Den dumpade neutraliteten


Den svenska krigsmakten har bytt namn.

 

Den kallas numera insatsförsvar.

Det hänge samman med nya riktlinjer. Försvaret är utrustat och tränat ”för de krig som USA och stormakterna i EU ger sig ut i. Med JAS-plan och yrkessoldater ställer sig Sverige som ett bemanningsbolag till förfogande. Av det gamla neutralitetsförsvaret, som på 78 timmar kunde mobilisera 600 000 värnpliktiga, finns endast vapenindustrins prestigeprojekt kvar. Förbanden är upplösta, förråden rivna och utrustningen skickad till skroten.”

Det skriver författaren till den utmärkta bloggen Athenianvoice.

Athenianvoice

Inlägget är ganska långt, men därför än mer läsvärt. Och det angår oss i högsta grad. Dagens politik kan kasta oss ut i krig, vilket vi har varit förskonade från sedan 1814. Alltså i exakt 200 år.