Allt det går ut på


Göda privata företag

 

och redan rika

När regeringen lanserar ”reformer” då kommer vanligt folk i kläm. I förra inlägget tog jag upp vår tids pigors situation när de städar i rikemanshemmen. För att få igenom den ”reformen” talades det om att få bort svartjobben och därigenom skulle staten dra in många sköna miljoner. Men det är bara retorik. Vad det handlade om var att erbjuda de rika en billig piga.

Vad jag inte tog upp var det absurda att RUT-avdraget dessutom används till läxhjälp åt de som har råd. Dessa är i de flesta fallen högutbildade och har därför avsevärt bättre förutsättningar än arbetarklassen att själva stötta sina barn med läxorna. Men den högerpolitik som Alliansen bedriver syftar som alltid till att låta de som redan har ska få än mer.

Hur det går för arbetarklassens barn är för Alliansen totalt ointressant. Därför satsar Alliansen också på möjligheterna för privata företag att sko sig på barnens utbildning.

Tidningen Byggnadsarbetaren nämner en skandalskola som vänder sig till arbetarklassens barn, med huvudsyfte att dra in maximalt med vinst till ägarna och intresset för att barnen ska utbildas tycks helt lysa med sin frånvaro. Läs artikeln.

Skolskandal