En bild


En som bör stämma till eftertanke.

 

Det är få som tjänar på krig.

Det är de som är krigsivrarna. Alla andra förlorar.

De få är de redan rika och de är kapitalisterna. De jag kallar ”alla andra” är vi vanliga människor. Vi som utgör kanonmaten.

Militarism

Bilden i original.