Konsten att välja


Fritz Haber

 

Mannen som fick Nobelpriset i kemi 1918

Han fick det för att han hade kommit på en metod att syntetiskt tillverka ammoniak i industriell skala. Det var en viktig upptäckt eftersom man därmed kunde tillverka konstgödsel och öka jordbruksproduktionen till världens ökande befolkningen.

En så viktig upptäckt gör att det bör kunna sägas att Alfred Nobels sista vilja, som den uttrycks i hans testamente, bör vara uppfylld: ”…skall utgöra en fond, hvars ränta årligen utdelas som prisbelöning åt dem, som under det förlupne året hafva gjort menskligheten den största nytta.”

Men som alltid fanns det även till detta års kemipris flera andra nominerade. Och nog kan man säga att det fanns en annan sak att ta hänsyn till vid valet av Fritz Haber.

Fritz Haber

Fritz Haber är nämligen även pappa till senapsgasen som skördade så många liv under första världskriget.

Tidningen Världens Historia skriver: ”Redan 1675 begränsade ett avtal användningen av kemiska vapen, men bortsett från det reglerades bruket av vapen först i modern tid.” En lista med de 10 mest brutala vapnen följer och om senapsgasen skriver tidningen bland annat: ”Inom 24 timmar utvecklade soldaterna våldsam klåda, som gradvis blev till stora blåsor med gulaktig vätska. Det var mycket smärtsamt men sällan dödligt. Det kunde dock gå mycket illa, om en soldat inandades gasen. Det ledde till blåsor och blödningar i luftvägarna. Trots det kunde det ta flera månader innan den drabbade dog.” 

Tidningen kunde lagt till att den drabbade ofta fick lungödem och långsamt drunknade i sina egna kroppsvätskor, vilket kompletterade en i övrigt hemsk död på alla sätt.

Det här vägde uppenbart lätt när Nobelkommittén valde Fritz Haber till pristagare 1918, samma år som första världskriget tog slut (11 november 1918).

Fritz Haber 2

Fritz Haber såg aldrig något oetiskt med giftgaser. ”Död som död”, lär han ha sagt.

Hans fru, Clara Immerwahr, var liksom sin man utbildad kemist: Hon tog starkt avstånd från hans arbete med gift som vapen och försökte enträget, men förgäves, få honom att sluta med sitt arbete med att ta fram giftgas. 1915 begick hon självmord i deras trädgård genom att skjuta sig i hjärtat.

Det har varit många tvivelaktiga val av pristagare sedan dess, som säkert skulle ha fått Alfred Nobel att vända sig i sin grav.

TV-tipset


Passa på

 

kan bara ses till 5 januari

Klicka här, och se de superrika på svt play.

Orättvisan har tagit obeskrivliga proportioner. 85 personer äger mer än hälften av världens rikedomar!

Miljardärer o M Friedman

I Sverige har vi fått ett antal miljardärer genom åren. Det på grund av att även i Sverige har man drivit den politik som Milton Friedmans ekonomiska teorier banade vägen för och vi ser resultatet med bantad offentlig sektor och privatiseringar. Ojämlikheten har ökat och med den även kriminaliteten.

Friedmans teorier togs emot med varm hand av Ronald Reagan och Margareth Tatcher, bland annat. Men det var också den politik som Pinochet drev igenom med våld och tortyr, samt en del andra USA-stödda diktatorer i Latinamerika. Och den ekonomiska teorin fortsätter att styra ekonomin och har kastat ut länder i kris, såsom till exempel Grekland.

Alfred Nobel vrider sig säkert i sin grav över att priset har gått till en person som i strid med hans testamente har vållat mänskligheten den största skada.