Historisk världssensation


Genombrott!

 

NASA:s nya rapport från en tidigare uppmärksammad exoplanet

Planeten som upptäcktes för fem år sedan ligger inom den zon där vatten kan existera i flytande form (under förutsättning att atmosfärstrycket är det rätta). Atmosfären innehåller 27% syre, alltså något mer än jorden. 71% är kväve. Resterande gaser är bland annat metan, som anses vara ett tecken på liv. Analysen bygger på spektrometriska undersökningar som sonden PHILSPECTOR gjort av planeten, katalogiserad som 2010SA0104wow i stjärnbilden sagitarius. Se även här!

Nedan ses planeten och det är den bästa bild som någonsin har tagits på en planet i ett annat solsystem. Den är upplagd på NASA:s hemsida, varifrån jag har hämtat den.

Planeten kretsar kring stjärnan Sagitarius 20A0401-15, vilken är 2,3% mindre och ca tre miljarder år äldre än solen. Det innebär också att det eventuella liv som tros finnas där har haft motsvarande längre tid att utvecklas, menar Stella Novus på ESA:s astrobiologiska enhet i Köln.

Spektakulärt

Det som nu gör den sensationella upptäckten från 2010 ännu mera spektakulär är att det inte kan uteslutas att planeten hyser en högtstående tekniskt överlägsen kultur. I nuläget finns ingen naturlig förklaring till de radiovågor i långvågsregistret som har mottagits från planeten de senaste tre månaderna. Dock har inget meningsfullt meddelande kunnat avkodas, men som Xi Yang, forskningsledare bakom SETI-projektet, säger: ”Det är ingen matematisk formel och därför sannolikt inte ett meddelande avsett för oss utan för kommunikation med en annan interstellär civilisation, om man får spekulera.” Han tillägger: ”Intresset riktades mot stjärnan och dess planetsystem, som innehåller 4 hittills upptäckta planeter, efter att astronomer vid VLA-observatoriet hade fångat upp syncrotronstålning  av lasertyp IBC3PH och med en modulerad frekvens på hypobar disconterad herzomodolv nivå, vilket som sagt inte enligt kända fysikaliska lagar kan frambringas på naturlig väg.”

Strålningen tycks dock innehålla någon form av budskap bekräftar andra källor från SETI-projektet.

1-4-15

Vi lever i en spännande tid!

Om vi sänder ett meddelande nu kommer vi att kunna ta emot ett svar tidigast om tusen år, om någon nu orkar vänta. Trots det så säger jag: Oj, det här var riktigt spännande!

Gå in på sidan APOD?spec.rep.guv.com och läs mera!

Budskap till ET


En intressant artikel på DN

 

Den handlar om att sända signaler till intelligenta varelser ute i rymden

Men vi vet ju inte om de finns. Det är så märkligt. Universum är så stort. Det finns miljarder stjärnor och ny forskning visar att planeter är vanliga bland stjärnorna. Bland alla dessa måste det finnas oräkneliga planeter där liv är möjligt och på några av dem borde intelligent liv finnas med utvecklade tekniskt avancerade civilisationer som är äldre och mer avancerade än vår egen lilla värld. Men det är tyst från dem. Vi undrar så klart varför.

DN:s artikel

Guglielmo Marconi uppfann radion redan på 1800-talet.  Alltsedan dess har vi spridit ut i rymden kännedom om vår existens och det med ljusets hastighet. Det har alltså har nått över 100 ljusår bort vid det här laget. Och trots att vi har lyssnat på ET har vi inte snappat upp något meddelande.

Men jag har en hypotes.

Mänskligheten är alldeles för korkad för att utomjordingarna ska intressera sig för oss. Till exempel var ju en av de tidigaste TV-sändningarna som de kunde se från vår värld när Adolf Hitler invigde OS i Berlin 1936. Bara det borde ju avskräcka all konkat med oss. Och antagligen begrep de redan av storslakten för hundra år sedan, 1914-1918, att vi jordbor hade utvecklat ett primitivt ekonomiskt samhällssystem som bara generar död i ena änden och ofattbar rikedom hos en pytteliten klick i andra änden. Och antagligen fick de alltsammans bekräftat lite senare i nästa storslakt, 1939-1945. Sen såg de ju de mest fasansfulla bilder från Vietnamkriget att vi aldrig lär oss på denna planet. Så vad ska de ha för skäl att ta kontakt med oss?

Förmodligen bor de lite för långt bort ifrån oss för att ännu ha sett hur obegripligt korkade vi faktiskt är. Jag tänker på dessa totalt obildade idioter vi inte klarar av att sätta på plats och som i sin förvirrade blinda tro på en viss religion begår de mest oförsvarbara attacker mot vår egen civilisations allra heligaste kulturskatter.

IS o kulturarvet

Länk

Det kan väl inte vara något för en civilisation att ta kontakt med så primitiva varelser som vi människor ändå bevisligen är!

Bevisligen! Ja, vi har bevisat det mer än tillräckligt redan. Finns de där ute och har de avlyssnat oss så har de bevis på vår obeskrivliga dumhet så det räcker och förskräcker.

Och

Och skulle vi skicka hela Internet (”Vi bör skicka hela internet. Då får de ett överflöd av skriven text så att det blir lättare för dem att tolka den. Precis som hieroglyferna. Vi hade Rosettastenen, men framför allt var det den stora mängden av hieroglyfer som gjorde att vi kunde tyda dem.”) som en stor Rosettasten till dem är ju löjligt. De har ju, om de finns och har avlyssnat oss, redan genom alla våra budskap i etern på alla våra språk en Rosettasten så det förslår.

Om de finns där ute

Om de är så före oss i utvecklingen, då har de antingen redan passerat vårt utvecklingsstadium eller undvikit det. De har alltså antingen passerat eller undvikit kapitalismen och religionen som föröder oss här och nu.