Får vi låna er ö en stund


Bara för mänsklighetens bästa

”Ni behöver bara flytta bort en kortare tid, sen kan ni åka hem igen. Vi ombesörjer allt!”

Ungefär så  sa kommendör Ben Wyatt en söndagseftermiddag i februari 1946 till de 167 öborna på Bikini. En liten utflykt för människor som inte visste mycket om atombomber och radioaktivitet!  Ja, tack, så trevligt och spännande!

De har ännu inte kunnat flytta hem! Öarna är alldeles för radioaktiva och helt obebodda.

23 gånger fällde USA atombomber på Bikini, från 1046 till 1958. De intilliggande Marshallöarna bombades 44 gånger. Sammanlagda effekten av de bomber som fälldes motsvara 7000 Hiroshima-bomber.