Vart tar resurserna vägen?


Det kan man ju fråga sig!

Vi blir ju rikare!

Förra året var vi dubbelt så rika som 1970, inflationen bortrensad! Det skriver Jan Wiklund på gemensamhetsbloggen.

Men vart tar resurserna egentligen vägen?

Gemensam

Det tycks vi inte ha någon aning om men

”Vad vi däremot vet är att kapaciteten att producera har fördubblats sen 1970. Därmed borde också utrymmet att bete oss generöst mot varandra ha mer än fördubblats. Allt snack om att ‘vi måste skära ner’, ‘vi har inte råd’ osv osv tyder på att enorma resurser går till spillo, nånstans.

Det skulle vara bra att veta vart de tar vägen.

Gärna lite kvantifierat. Så man vet hur mycket man borde kunna kräva tillbaka.”

Det är ett mycket intressant resonemang som föregår det citatet, så läs det här.