Skattepengar till medeltiden


Sverige

 

ett sekulärt land

Var och en får väl tro på vilka ockulta ting som helst, men sådant ska inte skattefinansieras! Därmed basta!

Svensk imamutbildning

Dessutom är ju inte islam något i grunden svenskt. Och betänker man att religioner står för auktoritär underkastelse, allra helst islam, så är det en demokratisk illgärning att stödja en imamutbildning med skattemedel.

Sverige ska sträva efter största möjliga demokratiska samhälle, motarbeta förtryck och verka för jämställdhet mellan könen. Islam står för motsatsen.

Sverige ska även verka för att medborgarna får en förståelse för de vetenskapliga framstegen och en sund verklighetsuppfattning, något som religioner däremot inte gör.

Och som sagt, islam är ingen svensk religion och har aldrig varit det. Att integreras i samhället främjas icke av att människor underkastar sig, allra helst inte skrifter från sexhundratalet.

Sverige ska stå för upplysning, inte fördumning. Det var ett gott steg  åt det hållet när svenska kyrkan skildes från staten. Att nu skattefinansiera en utbildning av imamer är ett steg tillbaka. Men det ligger väl i tiden. Sverige tar ju numera det ena steget efter det andra tillbaka till en tid med stora klassklyftor och försämrad välfärd. Då är det kanske bättre ur statsmaktens perspektiv att folk hellre ber än protesterar.

TroendeIslam har inte den uppfattningen att ens tro är ens egen ensak. Och det kan jag hålla med om. Problemet är bara att islamister försöker tvinga andra att tro på ”den sanna tron”.

Det finns inga som är så följsamma auktoriteter som de religiösa och därmed blir de en politisk maktfaktor genom att de fogar sig i maktens beslut och vänder sig till sin gud för att be om ett bättre liv och bättre samhälle istället för att ta kampen mot makthavarna. Därför är religionsfrågan viktig, alltså viktig att bekämpa företeelsen. Den ska inte uppmuntras och sponsras med skattemedel. Men att så sker är ju lätt att förstå.


Mer om islam och islamism

Londonpredikanten Hani al-Sibai kallade bombdåden i London för ”en seger”.

”Stödet till sharia som ‘landets officiella lag’ är massivt i en stor majoritet av de 39 islamdominerade länder som granskats i en stor studie av amerikanska Pew Research Center.” / Världen idag

”– Första månaderna jag bodde i Sverige, drömde jag vissa nätter att jag var på universitetet i Iran utan slöja. – Jag var så rädd för väktarna att jag sökte på golvet för att hitta ett tygstycke att dölja mitt hår med. Det säger Sima.” / dt

Islamisk ledare kräver stening.