Du döms för en liten … , men …


Diskrepans

 

det är väl det minsta man kan kalla det för

Jag tänker på små brott som inte har så stor påverkan på nånting alls. Lite för fort på vägen och så får du böter. Och då tänker jag inte på vansinneskörning i hejdundrande livsfarliga hastigheter med fara för dig själv och för andra!

Och tänk om du ”råkade” gå genom kassan med något du borde ha betalat för och blir påkommen. Då dras du inför domstol och får böta!

Eller om du tömmer båt-toan i sjön. Aja baja!

Då är det ju bättre om du inte är en privatperson!

”Den svenska miljöbalkens hänsynsregler ska förhindra att stora mängder pellets läcker ut … Problemet är bara att lagen inte verkar efterlevas.” 

Plastutsläpp.jpg

Nedskräpning! Javisst. I stor skala dessutom. Långt värre än en fimp på gatan. Långt värre än en dumpad skrotbil i naturen! Långt värre än en hastighetsöverträdelse av värsta slag. Men vad blir konsekvensen av industriell nedskräpning? Jo, på sin höjd ett påpekande om det olämpliga. I bästa fall! Om ens en myndighet reagerar!

Men akta dig för fan för att inte sopsortera enligt alla regler, eller att kasta kolapapper och påsar på gatan så att polisen ser det!

Det är skillnad på ”folk” och ”fä”!

Vi, vanligt folk, jagas för minsta lilla fel och givetvis så självklart för de allvarligare brotten, men vilka brott kan vara värre än de som äventyrar allas vår miljö för generationer framöver? Men då är rättsväsendet inte på hugget! Då reagerar det inte, såvida inte andra trycker på och kräver handling. Men inte ens då brukar något hända, ty så högt aktas rikta fän!

”Den svenska miljöbalkens hänsynsregler ska förhindra att stora mängder pellets läcker ut, särskilt i områden som det kring Orust och Tjörn där det finns flera naturskyddsområden, säger Lena Gipperth, professor i miljörätt på juridiska institutionen, säger Lena Gipperth, professor i miljörätt på juridiska institutionen.

Problemet är bara att lagen inte verkar efterlevas.

– Jag blev väldigt förvånad när jag insåg att tillsynsmyndigheterna helt verkar ha bortsett från plastutsläppen. Man fokuserar på andra saker. Det är som om problemet inte finns, säger Lena Gipperth.

Nu riktar man skarp kritik mot att myndigheterna låter utsläppen pågå.

Forskarna menar nu att det är nödvändigt att myndigheterna på allvar tar tag i och börjar kontrollera utsläppen.” Länk som ovan.

Plast + industri.jpg

Observera, som jämförelse: Det är förbjudet att tömma sin porta potti i havet!


Mer+pil.jpg Om plast i miljön

Plast – ett växande gissel

Plast, ett miljöproblem

Annonser

Om läkemedelsindustrin


Nu ska vi inte vara blåögda

 

Istället ska vi konstatera att läkemedelsindustrin ska vara vinstdrivande

Det ska ju alla företag vara. I alla fall om de är privata. Då finns det ju människor som har satsat sina pengar för att tjäna en slant. Så är det med Volvo, SKF och allt vad företagen heter. Ja, även om de heter Astra, Upjohn, Pharmacia osv. Det är vinsterna som räknas och inget annat. Det är så i ett kapitalistiskt ekonomiskt system. Tro inget annat. Var inte blåögd.

Det här innebär att det är effektivisering som gäller. Det innebär också att det finns en ambition att krama ut det mesta möjliga ur varje anställd per varje lönekrona.

Men det gäller också att kränga så mycket som möjligt av de produkter som företagen tar fram genom de som de har anställt. Och det gäller att ta fram nya produkter hela tiden oavsett om de behövs eller inte. Tänk så många onödiga produkter som finns och som lanseras genom reklamkampanjer. Köper vi dem så får vi ju skylla oss själva.

Men man skapar också behov. Ibland är det på gott och ibland är det på ont. Vem behöver till exempel en högtalare som svävar fritt i luften?

Lyxfällan

Det är valfritt att köpa en svävande högtalare, bara man kan motstå reklam, sin egen lust att ha en häftig pryl och allt annat som pockar på att får en människa att handla.

Men vad gör man när man själv inte vet ifall något är nödvändigt eller ej? När man inte vet om hälsan kräver något och när läkaren skriver ut? När läkemedelsföretagen har monopol på informationen om varmed och hur en sjukdom ska behandlas, undvikas eller bara lindras. När samhällets resurser att kontrollera vad läkemedelsföretagen påstår inte är tillräckliga, eller när myndigheterna mutas eller övertalas av lobbyister?

LM-industrinLäkemedelsindustrin är inte den goda industri som man kanske kan tro. Den är inte en industri som värnar om vår hälsa. Den är bara intresserad av att bringa vinster till sina aktieägare. Och det får följder. Jag ska ge några exempel.

Antibiotika skapar resistens. Det innebär att ett nytt preparat har begränsad effekt över tid och de är dyra att ta fram. Det gäller att hösta in vinsterna innan preparaten blir verkningslösa. Att satsa på nya preparat är därför inget som är särskilt lockande och de preparat som finns i dag är det allt fler bakterier som har utvecklat resistens mot. Samtidigt har företagen lockat livsmedelsindustrin att använda antibiotika i en storleksordning som vida överskrider vad som är tillåtet inom humanmedicin, vilket ytterligare bidrar till snabb resistensutveckling. Snart är vi tillbaka på ruta ett då folk dog i vanliga infektioner om inte företagen är villiga att satsa på ny forskning i större utsträckning. Den viljan kan enbart komma om de kan få ta ut tillräckligt höga priser och när vi inte längre har nytta av gammal antibiotika är vi villiga att betala priset.

Inom psykiatrin ges patienter med psykossjukdomar antipsykotiska läkemedel. De första kom i mitten på förra seklet. Sedan dess har det tillkommit många nya preparat. Fördelen med dessa preparat ur läkemedelsföretagens synvinkel är att de inte botar. De lindrar bara symtomen. De måste alltså förskrivas till patienterna livet ut. De gamla preparaten har samma goda resultat som de nya, men de nya kan kosta mer än hundra gånger mera per dos! Och med massiva reklamkampanjer riktade mot läkarna och kontrollerande statliga myndigheter är det ingen läkare som vill verka omodern utan förskriver nya preparat, ej sällan med sämre effekt på patienterna men med mera vinst för företagen och i allmänhet är det staten eller landstingen, det vill säga skattebetalarna, som betalar.

För några år sedan skrämdes en hel värld upp av hotet om en pandemi av svininfluensa. Många länder inklusive Sverige köpte in stora mängder vaccin för att vaccinera hela befolkningen. En gigantisk mutation låg bakom skrämselpropagandan och gav företaget enorma vinster för behandling av en sjukdom som faktiskt inte var allvarligare än asiaten.

I dag översvämmas apoteken av receptfria läkemedel som som på olika sätt ska få oss att må bättre. I alla fall enligt företagens reklam. Oroliga människor överkonsumerar helt onödiga mediciner som sägs förbättra immunförsvar, sänka blodfetter och allt annat som oroar många.

Konklusion

Det här är bara fyra exempel som visar att läkemedelsindustrin borde bedrivas av statliga icke vinstdrivande företag istället för privata företag med vinster som ända målsättning.