Bebodd (?) planet funnen


Ett genombrott!

 

Det säger lyriska astronomer

Planeten ligger inom den zon där vatten existerar i flytande form och atmosfären innehåller 27% syre, alltså något mer än här på jorden. Det visar spektometriska undersökningar som sonden PHILSPECTOR gjort av planeten som än så länge katalogiseras som 2014SA0104wow i stjärnbilden sagitarius. Se även här!

Forskarna blev så lyriska att de lade till ”wow” i planetens namn. ”Något liknande har man aldrig gjort förr vid någon som helst upptäckt, men detta slår ju allt annat vi sett i rymden”, säger NASA:s astronomiska taleskvinna Sarah April och tillägger: ”Det är den bästa bilden hittills på en planet utanför solsystemet”.

April 1

Planeten kretsar kring en stjärna, Sagitarius 2012, som är 2,3% mindre än solen och ca 12% äldre. Syrenivån är det närmaste ett bevis man kan komma att planeten hyser liv och det är inte uteslutet att det rör sig om högtstående liv med tekniskt överlägsen kultur. Mystiska svårfångade neutrinosignaler har detekterats under både februari och mars från planeten.

Det anses uteslutet att dessa signaler kan ha en naturlig förklaring därför att dessa har en modulerad frekvens på hypobar disconterad herzomodolv nivå, vilket enligt kända fysikaliska lagar inte kan frambringas på naturlig väg. Strålningen tycks innehålla någon form av budskap säger man från SETI-projektet.

Vi lever i en spännande tid! Om vi sänder ett meddelande nu kommer vi att kunna ta emot ett svar tidigast om exakt ett år, 2015 04 01. Det är knappt att man orkar vänta. Oj, det här var riktigt spännande!

Gå in på sidan APOD?spec.rep.guv.com och läs mera!