Tortyr är inte olagligt i Sverige


Det är märkligt

säskilt som många flyktingar har utsats för tortyr

Införandet av ett särskilt tortyrbrott i svensk lagstiftning skulle sända tydliga signaler om att Sverige – på samma sätt som i våra grannländer – arbetar för ett ansvarsutkrävande för internationella brott. Det skulle rikta sig inte bara till de drabbade och till förövarna av sådana brott, men också till en bred internationell opinion.

Läs hela krönikan av Lennart Aspegren är juris hedersdoktor, Stockholms universitet.

Muslim brände bibeln


Ingen har hört om det

för ingen har brytt sig, eller så kanske det inte har hänt

Vi är ju inte som muslimer. USA:s kristna höger hade inte brytt sig. Kristna frikyrkor hade inte brytt sig och påven skulle nog aldrig kommenterat det. Ändå är bibeln också en helig bok. Men som sagt, vi är inte som muslimer.

Bibeln är mer värd att uppröras över om den brändes. Den är ett litterärt verk av klass, till skillnad från koranen. Som litterärt verk är den en katastrof. Men sätt fyr på den och hela den muslimska världen går i taket. Konstigt! Den duger ju faktiskt att tända brasan med. Det enda den duger till. Läs om de svenska muslimernas protesterna i Malmö mot koranbränningen.

Det pågår diskussioner om man ska förbjuda koranbränningar. Enligt en mätning är 42% för ett förbud medan 43% är emot. Resterande vet ej. Det är skrämmande att så många vill förbjuda. Är det något som borde förbjudas så är det koranen.

Koranen har många uttolkare. Varje imam är sin egen uttolkare. Därför har islam många ansikten. Alltifrån ganska tolerant till rent extremt förtryckande.

De mest koranen-trogna, bokstavstrogna, är talibanerna. Ordet härleds ur talib, arabiskans ord för student. Det de har studerat är just koranen. Så de vet vad som gäller, vad som är ”rätt” och vad som är ”fel.” Efter dess ord styr de nu Afghanistan. Nu äventyrar de kvinnors liv i Afghanistan; när flickor inte får studera efter tolv års ålder kommer det snart inte att finnas några kvinnliga läkare och endast sådana får behandla och undersöka kvinnor. Kvinnor kommer med andra ord att i en snar framtid stå helt utan medicinsk hjälp och expertis! Redan nu har de förlorat alla mänskliga rättigheter. Om händelsevis någon rättighet återstå så jobbar regimen på att även de ska försvinna. Helt enligt koranens oförfalskade budskap!

Den energi som manifesterat sig i protester mot koranbränningar som vi har sett på flera platser i Sverige, i andra länder och främst i de muslimska länderna, borde istället använts till protester mot talibanerna och koranen! Men där tiger muslimerna i Sverige, i andra länder och särskilt i de muslimska. Denna tystnad talar sitt tydliga språk!

Allah är stor och Muhammed hans profet! Den muslimska världen har inget att säga i saken. Några protester mot talibanerna bland andra muslimer hörs det inte ett knyst om. Det är värre att bränna en usel skrift som man håller helig! Jag har inget till övers för den religionen (inget för andra religioner heller, men islam är en skamfläck för hela mänskligheten).

Hur koranen kan ses som helig förvånar mig. Den är ju inte mycket till religiös skrift. Den handlar ju mest om vad man inte får göra och vad man måste göra. Och framför allt är det kvinnor som inte får eller måste! Det är kvinnoförtryck på pränt! Koranen är lika avskyvärd som Mein Kampf! En för sin tid bland många hyllad skrift, nästan helig.

Även om talibanernas Afghanistan sticker ut så är det egentligen bara lite värre än andra muslimska länder. Men det mest renläriga! Iran, till exempel, med sin moralpolis, har också ett islamistiskt styre, som bekant. Protester pågår mot regimen, men inte mot islam. Kanske för att det är förenat med dödsstraff, där som i vissa andra muslimska länder. Blasfemi är ett brott mot gud!

