Ingen hejd


Ormligt mycket pengar

i fickorna på de som kräger maten till oss

Man kan ju undra varför de anses värda alla dessa pengar. Kan de inte nöja sig med en något mer normal lön? Lite billigare skulle ju maten bli, vilket kan behövas i dessa dyrtider. Men uppenbarligen har de ingen skam i koppen!

Därtill kommer att med sådana inkomster sätter de ett större klimatavtryck än oss andra. Av det skälet borde sådana här inkomster vara olagliga!