Dyngsnack


Ny fantastisk förklaring

 

om vad bakteriers resistens beror på

Det är den mänskliga avföringen! Jovisst! Det har forskare sagt! Jag har då aldrig hört på maken!

OK, så långt kan jag sträcka mig som att erkänna att en och annan enstaka bakterieindivid kan utveckla resistens på grund av antibiotika som följer med våra exkrementer ut genom reningsverket. Men det är en spott i havet mot de egentliga orsakerna.Bajs o resistens.jpg

Men då får man ge sig på mäktiga kapitalintressen och det kan ju skada varje forskares karriär. Men sånt behöver ju Skvitt inte tänka på. Så här kommer exempel på de två största syndarna till att vi har resistenta bakterier som aldrig förr.

1. Livsmedelsindustrin använder tonvis med antibiotika för att öka avkastningen både vid animalisk och vegetarisk matproduktion. Friska djur proppas fulla med antibiotika för att växa snabbare och så behandlas också växterna för att skördarna ska bli större.

Sverige är ett av föregångsländerna när det gäller att sätta stopp för detta och även EU har börjat agera. Men i många länder utanför Europa kör man på för fullt.

2. Läkemedelsindustrin släpper ut tonvis med antibiotika från sina fabriker, ofta rakt ut i vattendragen. Någon rening värd namnet existerar inte. Indien är ett skräckexempel när det gäller detta. Därför etablerar sig dessa företag där.

Bakterier är luftburna. Förväxla inte detta med luftburen smitta. De flesta bakterier smittar inte via luften. Men alla bakterier sprids med vindar. Faktum är att bakterier fungerar som kondensationskärnor för vattendroppar och iskristaller som ger upphov till vår nederbörd. Man har beräknat att bakterier utgör den vanligaste kondensationskärnan. Och bakterier blåser jorden runt. En resistent bakterie från ett antibiotikatillverkande företag i Indien kan mycket väl regna ned hos oss i Sverige! Och på samma sätt kan en resistent bakterie från en komocka i USA hamna här!

En obehaglig egenskap hos bakterier är att de kan dela med sig av sina gener över artgränserna. De lägger sig helt enkelt vid varandra och utväxlar gener, trots att de inte alls är besläktade med varandra!

Läkarna blir allt mer restriktiva med att skriva ut antibiotika och det är inget fel i det, tvärt om. Men vore det inte på tiden att ALL användning av antibiotika sker ytterst restriktivt istället för att ösas ut på fälten och i djurfodret? Och att Indiens myndigheter vidtar kraftfulla åtgärder mot läkemedelsföretagen, vilka ju har etablerat sig just i Indien där myndighetskontrollen är i det närmaste obefintlig?

Lögnaktig läkemedelsbransch


Vinstintresse driver alla företag

 

och ofta tar det sig ohedeliga uttryck

Egentligen ser vi det varje dag när vi möts av reklamen. Tänk så bra och billigt allt är när det visas i annonser i våra media! Men håller det verkligen måttet? Nej, långt ifrån alltid.

Det värsta jag själv kan minnas är vad jag råkade ut för på båtmässan på Svenska Mässan för många år sedan. Det var en engelsman som stod och demonstrerade borr av krom-vanadinstål. Med dem kunde man borra igenom en stålfil, vilket han visade. Och filen var det inget fel på, det visade han också! Jag blev så imponerad att jag köpte en sats för 450 kronor, vilket var mycket pengar på 80-talet.

Det dröjde länge innan jag fick användning för borren. Jag skulle borra i aluminum. Och det var mer än borren klarade! Jag hade borr som var helt värdelösa, men försäljaren hade då rest hem för länge sedan.

Lurad!

Nu kollade jag några äldre nummer av tidningen Forskning & Framsteg. På sidan 19 i nummer 7 2013 skriver tidningen om läkemedelsföretag att 34% av alla annonser för antidepressiva läkemedel i Läkartidningen åren 1994 – 2003 var vilseledande, ett förskönande ord för lögnaktiga.

Hela texten är återgiven i bilden nedan.

Lögn om läkemedel.jpg

Narurligtvis är detta synnerligen allvarligt. Särskilt när det gäller läkemedel står ju hälsan på spel och vad gäller depressioner är det ju faktiskt inte helt ovanligt att de utan rätt behandling leder till suicid, alltså självmord. Då är det än viktigare att man kan lita på läkemdelsföretagen.

Tidningen skriver också att under samma period (1994 – 2003) ökade försäljningen från 130 miljoner till till över en miljard. Kan den ökningen ha berott på att läkare lurades att förskriva undermåliga preparat? Fundera på det!

Och skulle mannen på Svenska Mässan kunnat sälja ett enda borrset ifall han hade demonstrerat skräpborren han sålde istället? Fundera på det!

 

 

 

Om köpta läkare


Kao

 

en bloggvän till mig

I ett inlägg skriver hon om köpta läkare. Läs det!

Kao - Köpta läkare

På detta utmärkta inlägg kommenterade jag:

”Det har kommit många antipsykotiska mediciner de senaste tio åren. Gemensamt för dem är att de kostar i snitt över hundra gånger mera än de gamla preparaten och har sämre effekt. Men de är populärt att ordinera dem!