Omkring en fjärdedel av världens länder har lagar eller andra påbud mot ‘hädelse’, ‘kränkning av religiösa känslor’ eller ‘förtal av religion’. De kan användas för att inskränka yttrande- och pressfrihet och tysta kritiska röster genom att fängsla, och till och med avrätta ‘hädare’./ https://manskligsakerhet.se/2020/09/29/blasfemilagar-hotar-yttrandefriheten/

Bonusläsning: ”Skarp kritik mot Iran i brev till ambassadör”. Men sanningen är nog snarast att muslimer inte är förmögna att se kritiskt på sin egen religion.

Islam är oförenligt med demokrati! (”Slutsatsen måste vara att islam inte går att förena med västerländsk demokrati.”) Det är gud som bestämmer och hans vilja står nedskriven i koranen. Människan ska inte sätta sig över guds vilja! Människor ska icke bestämma i strid med koranen och guds vilja! Alltså ska icke dödsstraff ifrågasättas. Alltså ska icke offentliga avrättningar ifrågasättas. Icke heller stympande straff och offentliga spöstraff eller stenande av otrogna kvinnor (sharialagarna). Och demokrati skall icke krävas. Det är emot guds vilja! Imamer och andra potentater ska styra i kraft av sin rätt att uttolka koranen!

För Sveriges del är jag orolig. Allt fler muslimer bosätter sig i vårt land (”Studien pekar på en kraftig ökning av andelen muslimer i Europa i allmänhet – och i Sverige i synnerhet – under de närmaste 30 åren.”). Och de vill ha politiskt inflytande, det vill säga koranen ska respekteras och dess budskap ska följas. Än har det inte gått så långt att deras vilja har fått politiskt genomslag, men muslimerna jobbar på det och ett parti har skapats. Muslimerna är på frammarsch!

”Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige” konstaterar journalisten Mats Wingborg i en artikel publicerad av Svenska FN-förbundet och stödjer sig på forskning. Flera orsaker belyses. Men inte ett ord om våra muslimer. Ändå är ett skäl som lyfts fram ett minskat valdeltagande i områden med låg utbildning och låga inkomster. Det är med andra ord i så kallade utanförsområden, där som bekant en betydande andel invandrare bor, varav många är muslimer. Och betänk, som ovan nämts; islam och demokrati hör inte ihop! Läs här!

Är jag rädd för en flock vilda lejon?

Är jag rädd för giftormar? Är jag rädd för faror? Ja. Det är inte fobier. Det är sunt att vara rädd för det hotfulla! I konsekvens med det är jag också islamofob! Det är sunt att vara rädd för islam! Det är sunt att vara islamofob! Därför blir jag förbannad när islamkritiker som anklagas för att vara islamofober förnekar att de är islamofober. Det är fegt!

Läs också

Islam är fantastiskt

Islamistisk påverkan hemma

Det här med mygg och elefanter

Stora demonstrationer i Iran

Protester i Iran

Kvinnor tvingas bära slöja även i Sverige

Professor oroad över politisk islam

Islam

Opps! Hedersförtryck är OK

Ebba om påsk-upploppen

Islam – en psyksjuk religion

Islams sanna väsen

Bättre där än här

Högljudd kritik i ofas med folket

Vad är det för skit?

Jomshof (SD) har rätt om islam

Det vi inte vill ha i Sverige

Jösses vilken reaktion!

Religiös fanatism

Muslimer bränner Malmö

Religiösa idioter och corona

Det är ju ett erkännande!

Funderingar kring religion

Extrem kvinnosyn

”Vi vill inte ha skiten!”

Muslimska värderingar

Islams rätta ansikte

Skola har könsseparerat undervisningen – i 22 år

Efter alla turer – kritiserade Römosseskolan får skolpeng igen

I religiösa friskolor är diskrimineringen inskriven

Jämställdhet oförenligt med islam

Där har ju SD rätt

Invandrarutbildning i Gbg

Talibaner är korkade