Krya på dig, Silvia


Rojalist

 

det är jag banne mig inte

Och jag avundas verkligen inte de som föds in i sin roll med små möjligheter att kunna påverka den. Ta bara en sån sak som att det är en riksangelägenhet vilka de får förenas sig med i äktenskap. Det är ju så medeltida som det kan bli och påminner hundraprocentigt om så kallade hederskulturer.

Likaså är ju de som föds i familjer utan utbildning oftast stämplade till ett ekonomiskt torftigt liv, så visst har det sociala arvet betydelse. Fast, så klart, inom kungahuset föds ingen fattig utan det sociala arvet drabbar på annat sätt.

Men numera har det ändå lättats upp en hel del inom kungahuset. Nu kan ju kungligheter gifta sig med sådana som saknar ”blått blod”. Ja, alltså om de svarar upp mot alla krav man ställer på gemålerna. Förklaringen lär väl ligga i att det i dag finns så få kungahus att inavel blir följden om förökelsen ska ske utan friskt folkligt blod. Det har ju hänt förr, mest känt inom det Habsburgska huset.

Karl II avv Spanien.jpg

Nu har vår drottning varit sjuk och inlagd på Danderyds sjukhus några dagar. Och det måste jag säga att jag önskar ingen människa att vara sjuk. Inte ens en kunglighet och inte ens en som har en far som var nazist. Inte ens en kunglighet som in i det sista försökte att dementera det. För trots allt så kan hon ju inte rå för att hennes far hade sådana idéer.

Silvia var sjuk.jpg

Jag kanske också hade försökt att mörka sanningen.

Eller?

Nej, inte fan heller! Det vet jag mycket väl att jag aldrig skulle ha gjort. Jag vet det därför att min far tog jag tidigt avstånd från, inte av politiska skäl utan för hans sätt att uppfostra mig. Men det är en annan sak och det glömmer jag aldrig.

Så nog kunde väl vår drottning Silvia också ta avstånd från sin fars ultraextrema nazistiska åsikter! Men icke att hon gjorde! Hon valde att mörka i det längsta!

Kungahuset fann henne lämplig att bli Sveriges drottning. Även riksdagan, som ju har ett ord med i laget, godkände henne. Kanske det inte är så konstigt. Kungahuset var ju under trettiotalet, och fram till att det stod klart att Adolf Hitler aldrig skulle vinna kriget, väldigt pro-nazistsikt. Och den svenska statsapparaten aggerade kraftfullt för att klämma åt antinzisterna i landet. Nazikritiska tidningar förbjöds och Norrskensflamman sprängdes av högerextremister och folk spärrades in i läger. Men det talas det än i dag tyst om.

Men aldeles oavsett fakta om vårt politiskt obskyra kungahus önskar jag vår drottning, trots hennes nazistiske far, en god hälsa så länge hon lever.

 

Prinsessa slipper svältdöden


Inte en brödskalk på bordet

 

ifall familjen O’Neill-Bernadotte inte flyttar till London

”Chris O’Neill flyttar sin familj till London, där den finansiella myllan är gynnsammare än i de magra tegarnas kalla och ogästvänliga Sverige. O’Neill har i en intervju med Expressen förklarat att han inte ser någon annan utväg. Familjen måste försörjas. Som man och far tvingas han axla det tunga ansvaret. ‘Det är jag som sätter maten på bordet. Jag måste i första hand tänka på vår lilla familj.’

Att det var så illa. Att det handlade om det mest basala. Maten! Att man i det kungliga huset riskerar att tvingas gå hungrig från bordet.”

Läs om de miserabla förhållandena.

Hovsvälten

Andra som har det svårt med ekonomin, kanske till och med värre.

Konungen är vår statschef


Carl XVI Gustaf 

Så heter dagens konung, som bekant

När jag gick i småskolan var det Gustaf VI Adolf som var vår monark och jag kan än i dag känna stolthet för det hjärnsläpp jag fick en dag i skolan när jag fick frågan vad kungen heter. Vad jag svarade minns jag inte, men det var som ni förstår käpprätt fel, fast jag faktiskt visste svaret. Någon rojalist är jag inte, som ni förstår.

