Preems utbyggnad avgörs idag


Får man eller inte

 

bygga ut raffinaderiet i Lysekil

”Bakgrunden är att Mark- och miljödomstolen i Vänersborg hösten 2018 godkände Preems ansökan om att bygga ut raffinaderiet för att kunna uppgradera den tjockolja som blir över från den ordinarie drivmedelsproduktionen till svavelfri diesel.

Beslutet överklagades av Naturskyddsföreningen till MÖD eftersom en utbyggnad skulle innebära att Preem, som redan idag är en av Sveriges största koldioxidutsläppare, skulle öka utsläppen väsentligt.” Läs mer.

Koldioxidutsläpp vet inga gränser. Om Preem nekas utbyggnad menar de att då kommer verksamheten att förläggas till något annat land som inte har samma restriktiva syn på utsläpp av klimatproblematisk verksamhet. Kapitalismen vet heller inga gränser.


BonusläsningPreem

Hela texten ser du i bilden. Arbetsplatsolyckor ger ju inte upphov till någon större uppmärksamhet i borgerlig press. Annat är det om en kändis råkar få halsfluss.

Maktlös regering


Industrin bestämmer

 

och står över vår folkvalda regering

Kan det kallas demokrati? Inte enligt min mening; det handlar om dubblerade koldioxidutsläpp från Preemraff i Lysekil, vilket ju blir en gigantisk miljöpåverkan. Och de gör som de vill!

Det är alltså inget som Miljööverdomstolen kan göra något åt. De kan inte lägga sig i Preemraffs beslut. Varken myndighet, regering eller riksdag kan neka dem att släppa ut mer koldioxid. Inte om de omfattas av utsläppsrätter enligt EU-direktivet.

Maktlös regering.jpg

Läs mer på SVT Nyheter/Väst.

Läs också ”30 års klimatarbete bortblåst om Preem genomför utbyggnad

Konsten att påverka lagstiftningen


Exempel från USA

 

Att slippa lag om koldioxidrening från kolkraftverk.

 

American Electric Power är ett företag i USA som bland annat äger kolkraftverket Mountaineer i West Virginia. Varje timmer bränner man 450 ton kol och levererar el till 1,3 miljoner elkunder i sju delstater i USA, dygnet runt.

Omkring 6-7 miljoner ton koldioxid deponeras rakt ut i atmosfären utan att någon betalar en enda cent för detta, vare sig kunderna eller American Electric Power.  Att släppa ut koldioxid helt fritt är än så länge helt lagligt i USA. Men 2009 såg det ut att komma en lag om att detta skulle kosta en slant. Representanthuset hade nämligen godkänt ett lagförslag om att prissätta utsläppen. American Electric Power beslöt sig i det läget för att förekomma lagen och började med ett pilotprojekt som skulle rena utsläppen i en mindre försöksanläggning som kylde ned 1,5% av röken och ledde den genom en ammoniumkarbonatlösning, som absorberade koldioxiden, som därefter komprimerades för att därefter pumpas ned i porösa sandstenslager en och en halv kilometer under Ohioflodens stränder. 37.000 ton koldioxid, motsvarande 0,25% av verkets utsläpp deponerades på detta sätt under två års tid. Bolaget sa också att man var beredda att investera 2,1 miljarder i en större anläggning som skulle klara 25% av utsläppen. Ett motsvarande penningbelopp lovade delstatliga energimyndigheter att tillskjuta i stöd, men i avtalet inskrevs villkoret att företaget skulle tjäna in investeringen.

Nu var allt frid och fröjd. Företaget skulle ju frivilligt lösa koldioxidutsläppen. Någon lag var alltså inte nödvändig och lagförslaget röstades därför ned av senaten. De delstatliga energimyndigheterna meddelade också att American Electric Power inte hade rätt att ta betalt för en koldioxidrening som de inte var skyldiga att genomföra enligt lag. Projektet avslutades under våren 2011 och hela anläggningen monterades ned. Hur det politiska spelet bakom kulisserna såg ut lär väl aldrig avslöjas.

Kolkraft dödar

Källa: National Geographic Sverige, 6/2014

Mer läsning, länkar på Supermiljöbloggen

Världsbanken slutar stödja kolkraftverk

Vindkraft nu billigare än kolkraft

Kolkraft: 13 000 döda årligen och tusentals miljarder i omkostnader

Svenskt stöd till miljardsubvention av ny smutsig kolkraft

Ny kritik mot Vattenfalls kolgruvor: ”Sämsta idén Sverige haft”

Nu vill Vattenfall sälja kolkraftverk

EU fortsätter stödja kolkraft – Sverige beter sig ambivalent

Ny skandal: Rekordmycket pengar till kolkraft

Vattenfall halverar vindkraftssatsningar

De röstade nej till att rädda EU:s utsläppshandel

Svarta listan: regeringens miljöpolitik missar målen

Ny studie: Nästan alla klimatförnekarböcker kan spåras till konservativa tankesmedjor

Från Vattenfall till generaldirektör på Energimyndigheten

Ingen koldioxidlagring i Vattenfalls ”CCS-kraftverk”

Om lobbying inom EU har Kao skrivit ett intressant inlägg, vilket jag ser som en relevant läsning i sammanhanget.