Vargen bara en vild byracka?


Och bara ett skadedjur?

Om man ska tro rovdjurshatarna är det nog så.

Men jag föredrar att vi har biologisk mångfald därför att den biologiska väven är mer komplicerad än vi förstår. Ett exempel är att vi inte skulle ha några skogar om det inte funnits svamp. Det vet vi numera och sedan länge, sedan biologer påvisade mykorrhizan och dess betydelse. Och som sagt, det är bara ett enda exempel bland otaliga kända samband mellan arter i naturen och än fler som vi ännu inte känner till.

Varg o örn

Kan det vara så att rovdjurshatarna, och då tänker jag just nu på varghatarna, tror att vargen lever utanför detta system av inbördes beroende, tagande och givande, som eljest gäller alla andra organismer? I så fall kan man ju förvisso se vargen som en kringstrykande vild byracka som bara vållar skada. Men så enkelt är det inte, absolut inte. Tvärt om är den nyttig och nödvändig och jag ska bara ta ett belysande och föga krångligt exempel på detta och där det finns uppenbara ovedersägliga bevis för påståendet.

Västernorrland har ungefär 50 kungsörnspar. Av dessa lyckades inte fler än fyra par med häckningen under 2013. Dessa fyra lyckosamma par häckade i samma område som Junselevargen finns. Örnarna gynnades av att få tillgång till av vargen slagna byten och kunde föda upp sina ungar tack vare dess efterlämnade kadaver.

Naturvårdsverket beslöt i februari att Junselevargen ska skyddsjagas. Sedan dess har beslutet skjutits upp och till slut avskrivits av Högsta förvaltningsdomstolen eftersom ”tiden för den skyddsjakt som Naturvårdsverket beslut avser har numera löpt ut. Frågan om överprövning av förvaltningsrättens interimistiska förordnanden har därmed förfallit. Målet ska därför avskrivas”.

En annan förhoppning för örnarna är att det ska bli ett sorkår i år. Vi har tidigare skrivit om att det finns tecken på att det kan bli en god sorktillgång under 2014.” / Natursidan

Det fanns en tid när folk trodde att örnen tog småbarn … Än i dag behövs upplysning!

Tipsa om naturvårdsbrott


Läste på Natursidan

Helt kort, det är så här:

”Brottslighet kopplad till skog och vilda djur är världens fjärde största kriminella verksamhet, värd över 100 miljarder årligen och den har fördubblats de senaste fem åren.

Nu har flera naturorganisationer gått ihop och lanserat websidan WildLeaks där privatpersoner säkert ska kunna rapportera om exempelvis tjuvjaktsmuggling och illegal skogsavverkning. De kan skicka in bilder, filmer eller dokument helt konfidentiellt eller anonymt som stöd för sitt tips.” / Natursidan

Vissa åsidosätter precis allt bara för att sko sig! De brukar kallas kapitalister.

Fryser hästar?


Det har man tagit reda på!

Gillar de täcke? Det var frågan.

”På ett stall utanför Trondheim i Norge har 13 hästar fått välja själva om de vill ha täcke på sig eller inte. Hästarna har fått lära sig symboler som betyder ”täcke av”, ”täcke på” eller ”täcke oförändrat”. Efter att hästarna fått känna på vädret har hästarna fått välja mellan symbolerna genom att röra på dem.

Försöket pågår fortfarande, men hittills verkar hästarnas preferenser variera mellan individer. ” Det här skriver Natursidan. Gå in och läs resten.