Vill inte Nordea ha synpunkter?


Undrar ju

när deras knapp inte är aktiv

Det och andra synpunkter på Nordeas nya sida kan ses i bilden nedan.

Deras sida var lite tråkig, men förbaskat överskådlig. Sen ville de tydligare ha en lite flashigare sida av allt att döma, men det blev alltså sämre. Hur tänkte Nordea?