Den som aldrig svultit …


vet inte vad det är

och hur det känns.

Skillnaden på fattig och rik, kan det vara det här med medkänsla?

Eller erfarenhet?

Kan det handla om medmänsklighet, att ha och inte ha?

Eller behovet att hjälpas åt istället för att fixa allt med plånbokens hjälp?

Medmänsklighet

Jag tror det är viktiga aspekter och den förklarar mycket av rikemanspartiernas borgarklasspolitik, den som förs av Alliansen.

Fattiga förstår värdet av gemenskap och solidaritet. Den rike sköter sig själv och skiter i andra.

Jag tror det förklarar varför världen ser ut som den gör.

Allra grövsta lögnen!


Lena Adelsohn Liljeroth

Lågvattenmärket är nått!

Mycket har jag hört, men det här slår alla rekord. Nog för att jag är van vid att moderater alltid ljuger, men den här gången ramlade jag baklänges.

Är det några som saknar medkänsla så är det borgarklassen. Och de som starkast reagerar mot orättvisor är kommunisterna. Det är därför borgarklassen alltid ljuger om kommunismen och ideologins företrädare. Det är ju kommunisterna som protesterar mot utsugning, slavlöner, barnarbete och borgarklassens alla krig, militärkupper, massövervakning, repression, tortyr och media-propaganda. Kanske jag även borde nämna statsmannamord utan att göra upp en lista som skulle bli alltför uttråkande lång. Kanske jag även borde nämna alla fascistiska diktatorer utan att göra listan sömngivande lång. Men jag avstår.

Kom fan inte här och säg att kommunisterna saknar medkänsla när det är sådana som du företräder som sover gott om nätterna trots all ohygglighet som de bär ansvaret för! Svält, fattigdom, krig är sådant som kapitalismen drar med sig i kölvattnet!

Hela kapitalismen existens bygger på orättvisa och därför finns det hutlöst rika i denna världen och samtidigt en avgrund av fattigdom och svält. Hela kapitalismens historia är kantad av blod och död. Den byggde upp sin rikedom på triangelhandeln: slavar från Afrika, bomull från Amerika och vapen från England till de afrikanska hövdingar som skaffade fram slavar! Den byggde upp sin rikedom med barnarbete, krigsprofiter och kolonialism. Den byggde upp sin rikedom med bankers ränteprofiter och arma människors skuldsättning. Men borgarklassen har trots detta aldrig drabbats av den ”avskyvärda medkänslan” som hade lagt hinder för förmögenhetsbildning!

Nazismen är en borgerlig ideologi och alla vet vad den stod för. Det var sannerligen inte medkänsla! Den är nu på frammarsch igen och åter igen har den stöd av borgarklassen och av dina partivänner.

Kom fan inte här och tala om medkänsla innan du erkänner borgarklassen totala avsaknad av denna egenskap!

Nog för att jag har hört mycket lögner från moderater och annat högerslödder och borgarpack, men nu gick du alldeles för långt! Nog för att jag vet att ni aldrig kan hålla er till sanningen för i så fall tog alla rättrådiga människor avstånd från er och visade er all den avsky ni förtjänar, men du har ta mig fan gått över en anständighetens gräns som få!  Jag tror att till och med din man skäms över ditt påstående och det säger inte lite.

Läs här.

Det grövsta-borgarklassen

Och här är dina vänner! Ni har samma mål, samma ideologi, samma synsätt och samma klasshat riktat mot folket ni lever på!

Nazitrojka

I mer än 150 år har borgarklassen betalat för militär, rättsväsende och polis som garanterat ett system som skyddar klassens intressen så den kan berika sig på andras arbete. I mer än 150 år har borgarklassen betalat sina drängar med pengar som de stulit från folket. I mer än 150 år har borgarklassen betalat med tjuvgods de som propagerar, censurerar, fängslar, torterar, mördar och på alla tänkbara sätt gör drängtjänster så att orättvisan kan bestå. Och du talar om ”medkänsla”! Vet du vad ordet betyder?

Inte ens inom borgarklassen finns det medkänsla. Man lurar varandra så snart det går och processar i domstolar mot varandra. Man konturerar varandra till ruinens och konkursens rand. Är det medkänsla?

Medkänsla och gemenskap är saker som hör ihop, men gemenskap är något som för er bara gäller så länge era intressen sammanfaller. Därefter upphör den och alla lojaliteter. Mammon är er enda dyrkan. Tänk sådan fattigdom!

Lena Adelsohn Liljeroth, ta aldrig ordet ”medkänsla” i din mun!

Inte en gång till!