Einstein …


behöver man inte vara

 

men normalt begåvad i vart fall

Kan man få kräva det av våra av skattemedel avlönade poliser?

Inte helt sällan tycks det mig som det kan vara svårt att hitta poliser med normalbegåvning. Och för att inte göra detta inlägg för långt med att berätta om tvivelaktigt begåvade poliser så nöjer jag mig med en bild från text-TV att begrunda.

Polisen tänkerTragiskt, säger jag bara! Mycket tragiskt!