Sjukt!


Skvitts korta

Sjukt är att Försäkringskassans så kallade förtroendeläkare (sicket namn!)aldrig träffar patienten, men ändå regelmässigt underkänner den behandlande läkaren! Och så har det alltid varit så länge jag vet. Jag var nog barn när jag hörde om det för första gången. Den biten kan vi alltså inte klandra Alliansen för.
Däremot är det Alliansen som har hittat på att man blir frisk på 180 dagar oavsett sjukdom och till och med från sjukdomar som inte går att bota och har dödlig utgång utan att döden infinner sig inom de stipulerade 180 dagarna! Därför blir väl Alliansens nästa steg att man vid dödlig sjukdom, som inte ändar patientens liv inom dessa 180 dagar, skall avlivas på ett billigt sätt och av ett privat företag vars verksamhet är skattefinansierad.
Så som den politiska kartan nu utvecklar sig blir det väl en Allians med S och Fp, men med samma politik som förs i dag.