Zyprexa blev ett tag en storsäljare, men det var relativt billigt. Det näst värsta med det preparatet är att väldigt många patienter blir överviktiga. Men det allra värsta är att väldigt många patienter utvecklarirreversibel diabetes!

Det finns många patienter vars behandling med de nya preparaten kostar10.000 kronor i veckan, trots att bättre resultat kan uppnås till en kostnad av 30 kronor, till exempel med Cisordinol och Haldol!

Sedan avregleringen av apoteken kan man i dag inte längre få en prisuppgift i FASS. Därför kan jag inte styrka mina påståenden. Men att jag har rätt kan jag garantera och den som inte tror mig får väl kontrollera mina uppgifter med socialstyrelsen eller bara ringa vilken psykiatrisk klinik som helst och fråga vad de får betala för de olika preparaten.”

Om läkemedelsindustrin


Nu ska vi inte vara blåögda

 

Istället ska vi konstatera att läkemedelsindustrin ska vara vinstdrivande

Det ska ju alla företag vara. I alla fall om de är privata. Då finns det ju människor som har satsat sina pengar för att tjäna en slant. Så är det med Volvo, SKF och allt vad företagen heter. Ja, även om de heter Astra, Upjohn, Pharmacia osv. Det är vinsterna som räknas och inget annat. Det är så i ett kapitalistiskt ekonomiskt system. Tro inget annat. Var inte blåögd.

Det här innebär att det är effektivisering som gäller. Det innebär också att det finns en ambition att krama ut det mesta möjliga ur varje anställd per varje lönekrona.

Men det gäller också att kränga så mycket som möjligt av de produkter som företagen tar fram genom de som de har anställt. Och det gäller att ta fram nya produkter hela tiden oavsett om de behövs eller inte. Tänk så många onödiga produkter som finns och som lanseras genom reklamkampanjer. Köper vi dem så får vi ju skylla oss själva.

Men man skapar också behov. Ibland är det på gott och ibland är det på ont. Vem behöver till exempel en högtalare som svävar fritt i luften?

Lyxfällan

Det är valfritt att köpa en svävande högtalare, bara man kan motstå reklam, sin egen lust att ha en häftig pryl och allt annat som pockar på att får en människa att handla.

Men vad gör man när man själv inte vet ifall något är nödvändigt eller ej? När man inte vet om hälsan kräver något och när läkaren skriver ut? När läkemedelsföretagen har monopol på informationen om varmed och hur en sjukdom ska behandlas, undvikas eller bara lindras. När samhällets resurser att kontrollera vad läkemedelsföretagen påstår inte är tillräckliga, eller när myndigheterna mutas eller övertalas av lobbyister?

LM-industrinLäkemedelsindustrin är inte den goda industri som man kanske kan tro. Den är inte en industri som värnar om vår hälsa. Den är bara intresserad av att bringa vinster till sina aktieägare. Och det får följder. Jag ska ge några exempel.

Antibiotika skapar resistens. Det innebär att ett nytt preparat har begränsad effekt över tid och de är dyra att ta fram. Det gäller att hösta in vinsterna innan preparaten blir verkningslösa. Att satsa på nya preparat är därför inget som är särskilt lockande och de preparat som finns i dag är det allt fler bakterier som har utvecklat resistens mot. Samtidigt har företagen lockat livsmedelsindustrin att använda antibiotika i en storleksordning som vida överskrider vad som är tillåtet inom humanmedicin, vilket ytterligare bidrar till snabb resistensutveckling. Snart är vi tillbaka på ruta ett då folk dog i vanliga infektioner om inte företagen är villiga att satsa på ny forskning i större utsträckning. Den viljan kan enbart komma om de kan få ta ut tillräckligt höga priser och när vi inte längre har nytta av gammal antibiotika är vi villiga att betala priset.

Inom psykiatrin ges patienter med psykossjukdomar antipsykotiska läkemedel. De första kom i mitten på förra seklet. Sedan dess har det tillkommit många nya preparat. Fördelen med dessa preparat ur läkemedelsföretagens synvinkel är att de inte botar. De lindrar bara symtomen. De måste alltså förskrivas till patienterna livet ut. De gamla preparaten har samma goda resultat som de nya, men de nya kan kosta mer än hundra gånger mera per dos! Och med massiva reklamkampanjer riktade mot läkarna och kontrollerande statliga myndigheter är det ingen läkare som vill verka omodern utan förskriver nya preparat, ej sällan med sämre effekt på patienterna men med mera vinst för företagen och i allmänhet är det staten eller landstingen, det vill säga skattebetalarna, som betalar.

För några år sedan skrämdes en hel värld upp av hotet om en pandemi av svininfluensa. Många länder inklusive Sverige köpte in stora mängder vaccin för att vaccinera hela befolkningen. En gigantisk mutation låg bakom skrämselpropagandan och gav företaget enorma vinster för behandling av en sjukdom som faktiskt inte var allvarligare än asiaten.

I dag översvämmas apoteken av receptfria läkemedel som som på olika sätt ska få oss att må bättre. I alla fall enligt företagens reklam. Oroliga människor överkonsumerar helt onödiga mediciner som sägs förbättra immunförsvar, sänka blodfetter och allt annat som oroar många.

Konklusion

Det här är bara fyra exempel som visar att läkemedelsindustrin borde bedrivas av statliga icke vinstdrivande företag istället för privata företag med vinster som ända målsättning.