När jag föddes hade vi Gustav V som kung. Han var bög. Det var kriminellt på den tiden att vara homosexuell, men det gällde ju inte V-Gurra som han kallades i folkmun och vars läggning var en illa dold statshemlighet.

Konungaförsäkrankungaförsäkranhandfästningvalkapitulation, kallades i Sverige fram till 1975 den förpliktelse som kungen hade att avlägga vid sitt trontillträde, att som regent fullgöra de med ämbetet förenade plikterna, och att samtidigt ej heller överskrida desamma. Konungaförsäkran innebar att kungen lovade att till exempel inte starta anfallskrig utan att rådfråga riksdagen och regeringen, och att i övrigt följa grundlagarnas stadgar. Till konungaförsäkran hörde även den mer högtidliga kungaeden.” / Wikipedia

KungaförsäkranDen där kungaförsäkran är onekligen både löjeväckande och högtravade och lär väl knappast ingjuta respekt för styrelseskicket. Men allt det där är ju i dag historia. Det är även lagen som kriminaliserade homosexuella, som tur är.

Men vissa saker är oföränderliga. Dit hör överklassens värderingar. De går ofta stick i stäv med det vanliga folkets. Och det är ju inte så konstigt, när man tänker efter. De lever ju i en helt annan värld. Det gäller även kungen och hela hans kungahus och stab. Han är född i en familj som är helt skild från undersåtarnas verklighet. Han tillhör varken adeln, borgarna, bönderna eller prästerskapet, ej heller arbetarklassen och fast han har investerat mycket i aktier är han en bidragstagare, för så tycker många undersåtar och kallar honom Sveriges störste socialbidragstagare.

Många undrar i vilken värld hans majestät konungen Carl XVI Gustaf egentligen lever. 

”För andra året i rad besöker kung Carl Gustaf nu det lilla sultanatet Brunei. Tack vare sina tillgångar på olja och gas har landet blivit otroligt rikt.

Samtidigt är det en monarki – där politiska partier är förbjudna sedan 1988 och sultanen Hassanal Bolkiah Muizzadin Waddaulah styr sitt rike via dekret. Och kungen kritiserades före statsbesöket för att resa till ett diktatoriskt land.

– De är kompisar. Han har varit där en gång tidigare på privat besök, sa UD:s protokollchef Chatrine von Heidenstam då.” / AFTONBLADET

Det är lite märkligt umgänge han har, vår statschef, om man tänker efter.

Blåblod förenar

Sultanen av Brunei, Hassanl Bolkiah vill införa sharialagar, vilket inte bottnar i någon religiös övertygelse. Han och hans bror Jefri, bryter mot varenda regel i sharialagarna!

Jefri, 59, har ett separat palats och ägde en gång en lustjakt på 152 fot döpt till ‘Tits’ (Tuttar). De två tillhörande mindre båtarna kallades ‘Bröstvårta 1’ och ‘Bröstvårta 2’. New York Post skriver att bröderna både i USA och utomlands är ökända för sexfester.” 

Läs lite mer av artikeln som avslutas med följande rader:Skulle Bruneis invånare ens komma i närheten av samma beteende riskerar de dödsstraff.”

Är då vår konung skadad av en uppväxt i en miljö helt skild från vanligt folks moral- och rättsuppfattning? Jo, jag vill tro det och det är helt naturligt om så skett. Han har ju bara den depraverade överklassen att umgås med. Och i och med att han ska vara vår statschef så ställs ju frågan på sin spets om vi ska ha kvar monarkin då det innebär att en person växer upp med värderingar från flydda dagar och som bara omfattas av en besutten klass, som till exempel inte ser kvinnor som annat än kött som ska spännas på.

Vi talar ibland om subkulturer.

Vi tänker då oftast på kriminella gäng och deras subkultur. Men det finns andra subkulturer också. Inte minst bland crème-de-la-crème. Och dit hör vårt kungahus utan tvekan. Liksom andra subkulturer har de sina egna värderingar på rätt och fel. Det är värderingar som inte stämmer överens med det stora flertalets högt stående moral, den bland arbetarlassen.

Nu är det väl ändå hög tid att slopa ett styrelsesätt som stammar från flydda tider, ja faktiskt från före medeltiden!