.

Läs också:

”Allt du behöver veta om klimatkonferensen COP26 i Glasgow” / Greenpeace

”COP26: Ödesmöte för klimatet” / Forskning & Framsteg